SZP - WIG (9)

Pierwiastki śladowe w surowicy krwi i płynie stawowym w wybranych schorzeniach reumatycznych : praca doktorska
Hasło:SZPAK ANNA
Autor:SZPAK ANNA
Sygnatura:45D/14499
Angiogeneza w ewolucji niedokrwiennego zawału mózgu : praca na stopień doktora nauk medycznych
Hasło:SZPAK GRAŻYNA MARIA
Autor:SZPAK GRAŻYNA MARIA
Sygnatura:45D/16495
Zachowanie się ciepłoty mózgu u chorych z guzami wewnątrzczaszkowymi : praca na stopień doktora nauk medycznych
Hasło:SZPAKOWICZ PIOTR
Autor:SZPAKOWICZ PIOTR
Sygnatura:45D/6202
Wartość badania mammograficznego w diagnostyce guzów gruczołu piersiowego : [praca doktorska]
Hasło:SZPAKOWSKA-ŁUCZAK IWONA
Autor:SZPAKOWSKA-ŁUCZAK IWONA
Sygnatura:45D/7493
Chirurgiczne leczenie ostrego rozwarstwienia aorty piersiowej typu A. Ocena czynników ryzyka zgonu oraz wpływu metody operacyjnej na wyniki leczenia : rozprawa doktorska
Hasło:SZPAKOWSKI EUGENIUSZ
Autor:SZPAKOWSKI EUGENIUSZ
Sygnatura:45D/16080
Rodzicielskie piętno genomowe w badaniach molekularnych zespołu Pradera-Williego : praca doktorska
Hasło:SZPECHT-POTOCKA AGNIESZKA
Autor:SZPECHT-POTOCKA AGNIESZKA
Sygnatura:45D/17430
Próba określenia roli rhTNF w regulacji resorpcji kości w oparciu o badania na myszach z genetycznie uwarunkowaną osteopetrozą : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych w dziedzinie biologii medycznej
Hasło:SZPERL MAŁGORZATA
Autor:SZPERL MAŁGORZATA
Sygnatura:45D/17527
Próba określenia roli rhTNF w regulacji resorpcji kości w oparciu o badania na myszach z genetycznie uwarunkowaną osteopetrozą : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych w dziedzinie biologii medycznej
Hasło:SZPERL MAŁGORZATA
Autor:SZPERL MAŁGORZATA
Sygnatura:45D/17527
Badanie elektroforetyczne białek surowicy krwi i moczu w chorobach nerek
Hasło:SZPINAK JERZY
Autor:SZPINAK JERZY
Sygnatura:45D/207
Struktura i właściwości biologiczne glikolipidów bakterii oportunistycznych Rhodococcus equi : praca doktorska
Hasło:SZPONAR BOGUMIŁA
Autor:SZPONAR BOGUMIŁA
Sygnatura:45D/15348
Alfa-fetoproteina i beta-2-mikroglobulina w żółtaczce patologicznej noworodków : praca na stopień doktora nauk medycznych
Hasło:SZPONAR ELŻBIETA
Autor:SZPONAR ELŻBIETA
Sygnatura:45D/16651
Aktywność procesu próchnicy zębów u zatrudnionych przy produkcji dekstryn i próba jej oceny przy użyciu testu Snydera : [praca doktorska]
Hasło:SZPONAR ELŻBIETA
Autor:SZPONAR ELŻBIETA
Sygnatura:45D/5844
Analiza zatruć przypadkowych u dzieci (częstość, przyczyny, sezonowość, warunki środowiskowe) na materiale Oddziału Dziecięcego Szpitala Miejskiego w Kaliszu : praca doktorska
Hasło:SZPONDER STANISŁAW
Autor:SZPONDER STANISŁAW
Sygnatura:45D/2801
Wpływ ciężkiego oparzenia i wczesnej nekrektomii na dynamikę peroksydacji lipidów, wydolność antyoksydacyjną ustroju oraz aktywność fagocytów : praca na stopień doktora nauk medycznych
Hasło:SZPRINGER-BOGUŃ EWA
Autor:SZPRINGER-BOGUŃ EWA
Sygnatura:45D/19263
Proces wewnątrznaczyniowego wykrzepiania i wtórnej aktywacji fibrynolizy w przebiegu porodu : praca na stopień doktora nauk medycznych
Hasło:SZRAMA ERNEST
Autor:SZRAMA ERNEST
Sygnatura:45D/3666
Analiza przyczyn nagłego zatrzymania czynności serca i wyniki jego ożywiania u dzieci
Hasło:SZRETER TADEUSZ
Autor:SZRETER TADEUSZ
Sygnatura:45D/772
Porównawcze badania mikroskopowo-elektronowe nad ultrastrukturą komórek wydzielniczych gruczołu mlekowego myszy w okresie laktacji przy użyciu metodyki konwencjonalnej oraz przy zastosowaniu metody krioultramikrotomii : praca doktorska
Hasło:SZROEDER JÓZEF ANDRZEJ
Autor:SZROEDER JÓZEF ANDRZEJ
Sygnatura:45D/4889
Porównawcze badania mikroskopowo-elektronowe nad ultrastrukturą komórek wydzielniczych gruczołu mlekowego myszy w okresie laktacji przy użyciu metodyki konwencjonalnej oraz przy zastosowaniu metody krioultramikrotomii : praca doktorska
Hasło:SZROEDER JÓZEF ANDRZEJ
Autor:SZROEDER JÓZEF ANDRZEJ
Sygnatura:45D/4889
Synteza pochodnych imidazo[2,1-c]triazyny o spodziewanym działaniu farmakologicznym : praca doktorska
Hasło:SZTANKE KRZYSZTOF
Autor:SZTANKE KRZYSZTOF
Sygnatura:45D/14762
Wpływ treningu sportowego na zachowanie się poziomu glukozy, wolnych kwasów tłuszczowych i azotu alfa-aminowego po wysiłku fizycznym we krwi, w grupie pływaków o różnym stopniu wytrenowania : praca na stopień doktora nauk przyrodniczych
Hasło:SZTOBRYN MARTA
Autor:SZTOBRYN MARTA
Sygnatura:45D/4293