POLSKA K-P (2)

Wpływ monoterapii na stężenie wybranych hormonów w surowicy krwi i sprawność umysłową dzieci chorych na padaczkę : praca habilitacyjna
Keyword:KACIŃSKI MAREK
Author:KACIŃSKI MAREK
Signature:304,167
Udział tarczycy i układu adrenergicznego w regulacji termogenezy u prosiąt we wczesnym okresie pourodzeniowym.
Keyword:KACIUBA-UŚCIŁKO HANNA
Author:KACIUBA-UŚCIŁKO HANNA
Signature:702,543; 702,544
Genetyczne i środowiskowe uwarunkowania poziomu immunoglobulin oraz przeciwciał przeciwko antygenom zakaźnym : [praca habilitacyjna]
Keyword:KACPRZAK-BERGMAN IRMA
Author:KACPRZAK-BERGMAN IRMA
Signature:715,905; 715,906
Niektóre autoprzeciwciała i cytokiny oraz kompleksy immunologiczne w kłębuszkowych zapaleniach nerek : praca habilitacyjna
Keyword:KACPRZYK FELIKS
Author:KACPRZYK FELIKS
Signature:800,731
Prognozowanie stanu zdrowia mężczyzn w wieku poborowym w związku z wadami postawy okresu rozwojowego i czynnikami środowiskowymi : rozprawa habilitacyjna
Keyword:KACZMAREK JAN
Author:KACZMAREK JAN
Signature:731,706; 731,707
Genetyczna regulacja pobudzenia komórek do proliferacji : rozprawa habilitacyjna
Keyword:KACZMAREK LESZEK
Author:KACZMAREK LESZEK
Signature:45D/10320
Fluor i niektóre składniki śliny a próchnica zębów : [praca habilitacyjna]
Keyword:KACZMAREK URSZULA
Author:KACZMAREK URSZULA
Signature:715,326
Wpływ niedokrwienia i reperfuzji serca w trakcie pomostowania aortalno-wieńcowego na uwalnianie czynników stymulujących granulocyty obojętnochłonne w warunkach stosowania kardiopleginy krwistej i krystalicznej : praca habilitacyjna
Keyword:KALAWSKI RYSZARD
Author:KALAWSKI RYSZARD
Signature:731,775
Wpływ niedokrwienia i reperfuzji serca w trakcie pomostowania aortalno-wieńcowego na uwalnianie czynników stymulujących granulocyty obojętnochłonne w warunkach stosowania kardiopleginy krwistej i krystalicznej : praca habilitacyjna
Keyword:KALAWSKI RYSZARD
Author:KALAWSKI RYSZARD
Signature:731,775
Ontogenetycznie uwarunkowane zmiany właściwości kinetycznych i regulacyjnych AMP-Deaminazy z mięśnia szkieletowego i sercowego kurczęcia : rozprawa habilitacyjna
Keyword:KALETHA KRYSTIAN
Author:KALETHA KRYSTIAN
Signature:288,492; 288,493
Ocena  współczesnych  sposobów rozpoznawania  oraz porównanie wyników operacji Rehbeina i zmodyfikowanej operacji  Duhamela  w leczeniu radykalnym  choroby Hirschsprunga u dzieci : rozprawa habilitacyjna
Keyword:KALICIŃSKI PIOTR
Author:KALICIŃSKI PIOTR
Signature:800,768; 800,769
Wpływ tweenu 80 /środek powierzchniowo-czynny/ na enzymy błony śluzowej jelita cienkiego i wskaźniki wchłaniania : [praca habilitacyjna]
Keyword:KALINA ZBIGNIEW
Author:KALINA ZBIGNIEW
Signature:45D/5402
Medycyna ogólna jako podstawa opieki zdrowotnej społeczeństwa : teoria i praktyka
Keyword:KALIŃSKI ZYGMUNT
Author:KALIŃSKI ZYGMUNT
Signature:720,146; 720,147
Test prognostyczny ryzyka ciąży i jego wartość dla oceny wpływu ciąży na hemodynamikę wad nabytych serca
Keyword:KAŁUŻNA JADWIGA
Author:KAŁUŻNA JADWIGA
Signature:45D/6144
Test prognostyczny ryzyka ciąży i jego wartość dla oceny wpływu ciąży na hemodynamikę wad nabytych serca
Keyword:KAŁUŻNA JADWIGA
Author:KAŁUŻNA JADWIGA
Signature:45D/6144
aser argonowy w chirurgii tęczówki : badania doświadczalne i kliniczne : rozprawa habilitacyjna
Keyword:KAŁUŻNY JÓZEF
Author:KAŁUŻNY JÓZEF
Signature:45D/5397
Wpływ wieku i unerwienia na przebieg regeneracji mięśnia szkieletowego szczura
Keyword:KAMIŃSKA ANNA
Author:KAMIŃSKA ANNA
Signature:732,285; 732,286
Ocena wyników leczenia dzieci z wrodzoną niedrożnością przełyku na podstawie doświadczeń własnych : rozprawa habilitacyjna /
Keyword:KAMIŃSKI ANDRZEJ
Author:KAMIŃSKI ANDRZEJ
Signature:801,267; 801,268
Wartość kliniczna badań poliamin
Keyword:KAMIŃSKI KAZIMIERZ
Author:KAMIŃSKI KAZIMIERZ
Signature:715,901; 715,902
Badania nad tworzeniem się naczyń krwionoś­ nych w przebiegu miejscowej reakcji "prze­ szczep przeciwko gospodarzowi”.
Keyword:KAMIŃSKI MAREK J.
Author:KAMIŃSKI MAREK J.
Signature:109,379; 109,380