SELF - SERIE (218)

Dermatologia pediatryczna
Kennwort:(Seria Specjalistyczna / Volumed)
Autoren:Mieczysławy Miklaszewskiej i Feliksa Wąsika.
Unterschrift:732,116; 733,650
Surfaktant
Kennwort:1.Seminaria z Medycyny Perinatolnej
Autoren:Marta Szymankiewicz
Unterschrift:730,326
Alkoholizm : małżeństwa w procesie zdrowienia
Kennwort:109. Seria Psychologia i Pedagogika / UAM
Autoren:CIERPIAŁKOWSKA LIDIA
Unterschrift:729,352
Zastosowanie metod biologii molekularnej w diagnostyce zakażeń rotawirusowych u świń
Kennwort:178. SERIA WYDAWNICZA-ROZPRAWY NAUKOWE / AKADEMII ROLNICZEJ W LUBLINIE
Autoren:Stanisław Winarczyk
Unterschrift:725,309
Badania patomorfologiczne, histochemiczne i ultrastrukturalne nerek szczurów w przebiegu doświadczalnego zatrucia chlorkiem kadmu : rozprawa habilitacyjna
Kennwort:185. SERIA WYDAWNICZA - ROZPRAWY NAUKOWE / AKADEMIA ROLNICZA W LUBLINIE
Autoren:NOZDRYN-PŁOTNICKI ZBIGNIEW
Unterschrift:726,198
Wpływ liposomalnych preparatów dysmutazy nadtlenkowej i katalazy na indukowane dotchawiczym podaniem bleomycyny i hiperoksją normobaryczną zwłóknienie płuc u szczurów
Kennwort:186. SERIA WYDAWNICZA-ROZPRAWY NAUKOWE / AR W LUBLINIE
Autoren:LEDWOŻYW ANDRZEJ
Unterschrift:659,830
Różnicowanie i obiektywizacja stopnia wykrwawienia jako podstawa oceny sanitarno-weterynaryjnej zwierząt rzeźnych
Kennwort:190. SERIA WYDAWNICZA - ROZPRAWY NAUKOWE
Autoren:SZKUCIK KRZYSZTOF
Unterschrift:727,360
Badanie wybranych enzymów w monitorowaniu przebiegu ciąży
Kennwort:2. Seminaria z Medycyny Perinatalne
Autoren:Rudolf Klimek, Grzegorz Bręborowicz
Unterschrift:736,648
Mózgowe porażenie dziecięce
Kennwort:3. Seminaria z Medycyny Perinatalnej
Autoren:Jagna Czochańska
Unterschrift:736,649
Immunologia ciąży
Kennwort:4. Seminaria z Medycyny Perinatalnej
Autoren:Andrzej Malinowski, Krzysztof Zeman, Jan Wilczyński
Unterschrift:736,650; 738,762
The structure and biochemistry of cartilage
Kennwort:523,602 SERAFINI - FRACASSINI A., SMITH J. W.
Autoren:523,602 SERAFINI - FRACASSINI A., SMITH J. W.
Unterschrift:523,602
Vision et adaptation
Kennwort:6. LES SÉMINAIRES OPHTALMOLOGIQUES D' IPSEN
Autoren:Y Christen, M Doly, MT Droy-Lefaix
Unterschrift:552,251
Psychologiczne i psychometryczne problemy diagnostyki psychologicznej
Kennwort:97. SERIA PSYCHOLOGIA I PEDAGOGIKA / UAM
Autoren:Jerzy Brzeziński
Unterschrift:726,578
Poznawcze uwarunkowania choroby wieńcowej i zawału serca
Kennwort:98. SERIA PSYCHOLOGIA I PEDAGOGIKA / UAM
Autoren:ŚCIGAłA ELŻBIETA
Unterschrift:726,576; 726,577
Etiologie et prevention de la carie dentaire
Kennwort:ÉTIOLOGIE
Unterschrift:602,187
Immunologie clinique.Rapport d un groupe scientifique de 1 OMS.
Kennwort:IMMUNOLOGIE
Unterschrift:518,417
Retine vieillissement et transplantation s Le Seminaire ophtalmologique d'IPSEN, Abbaye de Royaunont 16-17 mars 1993
Kennwort:LES SÉMINAIRES OPHTALMOLOGIQUES D' IPSEN ; T.5
Autoren:Yves Christen, Michel Doly, Marie Therese Droy-Lefaix
Unterschrift:551,674
Retinopathies et neurotransmission
Kennwort:LES SÉMINAIRES OPHTHALMOLOGIQUES D’ IPSEN ; 3
Autoren:Y[ves] Christen, M. Do ly, M.-T. Droy-Lefaix
Unterschrift:550,360
Comite OMS d'experts de la standardisation biologique : vingt-sixieme rapport
Kennwort:OMS : SÉR. DE RAPPORTS TECHNIQUES ; NR 565
Unterschrift:108,716