SZP - WIG (9)

Pierwiastki śladowe w surowicy krwi i płynie stawowym w wybranych schorzeniach reumatycznych : praca doktorska
Kennwort:SZPAK ANNA
Autoren:SZPAK ANNA
Unterschrift:45D/14499
Angiogeneza w ewolucji niedokrwiennego zawału mózgu : praca na stopień doktora nauk medycznych
Kennwort:SZPAK GRAŻYNA MARIA
Autoren:SZPAK GRAŻYNA MARIA
Unterschrift:45D/16495
Zachowanie się ciepłoty mózgu u chorych z guzami wewnątrzczaszkowymi : praca na stopień doktora nauk medycznych
Kennwort:SZPAKOWICZ PIOTR
Autoren:SZPAKOWICZ PIOTR
Unterschrift:45D/6202
Wartość badania mammograficznego w diagnostyce guzów gruczołu piersiowego : [praca doktorska]
Kennwort:SZPAKOWSKA-ŁUCZAK IWONA
Autoren:SZPAKOWSKA-ŁUCZAK IWONA
Unterschrift:45D/7493
Chirurgiczne leczenie ostrego rozwarstwienia aorty piersiowej typu A. Ocena czynników ryzyka zgonu oraz wpływu metody operacyjnej na wyniki leczenia : rozprawa doktorska
Kennwort:SZPAKOWSKI EUGENIUSZ
Autoren:SZPAKOWSKI EUGENIUSZ
Unterschrift:45D/16080
Rodzicielskie piętno genomowe w badaniach molekularnych zespołu Pradera-Williego : praca doktorska
Kennwort:SZPECHT-POTOCKA AGNIESZKA
Autoren:SZPECHT-POTOCKA AGNIESZKA
Unterschrift:45D/17430
Próba określenia roli rhTNF w regulacji resorpcji kości w oparciu o badania na myszach z genetycznie uwarunkowaną osteopetrozą : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych w dziedzinie biologii medycznej
Kennwort:SZPERL MAŁGORZATA
Autoren:SZPERL MAŁGORZATA
Unterschrift:45D/17527
Próba określenia roli rhTNF w regulacji resorpcji kości w oparciu o badania na myszach z genetycznie uwarunkowaną osteopetrozą : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych w dziedzinie biologii medycznej
Kennwort:SZPERL MAŁGORZATA
Autoren:SZPERL MAŁGORZATA
Unterschrift:45D/17527
Badanie elektroforetyczne białek surowicy krwi i moczu w chorobach nerek
Kennwort:SZPINAK JERZY
Autoren:SZPINAK JERZY
Unterschrift:45D/207
Struktura i właściwości biologiczne glikolipidów bakterii oportunistycznych Rhodococcus equi : praca doktorska
Kennwort:SZPONAR BOGUMIŁA
Autoren:SZPONAR BOGUMIŁA
Unterschrift:45D/15348
Alfa-fetoproteina i beta-2-mikroglobulina w żółtaczce patologicznej noworodków : praca na stopień doktora nauk medycznych
Kennwort:SZPONAR ELŻBIETA
Autoren:SZPONAR ELŻBIETA
Unterschrift:45D/16651
Aktywność procesu próchnicy zębów u zatrudnionych przy produkcji dekstryn i próba jej oceny przy użyciu testu Snydera : [praca doktorska]
Kennwort:SZPONAR ELŻBIETA
Autoren:SZPONAR ELŻBIETA
Unterschrift:45D/5844
Analiza zatruć przypadkowych u dzieci (częstość, przyczyny, sezonowość, warunki środowiskowe) na materiale Oddziału Dziecięcego Szpitala Miejskiego w Kaliszu : praca doktorska
Kennwort:SZPONDER STANISŁAW
Autoren:SZPONDER STANISŁAW
Unterschrift:45D/2801
Wpływ ciężkiego oparzenia i wczesnej nekrektomii na dynamikę peroksydacji lipidów, wydolność antyoksydacyjną ustroju oraz aktywność fagocytów : praca na stopień doktora nauk medycznych
Kennwort:SZPRINGER-BOGUŃ EWA
Autoren:SZPRINGER-BOGUŃ EWA
Unterschrift:45D/19263
Proces wewnątrznaczyniowego wykrzepiania i wtórnej aktywacji fibrynolizy w przebiegu porodu : praca na stopień doktora nauk medycznych
Kennwort:SZRAMA ERNEST
Autoren:SZRAMA ERNEST
Unterschrift:45D/3666
Analiza przyczyn nagłego zatrzymania czynności serca i wyniki jego ożywiania u dzieci
Kennwort:SZRETER TADEUSZ
Autoren:SZRETER TADEUSZ
Unterschrift:45D/772
Porównawcze badania mikroskopowo-elektronowe nad ultrastrukturą komórek wydzielniczych gruczołu mlekowego myszy w okresie laktacji przy użyciu metodyki konwencjonalnej oraz przy zastosowaniu metody krioultramikrotomii : praca doktorska
Kennwort:SZROEDER JÓZEF ANDRZEJ
Autoren:SZROEDER JÓZEF ANDRZEJ
Unterschrift:45D/4889
Porównawcze badania mikroskopowo-elektronowe nad ultrastrukturą komórek wydzielniczych gruczołu mlekowego myszy w okresie laktacji przy użyciu metodyki konwencjonalnej oraz przy zastosowaniu metody krioultramikrotomii : praca doktorska
Kennwort:SZROEDER JÓZEF ANDRZEJ
Autoren:SZROEDER JÓZEF ANDRZEJ
Unterschrift:45D/4889
Synteza pochodnych imidazo[2,1-c]triazyny o spodziewanym działaniu farmakologicznym : praca doktorska
Kennwort:SZTANKE KRZYSZTOF
Autoren:SZTANKE KRZYSZTOF
Unterschrift:45D/14762
Wpływ treningu sportowego na zachowanie się poziomu glukozy, wolnych kwasów tłuszczowych i azotu alfa-aminowego po wysiłku fizycznym we krwi, w grupie pływaków o różnym stopniu wytrenowania : praca na stopień doktora nauk przyrodniczych
Kennwort:SZTOBRYN MARTA
Autoren:SZTOBRYN MARTA
Unterschrift:45D/4293