STUDI - SUIV (232)

Czynniki warunkujące wydolność fizyczną dzieci
Kennwort:(AWF STUDIA I MONOGRAFIE) / Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie
Autoren:RONIKIER ALEKSANDER
Unterschrift:712,529
Dymorfizm płciowy człowieka odmiany białej i czarnej na Kubie
Kennwort:(AWF STUDIA I MONOGRAFIE) /AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W WARSZAWIE/
Autoren:ŁASKA-MIERZEJEWSKA TERESA
Unterschrift:712,527; 722,846
Wysiłek fizyczny a odporność organizmu : wybrane zagadnienia
Kennwort:(AWF STUDIA I MONOGRAFIE) /AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W WARSZAWIE/
Autoren:EBERHARDT ANDRZEJ
Unterschrift:712,528
Chirurgia w okupowanym Krakowie : wspomnienia
Kennwort:1. STUDIA CRACOVIENSIA AD HISTORIAM MEDICINAE PERTINENTA ; T.1
Autoren:Zdzisława Gajdy i Andrzeja Wysockiego
Unterschrift:726,408; 726,409
Historia medycyny wojskowej na przestrzeni dziejów
Kennwort:1. Studia z Dziejów Kultury Medyczne
Autoren:Andrzej Felchnerai Bożena Płonka-Syroka
Unterschrift:729,319
Bioengineering, thermal physiology and comfort : [papers presented at a conference held Sept. 4-7, 1978, at Karpacz, Poland, and sponsored by the Technical University of Wroclaw]
Kennwort:10. STUDIES IN ENVIRONMENTAL SCIENCE
Autoren:K[rzysztof] Cena and J[eremy] A[ustin] Clark
Unterschrift:551,979
Przestrzenne zróżnicowanie infrastruktury lecznictwa w Polsce w latach 1980-1989
Kennwort:201. STUDIA I MONOGRAFIE / WSP W OPOLU
Autoren:HANUSIK KRYSTYNA
Unterschrift:727,710
Stan i możliwości rozwijania nowatorstwa pedagogicznego nauczycieli : na przykładzie działalności dydaktyczno-wychowawczej szkół medycznych
Kennwort:215. STUDIA I MONOGRAFIE / WSP W OPOLU
Autoren:SMAK EWA
Unterschrift:727,935
Flavonoids and bioflavonoids, 1985 : proceedings of the 7th Hungarian Bioflavonoid Symposium Szeged, Hungary, May 16-18, 1985
Kennwort:23. STUDIES IN ORGANIC CHEMISTRY
Autoren:Loränd Farkas, Miklös Gäbor, Ferenc Källay
Unterschrift:551,989
Złożone reakcje fosfoenolopirogronianu i substratów hydrolaz
Kennwort:266. Studia i Monografie / Uniwersytet Opolski
Autoren:KUCZEK MARIAN
Unterschrift:733,358
Polskie tablice trwania życia 1995-1996
Kennwort:38. Studia i Analizy Statystyczne
Autoren:Lech Bolesławsk
Unterschrift:801,385
Physical moderate training influence on endurance capacity during exercise, performed at low ambient temperatures and adrenal medulla catecholamine content changes evaluated histofluorimetrically in rats
Kennwort:4/2 STUDIA SOCIETATIS SCIENTIARUM TORUNENSIS SECT. G (PHYSIOLOGIA)
Autoren:NOWICKA HALINA, BARGIEL ZOFIA. JANISZEWSKI LESZEK
Unterschrift:659,827; 659,828
Das Leben und Wirken des Franz von Paula Gruithuisen (1774-1852): Seine Bedeutung für die Urologie
Kennwort:41. Studien zur Medizin-, Kunst- und Literaturgeschichte
Autoren:ZAMANN ANTON MICHAEL
Unterschrift:553,666
Das Leben und Wirken des Franz von Paula Gruithuisen (1774-1852) : Seine Bedeutung fur die Urologie
Kennwort:41. Studien zur Medizin-, Kunst- und Literaturgeschichte
Autoren:ZAMANN ANTON MICHAEL
Unterschrift:553,666
Diagnostyka rentgenowska w Polsce: określenie dawek dla pacjentów metodą symulacji Monte Carlo
Kennwort:44. STUDIA I MATERIAŁY MONOGRAFICZNE / IMP
Autoren:STANISZEWSKA MARIA ANNA, Jerzy Janowski, Bożena Nowak
Unterschrift:727,369; 727,370
Wychowanie fizyczne dziewcząt w świetle ich oczekiwań i potrzeb
Kennwort:44. STUDIA I MONOGRAFIE AWF WE WROCŁAWIU
Autoren:Ryszard Jezierski
Unterschrift:725,282
Fizjologiczne kryteria oceny obciążeń psychofizycznych w pracy zawodowej kobiet : praca na stopień doktora habilitowanego
Kennwort:45. STUDIA I MATERIAŁY MONOGRAFICZNE / IMP
Autoren:MAKOWIEC-DĄBROWSKA TERESA
Unterschrift:725,342; 725,343
Model oceny toksyczności dymów wulkanizacyjnych : praca na stopień doktora habilitowanego
Kennwort:46. STUDIA I MATERIAŁY MONOGRAFICZNE / INSTYTUT MEDYCYNY PRACY
Autoren:CZERCZAK SŁAWOMIR
Unterschrift:726,199; 726,200
Zmienność budowy ciała dzieci wrocławskich w wieku od 7 do 15 lat w badaniach longitudinalnych
Kennwort:46. STUDIA I MONOGRAFIE/AWF WE WROCŁAWIU
Autoren:BURDUKIEWICZ ANNA
Unterschrift:726,283
Ocena wartości pomiarów otoemisji akustycznej w wykrywaniu wczesnych ubytków słuchu spowodowanych narażeniem na hałas : praca na stopień doktora habilitowanego
Kennwort:47. STUDIA I MATERIAŁY MONOGRAFICZNE / IMP IM. PROF. DRA MED. JERZEGO NOFERA
Autoren:KOWALSKA SYLWIA
Unterschrift:725,917; 725,918