POLSKA K-P (2)

Wpływ monoterapii na stężenie wybranych hormonów w surowicy krwi i sprawność umysłową dzieci chorych na padaczkę : praca habilitacyjna
Kennwort:KACIŃSKI MAREK
Autoren:KACIŃSKI MAREK
Unterschrift:304,167
Udział tarczycy i układu adrenergicznego w regulacji termogenezy u prosiąt we wczesnym okresie pourodzeniowym.
Kennwort:KACIUBA-UŚCIŁKO HANNA
Autoren:KACIUBA-UŚCIŁKO HANNA
Unterschrift:702,543; 702,544
Genetyczne i środowiskowe uwarunkowania poziomu immunoglobulin oraz przeciwciał przeciwko antygenom zakaźnym : [praca habilitacyjna]
Kennwort:KACPRZAK-BERGMAN IRMA
Autoren:KACPRZAK-BERGMAN IRMA
Unterschrift:715,905; 715,906
Niektóre autoprzeciwciała i cytokiny oraz kompleksy immunologiczne w kłębuszkowych zapaleniach nerek : praca habilitacyjna
Kennwort:KACPRZYK FELIKS
Autoren:KACPRZYK FELIKS
Unterschrift:800,731
Prognozowanie stanu zdrowia mężczyzn w wieku poborowym w związku z wadami postawy okresu rozwojowego i czynnikami środowiskowymi : rozprawa habilitacyjna
Kennwort:KACZMAREK JAN
Autoren:KACZMAREK JAN
Unterschrift:731,706; 731,707
Genetyczna regulacja pobudzenia komórek do proliferacji : rozprawa habilitacyjna
Kennwort:KACZMAREK LESZEK
Autoren:KACZMAREK LESZEK
Unterschrift:45D/10320
Fluor i niektóre składniki śliny a próchnica zębów : [praca habilitacyjna]
Kennwort:KACZMAREK URSZULA
Autoren:KACZMAREK URSZULA
Unterschrift:715,326
Wpływ niedokrwienia i reperfuzji serca w trakcie pomostowania aortalno-wieńcowego na uwalnianie czynników stymulujących granulocyty obojętnochłonne w warunkach stosowania kardiopleginy krwistej i krystalicznej : praca habilitacyjna
Kennwort:KALAWSKI RYSZARD
Autoren:KALAWSKI RYSZARD
Unterschrift:731,775
Wpływ niedokrwienia i reperfuzji serca w trakcie pomostowania aortalno-wieńcowego na uwalnianie czynników stymulujących granulocyty obojętnochłonne w warunkach stosowania kardiopleginy krwistej i krystalicznej : praca habilitacyjna
Kennwort:KALAWSKI RYSZARD
Autoren:KALAWSKI RYSZARD
Unterschrift:731,775
Ontogenetycznie uwarunkowane zmiany właściwości kinetycznych i regulacyjnych AMP-Deaminazy z mięśnia szkieletowego i sercowego kurczęcia : rozprawa habilitacyjna
Kennwort:KALETHA KRYSTIAN
Autoren:KALETHA KRYSTIAN
Unterschrift:288,492; 288,493
Ocena  współczesnych  sposobów rozpoznawania  oraz porównanie wyników operacji Rehbeina i zmodyfikowanej operacji  Duhamela  w leczeniu radykalnym  choroby Hirschsprunga u dzieci : rozprawa habilitacyjna
Kennwort:KALICIŃSKI PIOTR
Autoren:KALICIŃSKI PIOTR
Unterschrift:800,768; 800,769
Wpływ tweenu 80 /środek powierzchniowo-czynny/ na enzymy błony śluzowej jelita cienkiego i wskaźniki wchłaniania : [praca habilitacyjna]
Kennwort:KALINA ZBIGNIEW
Autoren:KALINA ZBIGNIEW
Unterschrift:45D/5402
Medycyna ogólna jako podstawa opieki zdrowotnej społeczeństwa : teoria i praktyka
Kennwort:KALIŃSKI ZYGMUNT
Autoren:KALIŃSKI ZYGMUNT
Unterschrift:720,146; 720,147
Test prognostyczny ryzyka ciąży i jego wartość dla oceny wpływu ciąży na hemodynamikę wad nabytych serca
Kennwort:KAŁUŻNA JADWIGA
Autoren:KAŁUŻNA JADWIGA
Unterschrift:45D/6144
Test prognostyczny ryzyka ciąży i jego wartość dla oceny wpływu ciąży na hemodynamikę wad nabytych serca
Kennwort:KAŁUŻNA JADWIGA
Autoren:KAŁUŻNA JADWIGA
Unterschrift:45D/6144
aser argonowy w chirurgii tęczówki : badania doświadczalne i kliniczne : rozprawa habilitacyjna
Kennwort:KAŁUŻNY JÓZEF
Autoren:KAŁUŻNY JÓZEF
Unterschrift:45D/5397
Wpływ wieku i unerwienia na przebieg regeneracji mięśnia szkieletowego szczura
Kennwort:KAMIŃSKA ANNA
Autoren:KAMIŃSKA ANNA
Unterschrift:732,285; 732,286
Ocena wyników leczenia dzieci z wrodzoną niedrożnością przełyku na podstawie doświadczeń własnych : rozprawa habilitacyjna /
Kennwort:KAMIŃSKI ANDRZEJ
Autoren:KAMIŃSKI ANDRZEJ
Unterschrift:801,267; 801,268
Wartość kliniczna badań poliamin
Kennwort:KAMIŃSKI KAZIMIERZ
Autoren:KAMIŃSKI KAZIMIERZ
Unterschrift:715,901; 715,902
Badania nad tworzeniem się naczyń krwionoś­ nych w przebiegu miejscowej reakcji "prze­ szczep przeciwko gospodarzowi”.
Kennwort:KAMIŃSKI MAREK J.
Autoren:KAMIŃSKI MAREK J.
Unterschrift:109,379; 109,380