S - SZO (8)

Poziomy żelaza, cynku, miedzi, ołowiu i kadmu we włosach łonowych u kobiet z poronieniem zagrażającym i w ciąży donoszonej : praca na stopień doktora
Hasło:SAADI EULALIA
Autor:SAADI EULALIA
Sygnatura:45D/16574
Wpływ wybranych cukrów prostych i polioli na powstawanie zaćmy u osób z cukrzycą typu II :(praca doktorska)
Hasło:SABASIŃSKI KRZYSZTOF
Autor:SABASIŃSKI KRZYSZTOF
Sygnatura:45D/16680
Ocena parametrów przepływu krwi w wybranych naczyniach płodu w prognozowaniu jego dobrostanu : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Hasło:SABATOWSKA MAŁGORZATA
Autor:SABATOWSKA MAŁGORZATA
Sygnatura:45D/15897
Ocena wyników leczenia pacjentów ze zwężeniem zastawki tętnicy płucnej przy pomocy zabiegu przezskórnej balonoplastyki zastawki tętnicy płucnej : praca na stopień doktora nauk medycznych
Hasło:SABINIEWICZ ROBERT
Autor:SABINIEWICZ ROBERT
Sygnatura:45D/17771
Polimerazowa reakcja łańcuchowa w diagnostyce i ocenie skuteczności leczenia chorych na przewlekłą białaczkę szpikową : praca doktorska
Hasło:SACHA TOMASZ
Autor:SACHA TOMASZ
Sygnatura:45D/16528
Optymalizacja warunków hodowli ludzkich keratynocytów in vitro : rozprawa doktorska
Hasło:SACZKO JOLANTA
Autor:SACZKO JOLANTA
Sygnatura:45D/15915
Ocena wpływu środowiska na przebieg ciąży i porodu u kobiet rodzących w wojewódzkim szpitalu w Bydgoszczy : [praca doktorska]
Hasło:SADKIEWICZ JÓZEF
Autor:SADKIEWICZ JÓZEF
Sygnatura:45D/3076
Renty inwalidzkie w natępstwie gośćca przewlekłego postępującego i zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa /na podstawie chorych Wojewódzkiej Przychodni Reumatologicznej w Bydgoszczy/ : praca doktorska
Hasło:SADKIEWICZ STEFAN
Autor:SADKIEWICZ STEFAN
Sygnatura:45D/5474
Zależność pomiędzy pokrewieństwem filogenetycznym szczepów ulicznych wirusa wścieklizny a reaktywnością ich antygenów z przeciwciałami indukowanymi szczepem szczepionkowym : praca na stopień doktora nauk medycznych w zakresie biologii medycznej
Hasło:SADKOWSKA-TODYS MAŁGORZATA ANNA
Autor:SADKOWSKA-TODYS MAŁGORZATA ANNA
Sygnatura:45D/17370
Zależność pomiędzy pokrewieństwem filogenetycznym szczepów ulicznych wirusa wścieklizny a reaktywnością ich antygenów z przeciwciałami indukowanymi szczepem szczepionkowym : praca na stopień doktora nauk medycznych w zakresie biologii medycznej
Hasło:SADKOWSKA-TODYS MAŁGORZATA ANNA
Autor:SADKOWSKA-TODYS MAŁGORZATA ANNA
Sygnatura:45D/17370
Próba leczenia protaminą parodontopatii doświadczalnych u chomików złocistych : praca doktorska
Hasło:SADLAK-NOWICKA JADWIGA
Autor:SADLAK-NOWICKA JADWIGA
Sygnatura:45D/2535
Badania nad rolą Escherichia coli w etiologii biegunek niemowlęcych
Hasło:SADOWSKA MARIA
Autor:SADOWSKA MARIA
Sygnatura:45D/485
Wyniki leczenia guzów oczodołu i tkanek otaczających w materiale oddziału okulistycznego szpitala górni­ czego w Bytomiu : praca doktorska
Hasło:SADOWSKA-WIECZOREK MARIA
Autor:SADOWSKA-WIECZOREK MARIA
Sygnatura:45D/14398
Badania nad mechanizmem nerkowego wydalania sodu
Hasło:SADOWSKI JANUSZ
Autor:SADOWSKI JANUSZ
Sygnatura:45D/527
Analiza wskazań i wyników chirurgicznego leczenia nadciśnienia spowodowanego zwężeniem tętnic nerkowych : praca na stopień doktora nauk medycznych
Hasło:SADOWSKI JERZY
Autor:SADOWSKI JERZY
Sygnatura:45D/4972
Lokalizacja i charakterystyka neuronów przedmurza szczura rzutujących do różnych obszarów kory nowej : praca na stopień doktora nauk medycznych
Hasło:SADOWSKI MARCIN
Autor:SADOWSKI MARCIN
Sygnatura:45D/14871
Badanie substancji organicznych występujących w wodzie rzeki Wisły.
Hasło:SADOWSKI STANISŁAW
Autor:SADOWSKI STANISŁAW
Sygnatura:45D/2336
Wyniki leczenia operacyjnego przepuklin rozworu przełykowego przepony z odtworzeniem układu zaporowego wpustu : rozprawa doktorska
Hasło:SAFERNA JÓZEF
Autor:SAFERNA JÓZEF
Sygnatura:45D/5891
Aktywność enzymu przekształcającego angiotensynę (ACE) u ludzi i zwierząt z uszkodzeniem tkanki płuc­ nej : [praca doktorska]
Hasło:SAFIANOWSKA ALEKSANDRA
Autor:SAFIANOWSKA ALEKSANDRA
Sygnatura:45D/14679
Identyfikacja i oznaczanie pochodnych purynowych w kamieniach moczowych jako wskaźników zaburzeń gospodarki purynowej przy zastosowaniu wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC) : praca doktorska
Hasło:SAFRANOW KRZYSZTOF
Autor:SAFRANOW KRZYSZTOF
Sygnatura:45D/16709