C - F (2)

Wczesne wyniki leczenia schorzeń kręgosłupa piersiowego i lędźwiowo-krzyżowego krótkoodcinkową stabilizacją wewnętrzną : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Kennwort:CABAJ MACIEJ
Autoren:CABAJ MACIEJ
Unterschrift:45D/18484
Potrzeby rodzin dzieci niepełnosprawnych ruchowo w zakresie opieki zdrowotnej i społecznej : rozprawa doktorska
Kennwort:CABAJ MARIANNA AGNIESZKA
Autoren:CABAJ MARIANNA AGNIESZKA
Unterschrift:45D/17853
Potrzeby rodzin dzieci niepełnosprawnych ruchowo w zakresie opieki zdrowotnej i społecznej : rozprawa doktorska
Kennwort:CABAJ MARIANNA AGNIESZKA
Autoren:CABAJ MARIANNA AGNIESZKA
Unterschrift:45D/17853
Analiza złamań panewki stawu biodrowego leczonych operacyjnie z dojścia tylnego do stawu biodrowego, z zastosowniem celownika własnego pomysłu : praca dok­ torska
Kennwort:CABAN ADAM
Autoren:CABAN ADAM
Unterschrift:45D/14516
Ocena wpływu oktreotydu na stopień uszkodzenia wą­ troby w zespole niedokrwienno-reperfuzyjnym u szczu­ rów : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Kennwort:CABAN ARTUR
Autoren:CABAN ARTUR
Unterschrift:45D/14891
Próba diagnostyki przewlekłych nieżytów żołądka na podstawie oceny zachowania się niektórych składników soku żołądkowego : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Kennwort:CADER JAN
Autoren:CADER JAN
Unterschrift:45D/15915
Badania nad przenikaniem promotorów sorpcji substancji leczniczych przez skórę : praca na stopień doktora nauk farmaceutycznych
Kennwort:CAL KRZYSZTOF
Autoren:CAL KRZYSZTOF
Unterschrift:45D/16972
Uwarunkowania rozkładu statystycznego odstępów R-R w migotaniu przedsionków : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Kennwort:CARMEN-TOBIASZEWSKA DOROTA
Autoren:CARMEN-TOBIASZEWSKA DOROTA
Unterschrift:45D/16065
Uwarunkowania rozkładu statystycznego odstępów R-R w migotaniu przedsionków : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Kennwort:CARMEN-TOBIASZEWSKA DOROTA
Autoren:CARMEN-TOBIASZEWSKA DOROTA
Unterschrift:45D/16065
Zachowanie się miedzi, cynku i magnezu w tkankach krtani objętych przewlekłym procesem zapalnym i nowotworowym : praca na stopień doktora nauk medycznych
Kennwort:CARUK KRYSTYNA
Autoren:CARUK KRYSTYNA
Unterschrift:45D/18419
śródczaszkowe, pourazowe krwiaki nad- i podoponowe i ich leczenie operacyjne - na podstawie własnego materiału : praca na stopień doktora nauk medycznych
Kennwort:CECERKO JOLANTA
Autoren:CECERKO JOLANTA
Unterschrift:45D/5956
Glikozaminoglikany skóry szczurzej w przebiegu doświadczalnej cukrzycy : praca doktorska
Kennwort:CECHOWSKA-PASKO MARZANNA
Autoren:CECHOWSKA-PASKO MARZANNA
Unterschrift:45D/14364
Zachowanie się poziomu endogennych prostaglandyn we krwi krążącej w warunkach krążenia pozaustrojowego u psa : praca na stopień doktora medycyny
Kennwort:CEDRO ANDRZEJ
Autoren:CEDRO ANDRZEJ
Unterschrift:45D/2989
Zmienione stany świadomości w schizofrenii. Czynniki wpływające na częstość występowania : praca doktorska
Kennwort:CEDRO ARTUR
Autoren:CEDRO ARTUR
Unterschrift:45D/17827
Ocena kliniczna wpływu kardiopleginy wzbogaconej nifedypiną na ochronę mięśnia sercowego w czasie pomo-stowania naczyń wieńcowych : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Kennwort:CEGLAREK WOJCIECH
Autoren:CEGLAREK WOJCIECH
Unterschrift:45D/14892
Zachowanie się aktywności pseudocholinesterazy u dzieci z gruźlicą
Kennwort:CEGLECKA-TOMASZEWSKA KRYSTYNA
Autoren:CEGLECKA-TOMASZEWSKA KRYSTYNA
Unterschrift:45D/646
Mechanizm pobierania kwasu dezoksyrybonukleinowego w zjawisku genetycznej transformacji cech u bakterii. Czynniki wiążący DNA w jego wstępnych fazach reakcji z komórką : [praca na stopień doktora nauk przyrodniczych]
Kennwort:CEGŁOWSKI PIOTR
Autoren:CEGŁOWSKI PIOTR
Unterschrift:45D/6072
Inhibitor aktyvmości interferonu występujący w tkankach embrionów mysich : praca doktorska
Kennwort:CEMBRZYŃSKA-NOWAK MONIKA
Autoren:CEMBRZYŃSKA-NOWAK MONIKA
Unterschrift:45D/3260
Wpływ zatruć zawodowych na niektóre układy enzymatyczne na przykładzie prac spawalniczych 1965
Kennwort:CEMPEL MARIA
Autoren:CEMPEL MARIA
Unterschrift:45D/671
Badania nad wpływem zaburzeń czynności nadnerczy na aktywność i farmakokinetykę niektórych leków neurotropowych : praca doktorska
Kennwort:CENAJEK DANUTA
Autoren:CENAJEK DANUTA
Unterschrift:45D/2643