G - J (3)

Zjawiska fluorescencji i pseudoglikozurii protetracykiinowej ze szczególnym uwzględnieniem ich przydatności w rozpoznawani nowotworów złośliwych.
Hasło:GABOR MANFRED
Autor:GABOR MANFRED
Sygnatura:45D/932
Badanie wartości rozpoznawczej tarczycowego wychwytu technetu [99mTc] : praca doktorska
Hasło:GABRYEL ANDRZEJ
Autor:GABRYEL ANDRZEJ
Sygnatura:45D/3366
Badanie wartości rozpoznawczej tarczycowego wychwytu technetu [99mTc] : praca doktorska
Hasło:GABRYEL ANDRZEJ
Autor:GABRYEL ANDRZEJ
Sygnatura:45D/3366
Wpływ leków nootropowych na zawartość związków wysokoenergetycznych i morfometrię astrocytów in vitro : praca doktorska
Hasło:GABRYEL BOŻENA
Autor:GABRYEL BOŻENA
Sygnatura:45D/14628
Rozpowszechnienie zespołów otępiennych w populacji dzielnicy Mokotów, w przedziale wieku 65 - 84 lat : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Hasło:GABRYELEWICZ TOMASZ
Autor:GABRYELEWICZ TOMASZ
Sygnatura:45D/15839
Odległa obserwacja wydolności wysiłkowej funkcji skurczowej lewej komory serca u pacjentów z chorobą wieńcową leczonych operacyjnie i zachowawczo : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Hasło:GABRYLEWICZ BOGNA
Autor:GABRYLEWICZ BOGNA
Sygnatura:45D/16445
Odległa obserwacja wydolności wysiłkowej funkcji skurczowej lewej komory serca u pacjentów z chorobą wieńcową leczonych operacyjnie i zachowawczo : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Hasło:GABRYLEWICZ BOGNA
Autor:GABRYLEWICZ BOGNA
Sygnatura:45D/16445
Echokardiograficzne testy farmakologiczne w ocenie rezerwy kurczliwości lewej komory : praca doktorska
Hasło:GACKOWSKI ANDRZEJ
Autor:GACKOWSKI ANDRZEJ
Sygnatura:45D/17751
Echokardiograficzne testy farmakologiczne w ocenie rezerwy kurczliwości lewej komory : praca doktorska
Hasło:GACKOWSKI ANDRZEJ
Autor:GACKOWSKI ANDRZEJ
Sygnatura:45D/17751
Ocena skuteczności zajęć korektywy u dzieci w okresie wczesnoszkolnym, ze zniekształceniami statycznymi ciała, na podstawie wybranych cech motorycznych : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Hasło:GACZKOWSKA EWA
Autor:GACZKOWSKA EWA
Sygnatura:45D/20617
Use of Bronchoalveolar Lavage in The Diagnosis of Pulmonary Tuberculosis : doctorate in clinical medicine
Hasło:GADALLA YASIN M.
Autor:GADALLA YASIN M.
Sygnatura:45D/14656
Opracownie technologii tabletek z fumaranem wapnia i fumaranem magnezu oraz badanie ich dostępności biologicznej : rozprawa na stopień doktora nauk farmaceutycznych
Hasło:GADOMSKA-NOWAK MAŁGORZATA
Autor:GADOMSKA-NOWAK MAŁGORZATA
Sygnatura:45D/15035
Zależność przebiegu klinicznego od fenotypu komórek nowotworowych chłoniaków nlezlarnlczych u dzieci i (rozprawa doktorska)
Hasło:GADOMSKI ARTUR
Autor:GADOMSKI ARTUR
Sygnatura:45D/15504
Czas tranzytu krwi przez naczynia mózgu u chorych z miażdżycą : rozprawa doktorska na stopień doktora nauk medycznych
Hasło:GADOWSKA-CICHA ANNA
Autor:GADOWSKA-CICHA ANNA
Sygnatura:45D/5910
Chromatografia cieczowa alkaloidów zawartych w korzeniu Chelidonium Majus L. : praca doktorska
Hasło:GADZIKOWSKA MARIA
Autor:GADZIKOWSKA MARIA
Sygnatura:45D/16194
Wpływ klonidyny na śródoperacyjne stężenie adrenaliny i noradrenaliny oraz na zużycie środków analgetycznych u chorych poddawanych zabiegom pomostowania tętnic wieńcowych : rozprawa doktorska
Hasło:GAIK GRZEGORZ
Autor:GAIK GRZEGORZ
Sygnatura:45D/15352
Wpływ klonidyny na śródoperacyjne stężenie adrenaliny i noradrenaliny oraz na zużycie środków analgetycznych u chorych poddawanych zabiegom pomostowania tętnic wieńcowych : rozprawa doktorska
Hasło:GAIK GRZEGORZ
Autor:GAIK GRZEGORZ
Sygnatura:45D/15352
Próba oceny przydatności łącznego oznaczania poziomu CEA w surowicy krwi i w moczu z badaniem cytologicznym osadu moczu w przypadkach nowotworowych i zapalnych dróg moczowych : praca doktorska
Hasło:GAJDA MIECZYSŁAW
Autor:GAJDA MIECZYSŁAW
Sygnatura:45D/14274
Psychologiczne i pedagogiczne problemy leczenia ortodontycznego.
Hasło:GAJDA ZDZISŁAW
Autor:GAJDA ZDZISŁAW
Sygnatura:45D/495
Udział receptorów alfa- i beta-adrenergicznych w etiopatogenezie pierwotnego nadciśnienia tętniczego łagodnego : rozprawa doktorska
Hasło:GAJEK JACEK
Autor:GAJEK JACEK
Sygnatura:45D/17395