KRO - MAŚ (5)

Bakteriologiczna ocena wody w zbiorniku wodnym "Dziećkowice" i w rzece Sole w ujęciu wodnym "Broszkowice": rozprawa na stopień doktoranauk biologicznych
Kennwort:KŁAPTOCZ BARBARA
Autoren:KŁAPTOCZ BARBARA
Unterschrift:45D/15592
Bakteriologiczna ocena wody w zbiorniku wodnym "Dziećkowice" i w rzece Sole w ujęciu wodnym "Broszkowice": rozprawa na stopień doktoranauk biologicznych
Kennwort:KŁAPTOCZ BARBARA
Autoren:KŁAPTOCZ BARBARA
Unterschrift:45D/15592
Aktywność desmofibrynotwórcza osocza krwi w niektórych chorobach rozrostowych układu krwiotwórczego : praca na stopień doktora nauk medycznych
Kennwort:KŁOCZKO JANUSZ
Autoren:KŁOCZKO JANUSZ
Unterschrift:45D/6314
Udział struktur cukrowych reprezentowanych przez antygeny sjalo-Lewisa i sjalo-Lewisx w adhezji komórek nowotworowych : praca doktorska
Kennwort:KŁOPOCKI ARKADIUSZ
Autoren:KŁOPOCKI ARKADIUSZ
Unterschrift:45D/15127
Występowanie inhibitora lektyny Pisum Sativum w surowicach osób chorych na cukrzycę : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Kennwort:KŁOS PIOTR
Autoren:KŁOS PIOTR
Unterschrift:45D/16886
Ocena wartości diagnostycznej śródoperacyjnej i pooperacyjnej chloangiomanometrii : praca doktorska
Kennwort:KŁOSOWSKI FLORIAN
Autoren:KŁOSOWSKI FLORIAN
Unterschrift:45D/2690
Stężenie fibronektyny płodowej w płynie owodniowym jako wykładnik nieuchronnego porodu : praca na stopień doktora nauk medycznych
Kennwort:KŁÓSEK ARTUR
Autoren:KŁÓSEK ARTUR
Unterschrift:45D/17510
Izolowanie i charakterystyka sposobu działania DN-azy K2. Użycie enzymu do izolowania AT bogatych fragmentów z DMA grasicy cielęcej : [praca doktorska]
Kennwort:KŁYSIK JAN
Autoren:KŁYSIK JAN
Unterschrift:45D/3285
Wolne aminokwasy perylimfy świnki morskiej w gruźlicy doświadczalnej
Kennwort:KROCHMALSKA EMILIA
Autoren:KROCHMALSKA EMILIA
Unterschrift:45D/741
Porównanie wyników szycia i klejenia doświadczalnych ran rogówki oka królika : spostrzeżenia kliniczne, badania morfologiczne i histohemiczne, zmiany w cieczy wodnistej oka : praca na stopień doktora nauk medycznych
Kennwort:KROCHMALSKA-KIERACIŃSKA LUCYNA
Autoren:KROCHMALSKA-KIERACIŃSKA LUCYNA
Unterschrift:45D/6852
Porównanie wyników szycia i klejenia doświadczalnych ran rogówki oka królika : spostrzeżenia kliniczne, badania morfologiczne i histohemiczne, zmiany w cieczy wodnistej oka : praca na stopień doktora nauk medycznych
Kennwort:KROCHMALSKA-KIERACIŃSKA LUCYNA
Autoren:KROCHMALSKA-KIERACIŃSKA LUCYNA
Unterschrift:45D/6852
Związki pomiędzy naturalną i laboratoryjną ekspozy­ cją na alergeny a niespecyficzną nadreaktywnością oskrzeli u chorych na alergiczny nieżyt nosa i astmę oskrzelową : rozprawa na stopień doktora nauk medy­cznych
Kennwort:KROCZYNSKA-BEDNAREK JADWIGA
Autoren:KROCZYNSKA-BEDNAREK JADWIGA
Unterschrift:45D/14850
Przedoperacyjna ocena występowania zakażeń bakteryjnych w operacjach poprawiających słuch : praca na stopień doktora nauk medycznych
Kennwort:KROKOWICZ ALEKSANDRA
Autoren:KROKOWICZ ALEKSANDRA
Unterschrift:45D/18140
Ocena przydatności czynników wzrostu typu GM-CSF i G-CSF w badaniach cytogenetycznych u chorych na przewlekłą białaczkę szpikową : praca na stopień doktora nauk medycznych
Kennwort:KROLL RENATA
Autoren:KROLL RENATA
Unterschrift:45D/18135
Rozwój zatoki moczowo-płciowej u zarodków ludzkich : (praca doktorska)
Kennwort:KROMER PIOTR
Autoren:KROMER PIOTR
Unterschrift:45D/16849
Ocena efektów muzykoterapii aktywnej jako formy kinezyterapii w dystoniach krążeniowych s: rozprawa doktorska
Kennwort:KRONENBERGER MAŁGORZATA
Autoren:KRONENBERGER MAŁGORZATA
Unterschrift:45D/17287
Wybrane aspekty patomorfologii, rozpoznawania i leczenia zespołu cieśni nadgarstka : praca doktorska
Kennwort:KROSMAN MAREK
Autoren:KROSMAN MAREK
Unterschrift:45D/17442
Zaburzenia gospodarki węglowodanowo-lipidowej i czynności endokrynnej u otyłych
Kennwort:KROTKIEWSKI MARCIN
Autoren:KROTKIEWSKI MARCIN
Unterschrift:45D/1027
Ocena dynamiki zaburzeń lipidowych u pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek podczas pierwszych dwóch lat leczenia powtarzalnymi zabiegami hemodializy : rozprawa doktorska
Kennwort:KRÓL EWA
Autoren:KRÓL EWA
Unterschrift:45D/14873
Kinetyka beta-2-mikroglobuliny w wybranych chorobach nerek u dzieci : praca doktorska
Kennwort:KRÓL ZBIGNIEW
Autoren:KRÓL ZBIGNIEW
Unterschrift:45D/14592