C - F (2)

Wczesne wyniki leczenia schorzeń kręgosłupa piersiowego i lędźwiowo-krzyżowego krótkoodcinkową stabilizacją wewnętrzną : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Hasło:CABAJ MACIEJ
Autor:CABAJ MACIEJ
Sygnatura:45D/18484
Potrzeby rodzin dzieci niepełnosprawnych ruchowo w zakresie opieki zdrowotnej i społecznej : rozprawa doktorska
Hasło:CABAJ MARIANNA AGNIESZKA
Autor:CABAJ MARIANNA AGNIESZKA
Sygnatura:45D/17853
Potrzeby rodzin dzieci niepełnosprawnych ruchowo w zakresie opieki zdrowotnej i społecznej : rozprawa doktorska
Hasło:CABAJ MARIANNA AGNIESZKA
Autor:CABAJ MARIANNA AGNIESZKA
Sygnatura:45D/17853
Analiza złamań panewki stawu biodrowego leczonych operacyjnie z dojścia tylnego do stawu biodrowego, z zastosowniem celownika własnego pomysłu : praca dok­ torska
Hasło:CABAN ADAM
Autor:CABAN ADAM
Sygnatura:45D/14516
Ocena wpływu oktreotydu na stopień uszkodzenia wą­ troby w zespole niedokrwienno-reperfuzyjnym u szczu­ rów : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Hasło:CABAN ARTUR
Autor:CABAN ARTUR
Sygnatura:45D/14891
Próba diagnostyki przewlekłych nieżytów żołądka na podstawie oceny zachowania się niektórych składników soku żołądkowego : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Hasło:CADER JAN
Autor:CADER JAN
Sygnatura:45D/15915
Badania nad przenikaniem promotorów sorpcji substancji leczniczych przez skórę : praca na stopień doktora nauk farmaceutycznych
Hasło:CAL KRZYSZTOF
Autor:CAL KRZYSZTOF
Sygnatura:45D/16972
Uwarunkowania rozkładu statystycznego odstępów R-R w migotaniu przedsionków : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Hasło:CARMEN-TOBIASZEWSKA DOROTA
Autor:CARMEN-TOBIASZEWSKA DOROTA
Sygnatura:45D/16065
Uwarunkowania rozkładu statystycznego odstępów R-R w migotaniu przedsionków : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Hasło:CARMEN-TOBIASZEWSKA DOROTA
Autor:CARMEN-TOBIASZEWSKA DOROTA
Sygnatura:45D/16065
Zachowanie się miedzi, cynku i magnezu w tkankach krtani objętych przewlekłym procesem zapalnym i nowotworowym : praca na stopień doktora nauk medycznych
Hasło:CARUK KRYSTYNA
Autor:CARUK KRYSTYNA
Sygnatura:45D/18419
śródczaszkowe, pourazowe krwiaki nad- i podoponowe i ich leczenie operacyjne - na podstawie własnego materiału : praca na stopień doktora nauk medycznych
Hasło:CECERKO JOLANTA
Autor:CECERKO JOLANTA
Sygnatura:45D/5956
Glikozaminoglikany skóry szczurzej w przebiegu doświadczalnej cukrzycy : praca doktorska
Hasło:CECHOWSKA-PASKO MARZANNA
Autor:CECHOWSKA-PASKO MARZANNA
Sygnatura:45D/14364
Zachowanie się poziomu endogennych prostaglandyn we krwi krążącej w warunkach krążenia pozaustrojowego u psa : praca na stopień doktora medycyny
Hasło:CEDRO ANDRZEJ
Autor:CEDRO ANDRZEJ
Sygnatura:45D/2989
Zmienione stany świadomości w schizofrenii. Czynniki wpływające na częstość występowania : praca doktorska
Hasło:CEDRO ARTUR
Autor:CEDRO ARTUR
Sygnatura:45D/17827
Ocena kliniczna wpływu kardiopleginy wzbogaconej nifedypiną na ochronę mięśnia sercowego w czasie pomo-stowania naczyń wieńcowych : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Hasło:CEGLAREK WOJCIECH
Autor:CEGLAREK WOJCIECH
Sygnatura:45D/14892
Zachowanie się aktywności pseudocholinesterazy u dzieci z gruźlicą
Hasło:CEGLECKA-TOMASZEWSKA KRYSTYNA
Autor:CEGLECKA-TOMASZEWSKA KRYSTYNA
Sygnatura:45D/646
Mechanizm pobierania kwasu dezoksyrybonukleinowego w zjawisku genetycznej transformacji cech u bakterii. Czynniki wiążący DNA w jego wstępnych fazach reakcji z komórką : [praca na stopień doktora nauk przyrodniczych]
Hasło:CEGŁOWSKI PIOTR
Autor:CEGŁOWSKI PIOTR
Sygnatura:45D/6072
Inhibitor aktyvmości interferonu występujący w tkankach embrionów mysich : praca doktorska
Hasło:CEMBRZYŃSKA-NOWAK MONIKA
Autor:CEMBRZYŃSKA-NOWAK MONIKA
Sygnatura:45D/3260
Wpływ zatruć zawodowych na niektóre układy enzymatyczne na przykładzie prac spawalniczych 1965
Hasło:CEMPEL MARIA
Autor:CEMPEL MARIA
Sygnatura:45D/671
Badania nad wpływem zaburzeń czynności nadnerczy na aktywność i farmakokinetykę niektórych leków neurotropowych : praca doktorska
Hasło:CENAJEK DANUTA
Autor:CENAJEK DANUTA
Sygnatura:45D/2643