MAT - O (6)

Wpływ rehabilitacji na odległe wyniki leczenia operacyjnego przemieszczonych krążków międzykręgowych w odcinku lędźwiowym kręgosłupa : praca na stopień doktora nauk medycznych
Hasło:MATACZYŃSKI KRZYSZTOF
Autor:MATACZYŃSKI KRZYSZTOF
Sygnatura:45D/16591
Klonowanie, ekspresja i regulacja aktywności rekombinowanej fosfolipazy C delta3 : praca doktorska
Hasło:MATECKI ANDRZEJ
Autor:MATECKI ANDRZEJ
Sygnatura:45D/17586
Zastosowanie fluory zwących przeciwciał w badaniu grup krwi
Hasło:MATEJ HENRYK
Autor:MATEJ HENRYK
Sygnatura:45D/237
Udział lektyn endogennych w oddziaływaniach adhezyjnych komórek nowotworowych z komórkami śródbłonka naczyniowego : praca doktorska
Hasło:MATEJUK AGATA
Autor:MATEJUK AGATA
Sygnatura:45D/15805
Umieralność dzieci i młodzieży w wieku 0-17 lat na terenie województwa poznańskiego w latach 1976-88 i jej niektóre uwarunkowania : praca na stopień doktora nauk medycznych
Hasło:MATERNA-KIRYLUK ANNA
Autor:MATERNA-KIRYLUK ANNA
Sygnatura:45D/11527
Rozmieszczenie fluoru w zębach i żuchwie zwierzyny płowej oraz ich wzajemne uwarunkowania metaboliczne : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Hasło:MATERNY MARIA
Autor:MATERNY MARIA
Sygnatura:45D/17020
Kinetyka rozkładu minocykliny w roztworach wodnych : praca przedstawiona w celu uzyskania stopnia doktora farmacji
Hasło:MATLAK BARBARA
Autor:MATLAK BARBARA
Sygnatura:45D/6983
Związki flawonoidowe w kwiatostanach Erysimum perofskianum Fisch
Hasło:MATŁAWSKA IRENA
Autor:MATŁAWSKA IRENA
Sygnatura:45D/2319
Zmiany psychosomatyczne w okresie ciąży i połogu ; praca doktorska
Hasło:MATSANGOS PROKOPIS
Autor:MATSANGOS PROKOPIS
Sygnatura:45D/23324
Charakterystyka retrowirusa mysiego o powinowactwie do komórek śródbłonka naczyń krwionośnych jako potencjalnego narzędzia w terapii genowej chorób skóry przebiegających z zaburzeniami angiogenezy : praca doktorska
Hasło:MATUSCHKE-KUCZYŃSKA BEATA
Autor:MATUSCHKE-KUCZYŃSKA BEATA
Sygnatura:45D/16955
Oznaczanie Alfa-Fetoproteiny w surowicy krwi noworodków oraz wykorzystanie tego badania dla oceny wieku ciążowego i praca na stopień doktora nauk medycznych
Hasło:MATUSIAK JADWIGA
Autor:MATUSIAK JADWIGA
Sygnatura:45D/3462
Własności biolgiczne szczepów Staphylococcus epidermidis izolowanych z błony śluzowej jamy ustnej po zabiegach chirurgicznych : praca doktorska
Hasło:MATUSZCZYK STEFAN A
Autor:MATUSZCZYK STEFAN A
Sygnatura:45D/7071
Badania nad mechanizmem działania wybranych środków przeciwgorączkowych : praca doktorska
Hasło:MATUSZEK MARIA
Autor:MATUSZEK MARIA
Sygnatura:45D/2478
Poziom kwasu -aminomasłowego (GABA) i aktywność de- karbokrylazy kwasu glutaminowego (GAD) w przeszcze­ pionym nowotworze (CX-2) u myszy oraz w guzie nowot­ worowym jelita grubego u człowieka : praca doktorska
Hasło:MATUSZEK MARIUSZ
Autor:MATUSZEK MARIUSZ
Sygnatura:45D/14981
Klinika oraz odległe wyniki operacyjnego leczenia zakrzepów tętnicy szyjnej : praca doktorska
Hasło:MATUSZELAŃSKA IRENA
Autor:MATUSZELAŃSKA IRENA
Sygnatura:45D/2258
Syntezy azotowych pochodnych taraksastanu.
Hasło:MATUSZELEWSKA HENRYKA
Autor:MATUSZELEWSKA HENRYKA
Sygnatura:45D/2316
Ocena przydatności diagnostycznej prób prowokacyjnych w alergii i nietolerancji pokarmowej u dzieci : praca na stopień doktora nauk medycznych
Hasło:MATUSZEWSKA ELŻBIETA BOŻENA
Autor:MATUSZEWSKA ELŻBIETA BOŻENA
Sygnatura:45D/17038
Ocena zastosowania ciepłej kardioplegii w pomostowaniu tętnic wieńcowych : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Hasło:MATUSZEWSKI MACIEJ
Autor:MATUSZEWSKI MACIEJ
Sygnatura:45D/16400
Badania oddziaływań pochodnych nitroakrydyny na komórki nowotworowe w hodowli tkankowej :	[praca doktorska]
Hasło:MATUSZKIEWICZ ANDRZEJ
Autor:MATUSZKIEWICZ ANDRZEJ
Sygnatura:45D/5432
Przydatność oftalmodynamometri i przezpowiekowej bocznej w diagnostyce chorób naczyniowych mózgu : praca na stopień doktora nauk medycznych
Hasło:MATYJEK JERZY
Autor:MATYJEK JERZY
Sygnatura:45D/3651