K - KRĘ (4)

Analiza wybranych funkcji układu wzrokowego u osób pracujących przy monitorach ekranowych : rozprawa doktorska na stopień doktora nauk medycznych
Kennwort:KABACIŃSKA JOANNA
Autoren:KABACIŃSKA JOANNA
Unterschrift:45D/18112
Opiniowanie sądowo-lekarskie w sprawie błędu lekarskiego w materiale Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej SAM. : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Kennwort:KABIESZ-NENICZKA STANISŁAWA
Autoren:KABIESZ-NENICZKA STANISŁAWA
Unterschrift:45D/16179
Opiniowanie sądowo-lekarskie w sprawie błędu lekarskiego w materiale Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej SAM. : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Kennwort:KABIESZ-NENICZKA STANISŁAWA
Autoren:KABIESZ-NENICZKA STANISŁAWA
Unterschrift:45D/16179
Ocular reaction to collagen and chromic catgut episcleral exoplant in an experimental scleral bucling : thesis for doctor degree
Kennwort:KABTI SANIA HUSSEIN
Autoren:KABTI SANIA HUSSEIN
Unterschrift:45D/15517
Ocena cholecystografii doustnej wykonanej w warunkach ambulatoryjnych oraz próby podwyższenia jej wartości diagnostycznych : praca na stopień doktora nauk medycznych
Kennwort:KABUŁA STANISŁAW
Autoren:KABUŁA STANISŁAW
Unterschrift:45D/6566
Odległe wyniki leczenia operacyjnego progenii metodą pionowej osteotomii gałęzi żuchwy : praca na stopień doktora nauk medycznych
Kennwort:KABZA BOLESŁAW
Autoren:KABZA BOLESŁAW
Unterschrift:45D/4295
Opieka pielęgniarska nad osobą starszą w domu : rozprawa doktorska
Kennwort:KACHANIUK HANNA
Autoren:KACHANIUK HANNA
Unterschrift:45D/16669
Postępowanie anestezjologiczne w przypadkach nadciśnienia w żyle wrotnej
Kennwort:KACKI JANUSZ
Autoren:KACKI JANUSZ
Unterschrift:45D/599
Serologiczna diagnostyka antygenu Australia i przeciwciał anty-Au : praca doktorska
Kennwort:KACPERSKA ELŻBIETA
Autoren:KACPERSKA ELŻBIETA
Unterschrift:45D/2565
Porównawcza ocena terapeutycznej aktywności amidynopenicylin i ampicyliny w doświadczalnej salmonelozie u myszy : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Kennwort:KACPRZAK-WIATR ALINA
Autoren:KACPRZAK-WIATR ALINA
Unterschrift:45D/6858
Badania nad fibrynolizą i poziomem produktów rozpadu fibrynogenu/fibryny w surowicy krwi i w moczu w chorobach nerek : praca na stopień doktora nauk medycznych wykonana w Zakładzie Neuropatologii
Kennwort:KACPRZYK FELIKS
Autoren:KACPRZYK FELIKS
Unterschrift:45D/3282
Badania nad fibrynolizą i poziomem produktów rozpadu fibrynogenu/fibryny w surowicy krwi i w moczu w chorobach nerek : praca na stopień doktora nauk medycznych wykonana w Zakładzie Neuropatologii
Kennwort:KACPRZYK FELIKS
Autoren:KACPRZYK FELIKS
Unterschrift:45D/3282
Wpływ działań oświatowych na poziom wiedzy i postawy młodzieży szkolnej wobec AIDS : praca na stopień doktora nauk medycznych
Kennwort:KACZANOWSKA IWONA
Autoren:KACZANOWSKA IWONA
Unterschrift:45D/17904
Analiza ploidalności komórek białaczkowych przy użyciu cytometrii przepływowej : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Kennwort:KACZANOWSKA KATARZYNA
Autoren:KACZANOWSKA KATARZYNA
Unterschrift:45D/18232
Ocena flory bakteryjnej i jej oporności na antybiotyki w ropnych schorzeniach zębopochodnych :	(na podstawie materiału Kliniki Chirurgii Szczękowej Instytutu Stomatologii Akademii Medycznej we Wrocławiu w latach 1971-1975) : praca doktorska
Kennwort:KACZKOWSKI HENRYK
Autoren:KACZKOWSKI HENRYK
Unterschrift:45D/4885
Ciężar ciała a chorobowość dorosłych mieszkańców trzech dzielnic Łodzi : praca na stopień doktora nauk medycznych
Kennwort:KACZMARCZK-CHAŁAS KRYSTYNA
Autoren:KACZMARCZK-CHAŁAS KRYSTYNA
Unterschrift:45D/4961
Oznaczanie punktów przeciążenia i odciążenia zgryzowego przy pomocy płytek woskowych.
Kennwort:KACZMARCZYK ALICJA
Autoren:KACZMARCZYK ALICJA
Unterschrift:45D/683
Morfologiczne i biochemiczne badania postnatalnego rozwoju rdzenia nadnerczy świnki morskiej : rozprawa doktorska
Kennwort:KACZMARCZYK DARIUSZ
Autoren:KACZMARCZYK DARIUSZ
Unterschrift:45D/16995
Tomokomputerowa ocena derotacji kręgosłupa w leczeniu operacyjnym skolioz idiopatycznych metodą Corte-la-Dubousseta : praca doktorska
Kennwort:KACZMARCZYK JACEK
Autoren:KACZMARCZYK JACEK
Unterschrift:45D/14495
Porównanie wrażliwości na cytostatyki nowotworów in vivo oraz hodowanych komórek nowotworowych i (rozprawa doktorska
Kennwort:KACZMAREK ALDONA, ROZMIAREK ANDRZEJ
Autoren:KACZMAREK ALDONA, ROZMIAREK ANDRZEJ
Unterschrift:45D/15460