G - J (3)

Zjawiska fluorescencji i pseudoglikozurii protetracykiinowej ze szczególnym uwzględnieniem ich przydatności w rozpoznawani nowotworów złośliwych.
Kennwort:GABOR MANFRED
Autoren:GABOR MANFRED
Unterschrift:45D/932
Badanie wartości rozpoznawczej tarczycowego wychwytu technetu [99mTc] : praca doktorska
Kennwort:GABRYEL ANDRZEJ
Autoren:GABRYEL ANDRZEJ
Unterschrift:45D/3366
Badanie wartości rozpoznawczej tarczycowego wychwytu technetu [99mTc] : praca doktorska
Kennwort:GABRYEL ANDRZEJ
Autoren:GABRYEL ANDRZEJ
Unterschrift:45D/3366
Wpływ leków nootropowych na zawartość związków wysokoenergetycznych i morfometrię astrocytów in vitro : praca doktorska
Kennwort:GABRYEL BOŻENA
Autoren:GABRYEL BOŻENA
Unterschrift:45D/14628
Rozpowszechnienie zespołów otępiennych w populacji dzielnicy Mokotów, w przedziale wieku 65 - 84 lat : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Kennwort:GABRYELEWICZ TOMASZ
Autoren:GABRYELEWICZ TOMASZ
Unterschrift:45D/15839
Odległa obserwacja wydolności wysiłkowej funkcji skurczowej lewej komory serca u pacjentów z chorobą wieńcową leczonych operacyjnie i zachowawczo : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Kennwort:GABRYLEWICZ BOGNA
Autoren:GABRYLEWICZ BOGNA
Unterschrift:45D/16445
Odległa obserwacja wydolności wysiłkowej funkcji skurczowej lewej komory serca u pacjentów z chorobą wieńcową leczonych operacyjnie i zachowawczo : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Kennwort:GABRYLEWICZ BOGNA
Autoren:GABRYLEWICZ BOGNA
Unterschrift:45D/16445
Echokardiograficzne testy farmakologiczne w ocenie rezerwy kurczliwości lewej komory : praca doktorska
Kennwort:GACKOWSKI ANDRZEJ
Autoren:GACKOWSKI ANDRZEJ
Unterschrift:45D/17751
Echokardiograficzne testy farmakologiczne w ocenie rezerwy kurczliwości lewej komory : praca doktorska
Kennwort:GACKOWSKI ANDRZEJ
Autoren:GACKOWSKI ANDRZEJ
Unterschrift:45D/17751
Ocena skuteczności zajęć korektywy u dzieci w okresie wczesnoszkolnym, ze zniekształceniami statycznymi ciała, na podstawie wybranych cech motorycznych : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Kennwort:GACZKOWSKA EWA
Autoren:GACZKOWSKA EWA
Unterschrift:45D/20617
Use of Bronchoalveolar Lavage in The Diagnosis of Pulmonary Tuberculosis : doctorate in clinical medicine
Kennwort:GADALLA YASIN M.
Autoren:GADALLA YASIN M.
Unterschrift:45D/14656
Opracownie technologii tabletek z fumaranem wapnia i fumaranem magnezu oraz badanie ich dostępności biologicznej : rozprawa na stopień doktora nauk farmaceutycznych
Kennwort:GADOMSKA-NOWAK MAŁGORZATA
Autoren:GADOMSKA-NOWAK MAŁGORZATA
Unterschrift:45D/15035
Zależność przebiegu klinicznego od fenotypu komórek nowotworowych chłoniaków nlezlarnlczych u dzieci i (rozprawa doktorska)
Kennwort:GADOMSKI ARTUR
Autoren:GADOMSKI ARTUR
Unterschrift:45D/15504
Czas tranzytu krwi przez naczynia mózgu u chorych z miażdżycą : rozprawa doktorska na stopień doktora nauk medycznych
Kennwort:GADOWSKA-CICHA ANNA
Autoren:GADOWSKA-CICHA ANNA
Unterschrift:45D/5910
Chromatografia cieczowa alkaloidów zawartych w korzeniu Chelidonium Majus L. : praca doktorska
Kennwort:GADZIKOWSKA MARIA
Autoren:GADZIKOWSKA MARIA
Unterschrift:45D/16194
Wpływ klonidyny na śródoperacyjne stężenie adrenaliny i noradrenaliny oraz na zużycie środków analgetycznych u chorych poddawanych zabiegom pomostowania tętnic wieńcowych : rozprawa doktorska
Kennwort:GAIK GRZEGORZ
Autoren:GAIK GRZEGORZ
Unterschrift:45D/15352
Wpływ klonidyny na śródoperacyjne stężenie adrenaliny i noradrenaliny oraz na zużycie środków analgetycznych u chorych poddawanych zabiegom pomostowania tętnic wieńcowych : rozprawa doktorska
Kennwort:GAIK GRZEGORZ
Autoren:GAIK GRZEGORZ
Unterschrift:45D/15352
Próba oceny przydatności łącznego oznaczania poziomu CEA w surowicy krwi i w moczu z badaniem cytologicznym osadu moczu w przypadkach nowotworowych i zapalnych dróg moczowych : praca doktorska
Kennwort:GAJDA MIECZYSŁAW
Autoren:GAJDA MIECZYSŁAW
Unterschrift:45D/14274
Psychologiczne i pedagogiczne problemy leczenia ortodontycznego.
Kennwort:GAJDA ZDZISŁAW
Autoren:GAJDA ZDZISŁAW
Unterschrift:45D/495
Udział receptorów alfa- i beta-adrenergicznych w etiopatogenezie pierwotnego nadciśnienia tętniczego łagodnego : rozprawa doktorska
Kennwort:GAJEK JACEK
Autoren:GAJEK JACEK
Unterschrift:45D/17395