SZE - SZWY (236)

Władysław Szenajch : życie i praca
Kennwort:"SZENAJCH WŁADYSŁAW"
Autoren:Zofia Lejmbach
Unterschrift:611,927
Władysław Szenajch. Życie i praca.
Kennwort:"SZENAJCH WŁADYSŁAW"
Autoren:Zofia Lejmbach
Unterschrift:705,966; 705,967
Sytuacja zawodowa, aspiracje i potrzeby edukacyjne personelu Państwowej Inspekcji Sanitarnej : (ze szczególnym uwzględnieniem kadry kierowniczej) : [studium monograficzne dla słuchaczy studiów przed-i podyplomowych z zakresu zdrowia publicznego]
Kennwort:3. SZKOŁA ZDROWIA PUBLICZNEGO
Autoren:INDULSKI JANUSZ A. , BOCZKOWSKI ANDRZEJ
Unterschrift:727,371; 727,372
Skuteczność systemu opieki stomatologicznej w Polsce : takty - oceny - perspektywy : [studium monograficzne dla słuchaczy studiów przed- i podyplomowych z zakresu zdrowia publicznego]
Kennwort:4. SZKOŁA ZDROWIA PUBLICZNEGO
Autoren:SZATKO FRANCISZEK, BOCZKOWSKI ANDRZEJ
Unterschrift:727,373; 737,374
Status społeczno-zawodowy i świadomość profesjonalna kadry kierowniczej Państwowej Inspekcji Sanitarnej
Kennwort:6. Szkoła Zdrowia Publicznego
Autoren:INDULSKI JANUSZ A.. BOCZKOWSKI ANDRZEJ
Unterschrift:729,445; 729,446
Podstawy antropomotoryki
Kennwort:JAN, MLECZKO EDWARD, ŻAK STANISŁAW
Autoren:JAN, MLECZKO EDWARD, ŻAK STANISŁAW
Unterschrift:725,458; 725,459
Rentgenodiagnostika v akuserstve i ginekologii
Kennwort:ŠNIREL' MAN ALEKSANDR ISAEVIČ
Autoren:DEMIDKEN PETR NIKOLAEVIC, SNIREL'MAH ALEKSANDR ISAEVIC
Unterschrift:541,853
Anatomia człowieka . Podręcznik dla studentów medycyny.
Kennwort:SYLWANOWICZ WITOLD
Autoren:SYLWANOWICZ WITOLD
Unterschrift:707,028; 710,740; 707,029
Karmienie naturalne i pielęgnowanie noworodka i niemowlęcia
Kennwort:SZATOWA WANDA
Autoren:SZATOWA WANDA
Unterschrift:205,846
Gadodiamide injection a new magnetic resonance imaging contrast agent
Kennwort:SZE GORDON
Autoren:SZE GORDON , Anton N. Hasso
Unterschrift:312,094
Pictures from the history of medicine : The Semmelweis Medical Historical Musem, Budapes
Kennwort:SZEBELLEDY, GÉZA
Autoren:ANTALL JOZSEF, SZEBELLEDY GÉZA
Unterschrift:554,346
Badania elektronystagmograficzne w niektórych przypadkach zaburzeń krążenia w obrębie półkul mózgowych : rozprawa na stopień doktora medycyny
Kennwort:SZECHEREW GRAŻYNA
Autoren:SZECHEREW GRAŻYNA
Unterschrift:45D/7120
Ocena stanu zdrowia pracowników najbardziej wksponowanych na działanie czynników szkodliwych w Hucie Szkła Gospodarczego "Wałbrzych"
Kennwort:SZECHIŃSKI JACEK
Autoren:SZECHIŃSKI JACEK
Unterschrift:800,037
Prospektywne badania stanu zdrowia mieszkańców stref oddziaływania Huty "Głogów"
Kennwort:SZECHIŃSKI JACEK
Autoren:SZECHIŃSKI JACEK
Unterschrift:800,044
Przewodnik do nomenklatury związków organicznych : zalecenia 1993 (zawierający zmiany opublikowane i dotychczas niepublikowane w stosunku do wydania Nomenklatury Związków Organicznych z 1979 r.)
Kennwort:SZECHNER BARBARA
Autoren:SZECHNER BARBARA
Unterschrift:723,749; 723,750
The aspartic proteases Copenhagen 1992 : in honour of the retirement of Professor Bent Foltmann, Institute of Biochemical Genetics, University of Copenhagen
Kennwort:SZECSI PAL B.
Autoren:SZECSI PAL B.
Unterschrift:303,191
ćwiczenia rachunkowe z chemii analitycznej : [skrypt]
Kennwort:SZEFER DANUTA
Autoren:WESOŁOWSKI MAREK, SZEFER KRYSTYNA, ZIMNA DANUTA
Unterschrift:722,213; 722,214
Badania nad zagęszczaniem pierwiastków śladowych z wód naturalnych drogą współstrącania na nośnikach organicznych : [praca doktorska]
Kennwort:SZEFER KRYSTYNA
Autoren:SZEFER KRYSTYNA
Unterschrift:45D/3680
Badania nad metodami oznaczania oraz występowaniem uranu i toru w środowisku Morza Bałtyckiego : praca wykonana pod kierunkiem prof. Stanisława Ostrowskiego w Zakładzie Chemii Analitycznej Instytutu Chemii i Analityki przedstawiona Radzie Wydziału Farmace
Kennwort:SZEFER PIOTR
Autoren:SZEFER PIOTR
Unterschrift:45D/4664
Informator
Kennwort:SZEFER PIOTR
Autoren:Janusz Galiński, Piotr Szefer, Wiesław Makarewicz
Unterschrift:801,592; 801,593