P - R (7)

Stężenie interleukiny-6 w wydzielinie pochwowo-szyjkowej oraz stężenie alfa-fetoproteiny w surowicy krwi matek, w przypadkach przedczesnego porodu zagrażającego i przedwczesnego odchodzenia wód płodowych : praca na stopiefi doktora nauk medycznych
Hasło:PABIAN MAREK
Autor:PABIAN MAREK
Sygnatura:45D/15367
Analiza aromatycznych adduktów DNA w rakach jamy ustnej i gardła : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Hasło:PABISZCZAK MACIEJ
Autor:PABISZCZAK MACIEJ
Sygnatura:45D/16794
Ocena wyników leczenia ostrych zapaleń zatok czołowych punkcjami metodą Becka : praca na stopień doktora nauk medycznych
Hasło:PABISZCZAK MICHAŁ
Autor:PABISZCZAK MICHAŁ
Sygnatura:45D/6151
Transferaza koenzymu A z mitochondrii nerek szczura : kwas maleinowy jako substrat : praca doktorska
Hasło:PACAMIS ANASTASIS
Autor:PACAMIS ANASTASIS
Sygnatura:45D/2694
Badania nad rozpoznaniem i leczeniem niedokrwistości u niemowląt i małych dzieci na własnym materiale
Hasło:PACANOWSKA MARIA
Autor:PACANOWSKA MARIA
Sygnatura:45D/367
Edward Wilhelm Drescher - twórca chirurgii dziecięcej na pomorzu Zachodnim : praca na stopień doktora nauk medycznych
Hasło:PACANOWSKI JACEK HENRYK
Autor:PACANOWSKI JACEK HENRYK
Sygnatura:45D/15043
Reakcja układu sercowo-naczyniowego i inne zaburzenia wegetatywne w chorobie Parkinsona : praca doktorska
Hasło:PACEWICZ ELŻBIETA
Autor:PACEWICZ ELŻBIETA
Sygnatura:45D/14353
Przydatność scyntygrafii w ocenie struktury i funkcji wątroby w ostrych zatruciach inhibitorami cholinestaz : praca doktorska
Hasło:PACH DOROTA
Autor:PACH DOROTA
Sygnatura:45D/14876
Przebieg doświadczalnego zakażenia kiłowego u królików w warunkach immunosupresji : praca doktorska
Hasło:PACHA JERZY
Autor:PACHA JERZY
Sygnatura:45D/2861
Badania nad rolą globuliny wiążącej sterydy płciowe (SHBG) w przeroście gruczołu krokowego u mężczyzn : praca na stopień doktora nauk medycznych
Hasło:PACHMAN ANATOL
Autor:PACHMAN ANATOL
Sygnatura:45D/7051
Wpływ niskoenergetycznej diety na zmianę wybranych wskaźników antropometrycznych i zmianę składu ciała u osób dorosłych z nadwagą i otyłością : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych w zakresie biologii medycznej
Hasło:PACHOCKA LUCYNA
Autor:PACHOCKA LUCYNA
Sygnatura:45D/17371
Wpływ niskoenergetycznej diety na zmianę wybranych wskaźników antropometrycznych i zmianę składu ciała u osób dorosłych z nadwagą i otyłością : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych w zakresie biologii medycznej
Hasło:PACHOCKA LUCYNA
Autor:PACHOCKA LUCYNA
Sygnatura:45D/17371
Ocena krioprezerwowanej tętnicy piersiowej wewnętrznej jako materiału do pomostowania naczyń wieńcowych : rozprawa doktorska
Hasło:PACHOLEWICZ JERZY
Autor:PACHOLEWICZ JERZY
Sygnatura:45D/17704
Indywidualne wskaźniki wchłaniania chlorobenzenu : [praca doktorska]
Hasło:PACHOLUK URSZULA BOŻENNA
Autor:PACHOLUK URSZULA BOŻENNA
Sygnatura:45D/3327
Własny sposób artykulacyjnego kształtowania powierzchni żujących protez stałych : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Hasło:PACHOŃSKI JERZY
Autor:PACHOŃSKI JERZY
Sygnatura:45D/6603
Ocena zależności między przystosowaniem przedchorobowym a spożywaniem alkoholu przez chorych na schizofrenię para-noidalną
Hasło:PACHOWICZ WIESŁAW
Autor:PACHOWICZ WIESŁAW
Sygnatura:45D/14179
Organizacja Pomocy Doraźnej w zintegrowanym systemie ratownictwa : studium analityczno-porównawcze i koncepcyjno-rozwojowe na przykładzie Inowrocławia : praca doktorska
Hasło:PACIOREK PRZEMYSŁAW
Autor:PACIOREK PRZEMYSŁAW
Sygnatura:45D/17420
Organizacja Pomocy Doraźnej w zintegrowanym systemie ratownictwa : studium analityczno-porównawcze i koncepcyjno-rozwojowe na przykładzie Inowrocławia : praca doktorska
Hasło:PACIOREK PRZEMYSŁAW
Autor:PACIOREK PRZEMYSŁAW
Sygnatura:45D/17420
Działalność naukowo-badawcza prof. dr wszech nauk lekarskich Walerego Jaworskiego (1849-1924) i dr med. Mikołaja Rejchmana (1851-1918) oraz ich wkład do rozwoju gastroenterologii w Polsce na przełomie XIX i XX stulecia : [praca doktorska]
Hasło:PACIORKIEWICZ MIRON
Autor:PACIORKIEWICZ MIRON
Sygnatura:45D/2869
Badania nad przeciwwirusowym działaniem nowych IV rzędowych związków amoniowych, jodoforów, pochodnych fenolu oraz preparatów Spatacid i Incidin : praca na stopień doktora nauk medycznych
Hasło:PACIORKIEWICZ WANDA
Autor:PACIORKIEWICZ WANDA
Sygnatura:45D/3339