A - B (1)

Biozgodność reutylizowanych błon dializacyjnych : praca doktorska
Hasło:ABBAS ABDULFATTAH
Autor:ABBAS ABDULFATTAH
Sygnatura:45D/14735
Studium porównawcze występowania i cech klinicznych schizofrenii w prowincji Trypolis-Libia i w regionie północno-wschodniej Polski : praca doktorska
Hasło:ABDALLA ALI BAKUSH
Autor:ABDALLA ALI BAKUSH
Sygnatura:45D/18570
Studium porównawcze występowania i cech klinicznych schizofrenii w prowincji Trypolis-Libia i w regionie północno-wschodniej Polski : praca doktorska
Hasło:ABDALLA ALI BAKUSH
Autor:ABDALLA ALI BAKUSH
Sygnatura:45D/18570
Uwarunkowania nadmiernej wrażliwości szyjek zębowych w chorobach przyzębia i metody jej zwalczania : praca na stopień doktora nauk medycznych
Hasło:ABDEL BAKI HOUSAM
Autor:ABDEL BAKI HOUSAM
Sygnatura:45D/14560
Występowanie kamicy żółciowej u chorych leczonych z powodu przewlekłych schorzeń narządu ruchu : praca na stopień doktora nauk medycznych
Hasło:ABGARO ZACHARIASIEWICZ PAWEŁ
Autor:ABGARO ZACHARIASIEWICZ PAWEŁ
Sygnatura:45D/14062/ME
Struktura i histochemia łożyska u kobiet palących papierosy czynnie i biernie : praca doktorska
Hasło:ABOZID SADIK
Autor:ABOZID SADIK
Sygnatura:45D/14255
Wpływ angiotensyny II na muskarynowy skurcz mięśni gładkich DNA żołądka : praca doktorska
Hasło:ABRAMCZYK ALICJA
Autor:ABRAMCZYK ALICJA
Sygnatura:45D/17186
Rola pielęgniarki środowiskowej / rodzinnej w praktyce i wczesym wykrywaniu cukrzycy -na przykładzie gminy Wąwolnica : rozprawa doktorska
Hasło:ABRAMCZYK ANNA
Autor:ABRAMCZYK ANNA
Sygnatura:45D/16590
Nadciśnienie tętnicze wywołane okluzją żyły nadnerczowej u szczura : (rozprawa doktorska)
Hasło:ABRAMCZYK PIOTR
Autor:ABRAMCZYK PIOTR
Sygnatura:45D/15501
Comparison of glucose- and glucagon- stimulated C-peptide secretion in different forms of diabetes : thesis for the degree of the medical doctor at the First Medical Faculty of the Medical Academy in Warsaw, Poland
Hasło:ABU JAYYAB ABDUL KADER
Autor:ABU JAYYAB ABDUL KADER
Sygnatura:45D/5551
Badania nad metabolizmem chlorowodorku 4-aminobenzo- esanu 2-dwuetyloaminoetylu (chlorowodorku prokainy) w czasie ciąży u zwierząt doświadczalnych
Hasło:ABUCEWICZ ANDRZEJ
Autor:ABUCEWICZ ANDRZEJ
Sygnatura:45D/2300
Prevalence, pathology and management of adrenal "incidentalomas" : Ph.D. thesis
Hasło:ABUZEID ISSA A
Autor:ABUZEID ISSA A
Sygnatura:45D/15514
Warunki pracy i stan zdrowia stoczniowców : praca doktorska
Hasło:ACHREM JAN
Autor:ACHREM JAN
Sygnatura:45D/14915
Badania rozwoju somatycznego i częstości występowania wad postawy ciała dzieci i młodzieży bydgoskiej :rozprawa doktorska
Hasło:ADAMCZAK IWONA
Autor:ADAMCZAK IWONA
Sygnatura:45D/16285
Stężenie leptyny w osoczu a profil aktywności reninowej osocza u chorych na samoistne nadciśnienie tętnicze : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Hasło:ADAMCZAK MARCIN
Autor:ADAMCZAK MARCIN
Sygnatura:45D/18183
Stężenie leptyny w osoczu a profil aktywności reninowej osocza u chorych na samoistne nadciśnienie tętnicze : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Hasło:ADAMCZAK MARCIN
Autor:ADAMCZAK MARCIN
Sygnatura:45D/18183
Analiza wieku ciążowego zarodków i płodów ludzkich na podstawie rutynowych pomiarów ultrasonograficznych : rozprawa doktorska
Hasło:ADAMCZAK RAFAŁ
Autor:ADAMCZAK RAFAŁ
Sygnatura:45D/16263
Badania doświadczalne nad osłoną szwu ścięgna za pomocą folii polyetylenowej
Hasło:ADAMCZAK TEOBALD
Autor:ADAMCZAK TEOBALD
Sygnatura:45D/898
Wpływ dodatnich ciśnień wydechu na parametry krążeniowo-oddechowe u psów w normo-, hipo-, i hiperwolemii doświadczalnej : praca na stopień doktora nauk medycznych ­
Hasło:ADAMCZEWSKA KRYSTYNA
Autor:ADAMCZEWSKA KRYSTYNA
Sygnatura:45D/2963
Ablacja resztek tarczycy pozostałych po operacji zróżnicowanego raka tego gruczołu; próba dozymetrycznej optymalizacji stosowanych aktywności radiojodu : praca doktorska
Hasło:ADAMCZEWSKI ZBIGNIEW
Autor:ADAMCZEWSKI ZBIGNIEW
Sygnatura:45D/17006