KRO - MAŚ (5)

Bakteriologiczna ocena wody w zbiorniku wodnym "Dziećkowice" i w rzece Sole w ujęciu wodnym "Broszkowice": rozprawa na stopień doktoranauk biologicznych
Hasło:KŁAPTOCZ BARBARA
Autor:KŁAPTOCZ BARBARA
Sygnatura:45D/15592
Bakteriologiczna ocena wody w zbiorniku wodnym "Dziećkowice" i w rzece Sole w ujęciu wodnym "Broszkowice": rozprawa na stopień doktoranauk biologicznych
Hasło:KŁAPTOCZ BARBARA
Autor:KŁAPTOCZ BARBARA
Sygnatura:45D/15592
Aktywność desmofibrynotwórcza osocza krwi w niektórych chorobach rozrostowych układu krwiotwórczego : praca na stopień doktora nauk medycznych
Hasło:KŁOCZKO JANUSZ
Autor:KŁOCZKO JANUSZ
Sygnatura:45D/6314
Udział struktur cukrowych reprezentowanych przez antygeny sjalo-Lewisa i sjalo-Lewisx w adhezji komórek nowotworowych : praca doktorska
Hasło:KŁOPOCKI ARKADIUSZ
Autor:KŁOPOCKI ARKADIUSZ
Sygnatura:45D/15127
Występowanie inhibitora lektyny Pisum Sativum w surowicach osób chorych na cukrzycę : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Hasło:KŁOS PIOTR
Autor:KŁOS PIOTR
Sygnatura:45D/16886
Ocena wartości diagnostycznej śródoperacyjnej i pooperacyjnej chloangiomanometrii : praca doktorska
Hasło:KŁOSOWSKI FLORIAN
Autor:KŁOSOWSKI FLORIAN
Sygnatura:45D/2690
Stężenie fibronektyny płodowej w płynie owodniowym jako wykładnik nieuchronnego porodu : praca na stopień doktora nauk medycznych
Hasło:KŁÓSEK ARTUR
Autor:KŁÓSEK ARTUR
Sygnatura:45D/17510
Izolowanie i charakterystyka sposobu działania DN-azy K2. Użycie enzymu do izolowania AT bogatych fragmentów z DMA grasicy cielęcej : [praca doktorska]
Hasło:KŁYSIK JAN
Autor:KŁYSIK JAN
Sygnatura:45D/3285
Wolne aminokwasy perylimfy świnki morskiej w gruźlicy doświadczalnej
Hasło:KROCHMALSKA EMILIA
Autor:KROCHMALSKA EMILIA
Sygnatura:45D/741
Porównanie wyników szycia i klejenia doświadczalnych ran rogówki oka królika : spostrzeżenia kliniczne, badania morfologiczne i histohemiczne, zmiany w cieczy wodnistej oka : praca na stopień doktora nauk medycznych
Hasło:KROCHMALSKA-KIERACIŃSKA LUCYNA
Autor:KROCHMALSKA-KIERACIŃSKA LUCYNA
Sygnatura:45D/6852
Porównanie wyników szycia i klejenia doświadczalnych ran rogówki oka królika : spostrzeżenia kliniczne, badania morfologiczne i histohemiczne, zmiany w cieczy wodnistej oka : praca na stopień doktora nauk medycznych
Hasło:KROCHMALSKA-KIERACIŃSKA LUCYNA
Autor:KROCHMALSKA-KIERACIŃSKA LUCYNA
Sygnatura:45D/6852
Związki pomiędzy naturalną i laboratoryjną ekspozy­ cją na alergeny a niespecyficzną nadreaktywnością oskrzeli u chorych na alergiczny nieżyt nosa i astmę oskrzelową : rozprawa na stopień doktora nauk medy­cznych
Hasło:KROCZYNSKA-BEDNAREK JADWIGA
Autor:KROCZYNSKA-BEDNAREK JADWIGA
Sygnatura:45D/14850
Przedoperacyjna ocena występowania zakażeń bakteryjnych w operacjach poprawiających słuch : praca na stopień doktora nauk medycznych
Hasło:KROKOWICZ ALEKSANDRA
Autor:KROKOWICZ ALEKSANDRA
Sygnatura:45D/18140
Ocena przydatności czynników wzrostu typu GM-CSF i G-CSF w badaniach cytogenetycznych u chorych na przewlekłą białaczkę szpikową : praca na stopień doktora nauk medycznych
Hasło:KROLL RENATA
Autor:KROLL RENATA
Sygnatura:45D/18135
Rozwój zatoki moczowo-płciowej u zarodków ludzkich : (praca doktorska)
Hasło:KROMER PIOTR
Autor:KROMER PIOTR
Sygnatura:45D/16849
Ocena efektów muzykoterapii aktywnej jako formy kinezyterapii w dystoniach krążeniowych s: rozprawa doktorska
Hasło:KRONENBERGER MAŁGORZATA
Autor:KRONENBERGER MAŁGORZATA
Sygnatura:45D/17287
Wybrane aspekty patomorfologii, rozpoznawania i leczenia zespołu cieśni nadgarstka : praca doktorska
Hasło:KROSMAN MAREK
Autor:KROSMAN MAREK
Sygnatura:45D/17442
Zaburzenia gospodarki węglowodanowo-lipidowej i czynności endokrynnej u otyłych
Hasło:KROTKIEWSKI MARCIN
Autor:KROTKIEWSKI MARCIN
Sygnatura:45D/1027
Ocena dynamiki zaburzeń lipidowych u pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek podczas pierwszych dwóch lat leczenia powtarzalnymi zabiegami hemodializy : rozprawa doktorska
Hasło:KRÓL EWA
Autor:KRÓL EWA
Sygnatura:45D/14873
Kinetyka beta-2-mikroglobuliny w wybranych chorobach nerek u dzieci : praca doktorska
Hasło:KRÓL ZBIGNIEW
Autor:KRÓL ZBIGNIEW
Sygnatura:45D/14592