MAT - O (6)

Wpływ rehabilitacji na odległe wyniki leczenia operacyjnego przemieszczonych krążków międzykręgowych w odcinku lędźwiowym kręgosłupa : praca na stopień doktora nauk medycznych
Kennwort:MATACZYŃSKI KRZYSZTOF
Autoren:MATACZYŃSKI KRZYSZTOF
Unterschrift:45D/16591
Klonowanie, ekspresja i regulacja aktywności rekombinowanej fosfolipazy C delta3 : praca doktorska
Kennwort:MATECKI ANDRZEJ
Autoren:MATECKI ANDRZEJ
Unterschrift:45D/17586
Zastosowanie fluory zwących przeciwciał w badaniu grup krwi
Kennwort:MATEJ HENRYK
Autoren:MATEJ HENRYK
Unterschrift:45D/237
Udział lektyn endogennych w oddziaływaniach adhezyjnych komórek nowotworowych z komórkami śródbłonka naczyniowego : praca doktorska
Kennwort:MATEJUK AGATA
Autoren:MATEJUK AGATA
Unterschrift:45D/15805
Umieralność dzieci i młodzieży w wieku 0-17 lat na terenie województwa poznańskiego w latach 1976-88 i jej niektóre uwarunkowania : praca na stopień doktora nauk medycznych
Kennwort:MATERNA-KIRYLUK ANNA
Autoren:MATERNA-KIRYLUK ANNA
Unterschrift:45D/11527
Rozmieszczenie fluoru w zębach i żuchwie zwierzyny płowej oraz ich wzajemne uwarunkowania metaboliczne : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Kennwort:MATERNY MARIA
Autoren:MATERNY MARIA
Unterschrift:45D/17020
Kinetyka rozkładu minocykliny w roztworach wodnych : praca przedstawiona w celu uzyskania stopnia doktora farmacji
Kennwort:MATLAK BARBARA
Autoren:MATLAK BARBARA
Unterschrift:45D/6983
Związki flawonoidowe w kwiatostanach Erysimum perofskianum Fisch
Kennwort:MATŁAWSKA IRENA
Autoren:MATŁAWSKA IRENA
Unterschrift:45D/2319
Zmiany psychosomatyczne w okresie ciąży i połogu ; praca doktorska
Kennwort:MATSANGOS PROKOPIS
Autoren:MATSANGOS PROKOPIS
Unterschrift:45D/23324
Charakterystyka retrowirusa mysiego o powinowactwie do komórek śródbłonka naczyń krwionośnych jako potencjalnego narzędzia w terapii genowej chorób skóry przebiegających z zaburzeniami angiogenezy : praca doktorska
Kennwort:MATUSCHKE-KUCZYŃSKA BEATA
Autoren:MATUSCHKE-KUCZYŃSKA BEATA
Unterschrift:45D/16955
Oznaczanie Alfa-Fetoproteiny w surowicy krwi noworodków oraz wykorzystanie tego badania dla oceny wieku ciążowego i praca na stopień doktora nauk medycznych
Kennwort:MATUSIAK JADWIGA
Autoren:MATUSIAK JADWIGA
Unterschrift:45D/3462
Własności biolgiczne szczepów Staphylococcus epidermidis izolowanych z błony śluzowej jamy ustnej po zabiegach chirurgicznych : praca doktorska
Kennwort:MATUSZCZYK STEFAN A
Autoren:MATUSZCZYK STEFAN A
Unterschrift:45D/7071
Badania nad mechanizmem działania wybranych środków przeciwgorączkowych : praca doktorska
Kennwort:MATUSZEK MARIA
Autoren:MATUSZEK MARIA
Unterschrift:45D/2478
Poziom kwasu -aminomasłowego (GABA) i aktywność de- karbokrylazy kwasu glutaminowego (GAD) w przeszcze­ pionym nowotworze (CX-2) u myszy oraz w guzie nowot­ worowym jelita grubego u człowieka : praca doktorska
Kennwort:MATUSZEK MARIUSZ
Autoren:MATUSZEK MARIUSZ
Unterschrift:45D/14981
Klinika oraz odległe wyniki operacyjnego leczenia zakrzepów tętnicy szyjnej : praca doktorska
Kennwort:MATUSZELAŃSKA IRENA
Autoren:MATUSZELAŃSKA IRENA
Unterschrift:45D/2258
Syntezy azotowych pochodnych taraksastanu.
Kennwort:MATUSZELEWSKA HENRYKA
Autoren:MATUSZELEWSKA HENRYKA
Unterschrift:45D/2316
Ocena przydatności diagnostycznej prób prowokacyjnych w alergii i nietolerancji pokarmowej u dzieci : praca na stopień doktora nauk medycznych
Kennwort:MATUSZEWSKA ELŻBIETA BOŻENA
Autoren:MATUSZEWSKA ELŻBIETA BOŻENA
Unterschrift:45D/17038
Ocena zastosowania ciepłej kardioplegii w pomostowaniu tętnic wieńcowych : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Kennwort:MATUSZEWSKI MACIEJ
Autoren:MATUSZEWSKI MACIEJ
Unterschrift:45D/16400
Badania oddziaływań pochodnych nitroakrydyny na komórki nowotworowe w hodowli tkankowej :	[praca doktorska]
Kennwort:MATUSZKIEWICZ ANDRZEJ
Autoren:MATUSZKIEWICZ ANDRZEJ
Unterschrift:45D/5432
Przydatność oftalmodynamometri i przezpowiekowej bocznej w diagnostyce chorób naczyniowych mózgu : praca na stopień doktora nauk medycznych
Kennwort:MATYJEK JERZY
Autoren:MATYJEK JERZY
Unterschrift:45D/3651