P - R (7)

Stężenie interleukiny-6 w wydzielinie pochwowo-szyjkowej oraz stężenie alfa-fetoproteiny w surowicy krwi matek, w przypadkach przedczesnego porodu zagrażającego i przedwczesnego odchodzenia wód płodowych : praca na stopiefi doktora nauk medycznych
Kennwort:PABIAN MAREK
Autoren:PABIAN MAREK
Unterschrift:45D/15367
Analiza aromatycznych adduktów DNA w rakach jamy ustnej i gardła : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Kennwort:PABISZCZAK MACIEJ
Autoren:PABISZCZAK MACIEJ
Unterschrift:45D/16794
Ocena wyników leczenia ostrych zapaleń zatok czołowych punkcjami metodą Becka : praca na stopień doktora nauk medycznych
Kennwort:PABISZCZAK MICHAŁ
Autoren:PABISZCZAK MICHAŁ
Unterschrift:45D/6151
Transferaza koenzymu A z mitochondrii nerek szczura : kwas maleinowy jako substrat : praca doktorska
Kennwort:PACAMIS ANASTASIS
Autoren:PACAMIS ANASTASIS
Unterschrift:45D/2694
Badania nad rozpoznaniem i leczeniem niedokrwistości u niemowląt i małych dzieci na własnym materiale
Kennwort:PACANOWSKA MARIA
Autoren:PACANOWSKA MARIA
Unterschrift:45D/367
Edward Wilhelm Drescher - twórca chirurgii dziecięcej na pomorzu Zachodnim : praca na stopień doktora nauk medycznych
Kennwort:PACANOWSKI JACEK HENRYK
Autoren:PACANOWSKI JACEK HENRYK
Unterschrift:45D/15043
Reakcja układu sercowo-naczyniowego i inne zaburzenia wegetatywne w chorobie Parkinsona : praca doktorska
Kennwort:PACEWICZ ELŻBIETA
Autoren:PACEWICZ ELŻBIETA
Unterschrift:45D/14353
Przydatność scyntygrafii w ocenie struktury i funkcji wątroby w ostrych zatruciach inhibitorami cholinestaz : praca doktorska
Kennwort:PACH DOROTA
Autoren:PACH DOROTA
Unterschrift:45D/14876
Przebieg doświadczalnego zakażenia kiłowego u królików w warunkach immunosupresji : praca doktorska
Kennwort:PACHA JERZY
Autoren:PACHA JERZY
Unterschrift:45D/2861
Badania nad rolą globuliny wiążącej sterydy płciowe (SHBG) w przeroście gruczołu krokowego u mężczyzn : praca na stopień doktora nauk medycznych
Kennwort:PACHMAN ANATOL
Autoren:PACHMAN ANATOL
Unterschrift:45D/7051
Wpływ niskoenergetycznej diety na zmianę wybranych wskaźników antropometrycznych i zmianę składu ciała u osób dorosłych z nadwagą i otyłością : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych w zakresie biologii medycznej
Kennwort:PACHOCKA LUCYNA
Autoren:PACHOCKA LUCYNA
Unterschrift:45D/17371
Wpływ niskoenergetycznej diety na zmianę wybranych wskaźników antropometrycznych i zmianę składu ciała u osób dorosłych z nadwagą i otyłością : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych w zakresie biologii medycznej
Kennwort:PACHOCKA LUCYNA
Autoren:PACHOCKA LUCYNA
Unterschrift:45D/17371
Ocena krioprezerwowanej tętnicy piersiowej wewnętrznej jako materiału do pomostowania naczyń wieńcowych : rozprawa doktorska
Kennwort:PACHOLEWICZ JERZY
Autoren:PACHOLEWICZ JERZY
Unterschrift:45D/17704
Indywidualne wskaźniki wchłaniania chlorobenzenu : [praca doktorska]
Kennwort:PACHOLUK URSZULA BOŻENNA
Autoren:PACHOLUK URSZULA BOŻENNA
Unterschrift:45D/3327
Własny sposób artykulacyjnego kształtowania powierzchni żujących protez stałych : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Kennwort:PACHOŃSKI JERZY
Autoren:PACHOŃSKI JERZY
Unterschrift:45D/6603
Ocena zależności między przystosowaniem przedchorobowym a spożywaniem alkoholu przez chorych na schizofrenię para-noidalną
Kennwort:PACHOWICZ WIESŁAW
Autoren:PACHOWICZ WIESŁAW
Unterschrift:45D/14179
Organizacja Pomocy Doraźnej w zintegrowanym systemie ratownictwa : studium analityczno-porównawcze i koncepcyjno-rozwojowe na przykładzie Inowrocławia : praca doktorska
Kennwort:PACIOREK PRZEMYSŁAW
Autoren:PACIOREK PRZEMYSŁAW
Unterschrift:45D/17420
Organizacja Pomocy Doraźnej w zintegrowanym systemie ratownictwa : studium analityczno-porównawcze i koncepcyjno-rozwojowe na przykładzie Inowrocławia : praca doktorska
Kennwort:PACIOREK PRZEMYSŁAW
Autoren:PACIOREK PRZEMYSŁAW
Unterschrift:45D/17420
Działalność naukowo-badawcza prof. dr wszech nauk lekarskich Walerego Jaworskiego (1849-1924) i dr med. Mikołaja Rejchmana (1851-1918) oraz ich wkład do rozwoju gastroenterologii w Polsce na przełomie XIX i XX stulecia : [praca doktorska]
Kennwort:PACIORKIEWICZ MIRON
Autoren:PACIORKIEWICZ MIRON
Unterschrift:45D/2869
Badania nad przeciwwirusowym działaniem nowych IV rzędowych związków amoniowych, jodoforów, pochodnych fenolu oraz preparatów Spatacid i Incidin : praca na stopień doktora nauk medycznych
Kennwort:PACIORKIEWICZ WANDA
Autoren:PACIORKIEWICZ WANDA
Unterschrift:45D/3339