EUROP - EXAM (75)

Finansowanie informatycznych systemów zarządzania.
Keyword:OŚRODEK BADAWCZO—ROZW.INFRORM. EUROPEJSKI PROGRAM BADAWCZY DIEBOLDA 74
Author:Krzysztof Kasiński.
Signature:199,101
Postęp w telekomunikacji, przenośność i wymienność.
Keyword:OŚRODEK BADAWCZO—ROZWOJOWY INFORMATYKI. EUROPEJSKI PROGRAM BADAWCZY DIEBOLDA 83, 84
Author:Ryszard Terebus, Aleksander Małecki
Signature:199,160
Starowanie jakością systemów automatycznego przetwarzania danych.
Keyword:OŚRODEK BADAWCZO,ROZW. INFORMATYKI. EUROPEJSKI PROGRAM BADAWCZY DIEBOLDA 81
Author:Andrzej Idźkiewicz, Józef Niedźwieck
Signature:288,265