K - KRĘ (4)

Analiza wybranych funkcji układu wzrokowego u osób pracujących przy monitorach ekranowych : rozprawa doktorska na stopień doktora nauk medycznych
Hasło:KABACIŃSKA JOANNA
Autor:KABACIŃSKA JOANNA
Sygnatura:45D/18112
Opiniowanie sądowo-lekarskie w sprawie błędu lekarskiego w materiale Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej SAM. : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Hasło:KABIESZ-NENICZKA STANISŁAWA
Autor:KABIESZ-NENICZKA STANISŁAWA
Sygnatura:45D/16179
Opiniowanie sądowo-lekarskie w sprawie błędu lekarskiego w materiale Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej SAM. : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Hasło:KABIESZ-NENICZKA STANISŁAWA
Autor:KABIESZ-NENICZKA STANISŁAWA
Sygnatura:45D/16179
Ocular reaction to collagen and chromic catgut episcleral exoplant in an experimental scleral bucling : thesis for doctor degree
Hasło:KABTI SANIA HUSSEIN
Autor:KABTI SANIA HUSSEIN
Sygnatura:45D/15517
Ocena cholecystografii doustnej wykonanej w warunkach ambulatoryjnych oraz próby podwyższenia jej wartości diagnostycznych : praca na stopień doktora nauk medycznych
Hasło:KABUŁA STANISŁAW
Autor:KABUŁA STANISŁAW
Sygnatura:45D/6566
Odległe wyniki leczenia operacyjnego progenii metodą pionowej osteotomii gałęzi żuchwy : praca na stopień doktora nauk medycznych
Hasło:KABZA BOLESŁAW
Autor:KABZA BOLESŁAW
Sygnatura:45D/4295
Opieka pielęgniarska nad osobą starszą w domu : rozprawa doktorska
Hasło:KACHANIUK HANNA
Autor:KACHANIUK HANNA
Sygnatura:45D/16669
Postępowanie anestezjologiczne w przypadkach nadciśnienia w żyle wrotnej
Hasło:KACKI JANUSZ
Autor:KACKI JANUSZ
Sygnatura:45D/599
Serologiczna diagnostyka antygenu Australia i przeciwciał anty-Au : praca doktorska
Hasło:KACPERSKA ELŻBIETA
Autor:KACPERSKA ELŻBIETA
Sygnatura:45D/2565
Porównawcza ocena terapeutycznej aktywności amidynopenicylin i ampicyliny w doświadczalnej salmonelozie u myszy : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Hasło:KACPRZAK-WIATR ALINA
Autor:KACPRZAK-WIATR ALINA
Sygnatura:45D/6858
Badania nad fibrynolizą i poziomem produktów rozpadu fibrynogenu/fibryny w surowicy krwi i w moczu w chorobach nerek : praca na stopień doktora nauk medycznych wykonana w Zakładzie Neuropatologii
Hasło:KACPRZYK FELIKS
Autor:KACPRZYK FELIKS
Sygnatura:45D/3282
Badania nad fibrynolizą i poziomem produktów rozpadu fibrynogenu/fibryny w surowicy krwi i w moczu w chorobach nerek : praca na stopień doktora nauk medycznych wykonana w Zakładzie Neuropatologii
Hasło:KACPRZYK FELIKS
Autor:KACPRZYK FELIKS
Sygnatura:45D/3282
Wpływ działań oświatowych na poziom wiedzy i postawy młodzieży szkolnej wobec AIDS : praca na stopień doktora nauk medycznych
Hasło:KACZANOWSKA IWONA
Autor:KACZANOWSKA IWONA
Sygnatura:45D/17904
Analiza ploidalności komórek białaczkowych przy użyciu cytometrii przepływowej : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Hasło:KACZANOWSKA KATARZYNA
Autor:KACZANOWSKA KATARZYNA
Sygnatura:45D/18232
Ocena flory bakteryjnej i jej oporności na antybiotyki w ropnych schorzeniach zębopochodnych :	(na podstawie materiału Kliniki Chirurgii Szczękowej Instytutu Stomatologii Akademii Medycznej we Wrocławiu w latach 1971-1975) : praca doktorska
Hasło:KACZKOWSKI HENRYK
Autor:KACZKOWSKI HENRYK
Sygnatura:45D/4885
Ciężar ciała a chorobowość dorosłych mieszkańców trzech dzielnic Łodzi : praca na stopień doktora nauk medycznych
Hasło:KACZMARCZK-CHAŁAS KRYSTYNA
Autor:KACZMARCZK-CHAŁAS KRYSTYNA
Sygnatura:45D/4961
Oznaczanie punktów przeciążenia i odciążenia zgryzowego przy pomocy płytek woskowych.
Hasło:KACZMARCZYK ALICJA
Autor:KACZMARCZYK ALICJA
Sygnatura:45D/683
Morfologiczne i biochemiczne badania postnatalnego rozwoju rdzenia nadnerczy świnki morskiej : rozprawa doktorska
Hasło:KACZMARCZYK DARIUSZ
Autor:KACZMARCZYK DARIUSZ
Sygnatura:45D/16995
Tomokomputerowa ocena derotacji kręgosłupa w leczeniu operacyjnym skolioz idiopatycznych metodą Corte-la-Dubousseta : praca doktorska
Hasło:KACZMARCZYK JACEK
Autor:KACZMARCZYK JACEK
Sygnatura:45D/14495
Porównanie wrażliwości na cytostatyki nowotworów in vivo oraz hodowanych komórek nowotworowych i (rozprawa doktorska
Hasło:KACZMAREK ALDONA, ROZMIAREK ANDRZEJ
Autor:KACZMAREK ALDONA, ROZMIAREK ANDRZEJ
Sygnatura:45D/15460