SAWA - SCHE (214)

The physiology of ovarian follicular maturation
Kennwort:1 ; SCHERING LECTURE
Autoren:Gary D. Hodgen
Unterschrift:606,082
Endotheliua-derived vasoactive factors, platelets and coronary disease
Kennwort:5 ; SCHERING LECTURE
Autoren:Paul M. Vanhoutte
Unterschrift:606,083
Jeżeli dziecko źle czyta i pisze
Kennwort:SAWA BARBARA
Autoren:SAWA BARBARA
Unterschrift:611,490
Dzieci z zaburzeniami mowy
Kennwort:SAWA BARBARA
Autoren:SAWA BARBARA
Unterschrift:721,025; 721,026
Encyklopedia katolicka : wykaz skrótów
Kennwort:SAWA ROBERT
Autoren:SAWA ROBERT
Unterschrift:800,473
Występowanie wolnych i związanych kwasów żółciowych w surowicy krwi chorych w przebiegu ostrego i przewlekłego zapalenia wątroby : praca habilitacyjna.
Kennwort:SAWARYN TOMIRA
Autoren:SAWARYN TOMIRA
Unterschrift:45D/4510
Choroby zakaźne i inwazyjne : Skrypt dla studentów IV roku stomatologii.
Kennwort:SAWARYN TOMIRA
Autoren:SAWARYN TOMIRA
Unterschrift:718,660; 718,661
New perspectives in infant nutrition : symposium Antwerp 1992
Kennwort:SAWATZKI, G.
Autoren:B. Renner, G. Sawatzki
Unterschrift:554,995
Principles ani perspectives in drug bioavailakility
Kennwort:SAWCHUK RONALD J.
Autoren:SAWCHUK RONALD J.
Unterschrift:532,676
Early diagnosis of acute myocardial infarction with special reference to the diagnosis of the intermediate coronary syndrome.A clinical study.
Kennwort:SÄWE URBAIN
Autoren:SÄWE URBAIN
Unterschrift:192,403
Early diagnosis of acute myocardial infarction with special reference to the diagnosis of the intermediate coronary syndrome.A clinical study.
Kennwort:SÄWE URBAIN
Autoren:SÄWE URBAIN
Unterschrift:192,730
Sprawozdanie z działalności w roku 1990
Kennwort:SAWECKA ANNA
Autoren:SAWECKA ANNA
Unterschrift:800,118
Heterogenność i zmienność metylacji DNA w mysich 1 imfoblastach białaczkowych L5178Y : praca doktorska.
Kennwort:SAWECKA JADWIGA
Autoren:SAWECKA JADWIGA
Unterschrift:45D/6073
Clinical enzymology : a case-oriented approach
Kennwort:SAWHNEY ASHOK K.
Autoren:John A. Lott, Paul L. Wolf
Unterschrift:805,550
Wpływ prokoagulanta zawartego w moczu na dynamikę procesu krzepnięcia krwi: rozprawa doktorska.
Kennwort:SAWICKA BARBARA
Autoren:SAWICKA BARBARA
Unterschrift:45D/3648
Inwentarz rękopisów Biblioteki Zakładu Narodowego im. Osso­ lińskich we Wrocławiu.
Kennwort:SAWICKA FRANCISZKA
Autoren:SAWICKA FRANCISZKA
Unterschrift:116,515
Bibliografia polskich wydawnictw pamią­tkowych 1801-1914
Kennwort:SAWICKA FRANCISZKA, RUPIŃSKA JADWIGA
Autoren:SAWICKA FRANCISZKA, RUPIŃSKA JADWIGA
Unterschrift:705,612; 714,079
Polska myśl resocjalizacyjna : wybór tekstów
Kennwort:SAWICKA KATARZYNA
Autoren:SAWICKA KATARZYNA
Unterschrift:723,700; 723,701
Propedeutyka farmacji. Skrypt dla studen­tów farmacji.
Kennwort:SAWICKA MARIA
Autoren:ROESKE WOJCIECH, SAWICKA MARIA
Unterschrift:708,955; 708,966
Pierwsza pomoc : sposoby postępowania w nagłych wy­padkach - w domu, w pracy i w czasie wolnym od zajęć.
Kennwort:SAWICKA TERESA
Autoren:SAWICKA TERESA
Unterschrift:726,241; 726,242