KORD - KOST (130)

UV [ultraviolette] Strahlung und Gesundheit.
Kennwort:37 Jg. S. H. BUNDESGESUNDHEITSBLATT
Autoren:Carl Heymanns
Unterschrift:311,862
Przydatność EKG wysokiego wzmocnienia w teście dipirydamolowym dla diagnostyki choroby niedokrwiennej serca : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Kennwort:KORDA ANDRZEJ
Autoren:KORDA ANDRZEJ
Unterschrift:45D/16899
Zwierzęta laboratoryjne. Hodowla i użytkowanie.
Kennwort:KORDA PIOTR
Autoren:HALINA KRZANOWSKA, JERZY PREIBISCH, PIOTR KORDA
Unterschrift:703,995; 703,996
Odległe wyniki zachowawczego leczenia złamania trzonu kości udowej u dzieci w wieku 0-10 lat
Kennwort:KORDACKI JACEK
Autoren:KORDACKI JACEK
Unterschrift:721,310
Zdrowie ludności wiejskiej w wieku produkcyjnym i wykorzystanie przez nią opieki zdrowotnej
Kennwort:KORDASZ JANUSZ
Autoren:KORDASZ JANUSZ
Unterschrift:KORDASZ JANUSZ
Elektrogustometryczne badanie osób leczonych protetycznie : praca na stopień doktora nauk medycznych
Kennwort:KORDASZ PAWEŁ
Autoren:KORDASZ PAWEŁ
Unterschrift:45D/4291
Wykonastwo laboratoryjne prac protetycznych.
Kennwort:KORDASZ PAWEŁ
Autoren:CIAPUTA ANDRZEJ, MISZCZYSZYN MARIAN, KORDASZ PAWEŁ
Unterschrift:702,492; 702,493
Wykonawstwo laboratoryjne prac protetycznych
Kennwort:KORDASZ PAWEŁ
Autoren:CIAPUTA ANDRZEJ, MISZCZYSZYN MARIAN, KORDASZ PAWEŁ
Unterschrift:705,165; 705,166
Wykonawstwo laboratoryjne prac protetycznych
Kennwort:KORDASZ PAWEŁ
Autoren:CIAPUTA ANDRZEJ, MISZCZYSZYN MARIAN, KORDASZ PAWEŁ
Unterschrift:710,461; 710,402; 710,439
Wykonawstwo laboratoryjne prac protetycznych
Kennwort:KORDASZ PAWEŁ
Autoren:CIAPUTA ANDRZEJ, MISZCZYSZYN MARIAN , KORDASZ PAWEŁ
Unterschrift:737,810
Atlas szkolnych prac protetycznych.
Kennwort:KORDASZ PAWEŁ, FABJAŃSKI TADEUSZ
Autoren:KORDASZ PAWEŁ, FABJAŃSKI TADEUSZ
Unterschrift:704,985; 704,986
Atlas szkolnych prac protetycznych.
Kennwort:KORDASZ PAWEŁ, FABJAŃSKI TADEUSZ
Autoren:KORDASZ PAWEŁ, FABJAŃSKI TADEUSZ
Unterschrift:709,152; 709,189
Atlas szkolnych prac protetycznych.
Kennwort:KORDASZ PAWEŁ, FABJAŃSKI TADEUSZ
Autoren:KORDASZ PAWEŁ, FABJAŃSKI TADEUSZ
Unterschrift:712,278; 712,215
Materiałoznawstwo protetyczno- stomatologiczne.
Kennwort:KORDASZ PAWEŁ, WOLANEK ZBIGNIEW
Autoren:KORDASZ PAWEŁ, WOLANEK ZBIGNIEW
Unterschrift:705,147; 705,148
Materiałoznawstwo protetyczno-stomatologiczne
Kennwort:KORDASZ PAWEŁ, WOLANEK ZBIGNIEW
Autoren:KORDASZ PAWEŁ, WOLANEK ZBIGNIEW
Unterschrift:709,149, 709,281
Materiałoznawstwo protetyczno- stomatologiczne. Podręcznik dla średnich szkół medycznych
Kennwort:KORDASZ PAWEŁ, WOLANEK ZBIGNIEW
Autoren:KORDASZ PAWEŁ, WOLANEK ZBIGNIEW
Unterschrift:709,281
Materiałoznawstwo protetyczno-stomatologiczne
Kennwort:KORDASZ PAWEŁ, WOLANEK ZBIGNIEW
Autoren:KORDASZ PAWEŁ, WOLANEK ZBIGNIEW
Unterschrift:712,063; 711,805
Wartość rokownicza wybranych parametrów hematologicznych u chorych na ostre białaczki
Kennwort:KORDECKI HUBERT
Autoren:KORDECKI HUBERT
Unterschrift:45D/6672
Folia Medica Bialostocensia.
Kennwort:KORDECKI ROMAN
Autoren:KORDECKI ROMAN
Unterschrift:701,652; 701,653
Roczniki Akademii Medycznej im. Juliana Marchlewskiego w Białymstoku.
Kennwort:KORDECKI ROMAN
Autoren:KORDECKI ROMAN
Unterschrift:701,722