WIK - Ż (10)

Badania doświadczalne nad uszkodzeniem błony śluzowej tchawicy spowodowanym przez rozprężony mankiet uszczelniający rurki dotchawiczej : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Kennwort:WIKA TERESA
Autoren:WIKA TERESA
Unterschrift:45D/5838
Wybrane parametry morfologiczne stóp kobiet w okresie ciąży i połogu
Kennwort:WIKAREK KRZYSZTOF
Autoren:WIKAREK KRZYSZTOF
Unterschrift:45D/14555
Testy dynamiczne w ocenie hormonalnych i metabolicznych zaburzeń w zespole policystycznych jajników u dziewcząt : praca doktorska
Kennwort:WIKIERA BEATA
Autoren:WIKIERA BEATA
Unterschrift:45D/16010
Testy dynamiczne w ocenie hormonalnych i metabolicznych zaburzeń w zespole policystycznych jajników u dziewcząt : praca doktorska
Kennwort:WIKIERA BEATA
Autoren:WIKIERA BEATA
Unterschrift:45D/16010
Przydatność diagnostyczna badań lipidowych u chorych z przewlekłą niewydolnością nerek i praca na stopień doktora nauk medycznych w zakresie biologii medyczne
Kennwort:WIKTOROWICZ BEATA
Autoren:WIKTOROWICZ BEATA
Unterschrift:45D/15600
Zmiany powierzchni limfocyta ludzkiego przy przejściu z fazy spoczynkowej do fazy Gl/S cyklu życiowego : praca na stopień doktora nauk przyrodniczych
Kennwort:WIKTOROWICZ KRZYSZTOF
Autoren:WIKTOROWICZ KRZYSZTOF
Unterschrift:45D/2970
Ocena premedykacji doustnej midazolanem i hydroksyzyną u kobiet operowanych z powodu chorób gruczołu piersiowego : [praca doktorska]
Kennwort:WILAMOWSKA WANDA
Autoren:WILAMOWSKA WANDA
Unterschrift:45D/15335
Ocena premedykacji doustnej midazolanem i hydroksyzyną u kobiet operowanych z powodu chorób gruczołu piersiowego : [praca doktorska]
Kennwort:WILAMOWSKA WANDA
Autoren:WILAMOWSKA WANDA
Unterschrift:45D/15335
Białka niehistonowe chromatyny nieuczulonych i uczulonych tymocytów mysich : praca doktorska
Kennwort:WILAND EWA
Autoren:WILAND EWA
Unterschrift:45D/6153
Wyniki badań kardiotokograficznych w analizie retrospektywnej porodów płodów biologicznie przenoszonych : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Kennwort:WILCZYŃSKI ANDRZEJ
Autoren:WILCZYŃSKI ANDRZEJ
Unterschrift:45D/6944
Produkcja antygenów wirusa RS na hodowli HEp-2 : praca doktorska
Kennwort:WILCZYŃSKI JAN
Autoren:WILCZYŃSKI JAN
Unterschrift:45D/2472
Próba usystematyzowania wskazań do przeszczepu płuc i serca oraz transplantacji obustronnej i jednostronnej płuc na podstawie oceny klinicznej wczesnych i średnioodległych wyników : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Kennwort:WILCZYŃSKI MIROSŁAW
Autoren:WILCZYŃSKI MIROSŁAW
Unterschrift:45D/15076
Wpływ drażnienia i uszkadzania wybranych jąder mostu na wzorzec oddechowy u szczura : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Kennwort:WILK KRZYSZTOF
Autoren:WILK KRZYSZTOF
Unterschrift:45D/17406
Wpływ drażnienia i uszkadzania wybranych jąder mostu na wzorzec oddechowy u szczura : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Kennwort:WILK KRZYSZTOF
Autoren:WILK KRZYSZTOF
Unterschrift:45D/17406
Zależność aktywności reniny osocza od ilości sodu wydalanego w moczu w nadciśnieniu samoistnym : praca na stopień doktora medycyny
Kennwort:WILK LAURA
Autoren:WILK LAURA
Unterschrift:45D/3643
Stężenie interleukiny-6 i interleukiny-7 w surowicy krwi u chorych na zawał serca rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Kennwort:WILK TADEUSZ
Autoren:WILK TADEUSZ
Unterschrift:45D/16628
Stężenie interleukiny-6 i interleukiny-7 w surowicy krwi u chorych na zawał serca rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Kennwort:WILK TADEUSZ
Autoren:WILK TADEUSZ
Unterschrift:45D/16628
Ocena autonomicznego układu nerwowego w sklerodermii za pomocą analizy zmienności rytmu serca : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Kennwort:WILK-CZYŻ RENATA
Autoren:WILK-CZYŻ RENATA
Unterschrift:45D/17029
Rokowanie w zespole nerczycowym u dzieci na podstawie badań morfometrycznych i ultrastrukturalnych nerki : praca doktorska
Kennwort:WILKOSZ KATARZYNA
Autoren:WILKOSZ KATARZYNA
Unterschrift:45D/16526
Rokowanie w zespole nerczycowym u dzieci na podstawie badań morfometrycznych i ultrastrukturalnych nerki : praca doktorska
Kennwort:WILKOSZ KATARZYNA
Autoren:WILKOSZ KATARZYNA
Unterschrift:45D/16526