GRYB - GUNZ (95)

Gastrointestinal problems in the infant.
Kennwort:GRYBOSKI JOYCE
Autoren:GRYBOSKI JOYCE
Unterschrift:528,697
Stężenie immunoglobulin klasy G,A,M w surowicy krwi kobiet rodzących, krwi pępowinowej ich noworodków oraz w płynie owodniowym w porodach ciąż fizjologicznych i w niektórych stanach patologii ciąży : praca doktorska.
Kennwort:GRYBOŚ MARIAN
Autoren:GRYBOŚ MARIAN
Unterschrift:45D/6732
Opis właściwości raka jajnika w odniesieniu do efektywności chemioterapii i relacji guz-układ odpornościowy :	[rozprawa na stopień doktora habilitowanego].
Kennwort:GRYBOŚ MARIAN
Autoren:GRYBOŚ MARIAN
Unterschrift:728,832; 733,092
Skrócone przepisy katalogowania alfabetycznego.
Kennwort:GRYCZ JÓZEF, BORKOWSKA WŁADYSŁAWA
Autoren:GRYCZ JÓZEF, BORKOWSKA WŁADYSŁAWA
Unterschrift:705,268; 705,269; 705,270; 705,271; 705,272; 705,273; 705,274; 705,275; 705,276
Bibliotekarstwo polskie 1925- 1951 w świetle korespondencji jego współtwórców.
Kennwort:GRYCZA JÓZEF
Autoren:GRYCZA JÓZEF
Unterschrift:724,877
Chirurgiczne leczenie kurczu wpustu metodą Hellera-Jurasza: rozprawa doktorska.
Kennwort:GRYCZKA ROBERT
Autoren:GRYCZKA ROBERT
Unterschrift:45D/17244
Wpływ hipotermii na procesy lipolityczne we krwi i w tkance tłuszczowej :	(praca doktorska)
Kennwort:GRYCZKA-DZIADECKA ANNA ZOFIA
Autoren:GRYCZKA-DZIADECKA ANNA ZOFIA
Unterschrift:45D/7517
Zeszyty Naukowe.
Kennwort:GRYCZUK J
Autoren:GRYCZUK J ulian
Unterschrift:703,902; 703,903
Przewodnik dydaktyczny dla studentów V roku studiów oddziału stomatologii semestr IX i X.
Kennwort:GRYCZUK J
Autoren:GRYCZUK J
Unterschrift:658,414; 658,415
Przewodnik dydaktyczny Instytutu Pediatrii dla studentów PAM.
Kennwort:GRYCZUK J
Autoren:GRYCZUK J.
Unterschrift:658,416; 658,417
Przewodnik dydaktyczny dla studentów oddziału stomatologii IV roku studiów.
Kennwort:GRYCZUK J
Autoren:GRYCZUK J
Unterschrift:658,419; 658,418
Przewodnik dydaktyczny Instytutu Chirurgii dla studentów oddziału ogólnolekarskiego PAM.
Kennwort:GRYCZUK J
Autoren:GRYCZUK J.
Unterschrift:658,420; 658,421
Przewodnik dydaktyczny Instytutu Położnictwa i Ginekologii dla studentów Wydziału Ogólno-lekarskiego PAM.
Kennwort:GRYCZUK J
Autoren:GRYCZUK J.
Unterschrift:658,431; 658,432
Przewodnik dydaktyczny Instytutu Chorób Wewnętrznych dla Studentów PAM.
Kennwort:GRYCZUK J
Autoren:GRYCZUK J.
Unterschrift:658,438; 658,439
Zeszyty Naukowe.
Kennwort:GRYCZUK J
Autoren:GRYCZUK J.
Unterschrift:703,902; 703,903
Zeszyty naukowe.
Kennwort:GRYCZUK J
Autoren:GRYCZUK J.
Unterschrift:703,902; 703,903
Zeszyty Naukowe.
Kennwort:GRYCZUK J
Autoren:GRYCZUK J.
Unterschrift:703,902; 703,903
Zeszyty Naukowe.
Kennwort:GRYCZUK J
Autoren:GRYCZUK J.
Unterschrift:703,902; 703,903
Zeszyty Baukowe.
Kennwort:GRYCZUK J
Autoren:GRYCZUK J.
Unterschrift:703,902; 703,903
Zeszyty Naukowe.
Kennwort:GRYCZUK J
Autoren:GRYCZUK J.
Unterschrift:703,902; 703,903