A - B (1)

Biozgodność reutylizowanych błon dializacyjnych : praca doktorska
Kennwort:ABBAS ABDULFATTAH
Autoren:ABBAS ABDULFATTAH
Unterschrift:45D/14735
Studium porównawcze występowania i cech klinicznych schizofrenii w prowincji Trypolis-Libia i w regionie północno-wschodniej Polski : praca doktorska
Kennwort:ABDALLA ALI BAKUSH
Autoren:ABDALLA ALI BAKUSH
Unterschrift:45D/18570
Studium porównawcze występowania i cech klinicznych schizofrenii w prowincji Trypolis-Libia i w regionie północno-wschodniej Polski : praca doktorska
Kennwort:ABDALLA ALI BAKUSH
Autoren:ABDALLA ALI BAKUSH
Unterschrift:45D/18570
Uwarunkowania nadmiernej wrażliwości szyjek zębowych w chorobach przyzębia i metody jej zwalczania : praca na stopień doktora nauk medycznych
Kennwort:ABDEL BAKI HOUSAM
Autoren:ABDEL BAKI HOUSAM
Unterschrift:45D/14560
Występowanie kamicy żółciowej u chorych leczonych z powodu przewlekłych schorzeń narządu ruchu : praca na stopień doktora nauk medycznych
Kennwort:ABGARO ZACHARIASIEWICZ PAWEŁ
Autoren:ABGARO ZACHARIASIEWICZ PAWEŁ
Unterschrift:45D/14062/ME
Struktura i histochemia łożyska u kobiet palących papierosy czynnie i biernie : praca doktorska
Kennwort:ABOZID SADIK
Autoren:ABOZID SADIK
Unterschrift:45D/14255
Wpływ angiotensyny II na muskarynowy skurcz mięśni gładkich DNA żołądka : praca doktorska
Kennwort:ABRAMCZYK ALICJA
Autoren:ABRAMCZYK ALICJA
Unterschrift:45D/17186
Rola pielęgniarki środowiskowej / rodzinnej w praktyce i wczesym wykrywaniu cukrzycy -na przykładzie gminy Wąwolnica : rozprawa doktorska
Kennwort:ABRAMCZYK ANNA
Autoren:ABRAMCZYK ANNA
Unterschrift:45D/16590
Nadciśnienie tętnicze wywołane okluzją żyły nadnerczowej u szczura : (rozprawa doktorska)
Kennwort:ABRAMCZYK PIOTR
Autoren:ABRAMCZYK PIOTR
Unterschrift:45D/15501
Comparison of glucose- and glucagon- stimulated C-peptide secretion in different forms of diabetes : thesis for the degree of the medical doctor at the First Medical Faculty of the Medical Academy in Warsaw, Poland
Kennwort:ABU JAYYAB ABDUL KADER
Autoren:ABU JAYYAB ABDUL KADER
Unterschrift:45D/5551
Badania nad metabolizmem chlorowodorku 4-aminobenzo- esanu 2-dwuetyloaminoetylu (chlorowodorku prokainy) w czasie ciąży u zwierząt doświadczalnych
Kennwort:ABUCEWICZ ANDRZEJ
Autoren:ABUCEWICZ ANDRZEJ
Unterschrift:45D/2300
Prevalence, pathology and management of adrenal "incidentalomas" : Ph.D. thesis
Kennwort:ABUZEID ISSA A
Autoren:ABUZEID ISSA A
Unterschrift:45D/15514
Warunki pracy i stan zdrowia stoczniowców : praca doktorska
Kennwort:ACHREM JAN
Autoren:ACHREM JAN
Unterschrift:45D/14915
Badania rozwoju somatycznego i częstości występowania wad postawy ciała dzieci i młodzieży bydgoskiej :rozprawa doktorska
Kennwort:ADAMCZAK IWONA
Autoren:ADAMCZAK IWONA
Unterschrift:45D/16285
Stężenie leptyny w osoczu a profil aktywności reninowej osocza u chorych na samoistne nadciśnienie tętnicze : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Kennwort:ADAMCZAK MARCIN
Autoren:ADAMCZAK MARCIN
Unterschrift:45D/18183
Stężenie leptyny w osoczu a profil aktywności reninowej osocza u chorych na samoistne nadciśnienie tętnicze : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Kennwort:ADAMCZAK MARCIN
Autoren:ADAMCZAK MARCIN
Unterschrift:45D/18183
Analiza wieku ciążowego zarodków i płodów ludzkich na podstawie rutynowych pomiarów ultrasonograficznych : rozprawa doktorska
Kennwort:ADAMCZAK RAFAŁ
Autoren:ADAMCZAK RAFAŁ
Unterschrift:45D/16263
Badania doświadczalne nad osłoną szwu ścięgna za pomocą folii polyetylenowej
Kennwort:ADAMCZAK TEOBALD
Autoren:ADAMCZAK TEOBALD
Unterschrift:45D/898
Wpływ dodatnich ciśnień wydechu na parametry krążeniowo-oddechowe u psów w normo-, hipo-, i hiperwolemii doświadczalnej : praca na stopień doktora nauk medycznych ­
Kennwort:ADAMCZEWSKA KRYSTYNA
Autoren:ADAMCZEWSKA KRYSTYNA
Unterschrift:45D/2963
Ablacja resztek tarczycy pozostałych po operacji zróżnicowanego raka tego gruczołu; próba dozymetrycznej optymalizacji stosowanych aktywności radiojodu : praca doktorska
Kennwort:ADAMCZEWSKI ZBIGNIEW
Autoren:ADAMCZEWSKI ZBIGNIEW
Unterschrift:45D/17006