WIK - Ż (10)

Badania doświadczalne nad uszkodzeniem błony śluzowej tchawicy spowodowanym przez rozprężony mankiet uszczelniający rurki dotchawiczej : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Hasło:WIKA TERESA
Autor:WIKA TERESA
Sygnatura:45D/5838
Wybrane parametry morfologiczne stóp kobiet w okresie ciąży i połogu
Hasło:WIKAREK KRZYSZTOF
Autor:WIKAREK KRZYSZTOF
Sygnatura:45D/14555
Testy dynamiczne w ocenie hormonalnych i metabolicznych zaburzeń w zespole policystycznych jajników u dziewcząt : praca doktorska
Hasło:WIKIERA BEATA
Autor:WIKIERA BEATA
Sygnatura:45D/16010
Testy dynamiczne w ocenie hormonalnych i metabolicznych zaburzeń w zespole policystycznych jajników u dziewcząt : praca doktorska
Hasło:WIKIERA BEATA
Autor:WIKIERA BEATA
Sygnatura:45D/16010
Przydatność diagnostyczna badań lipidowych u chorych z przewlekłą niewydolnością nerek i praca na stopień doktora nauk medycznych w zakresie biologii medyczne
Hasło:WIKTOROWICZ BEATA
Autor:WIKTOROWICZ BEATA
Sygnatura:45D/15600
Zmiany powierzchni limfocyta ludzkiego przy przejściu z fazy spoczynkowej do fazy Gl/S cyklu życiowego : praca na stopień doktora nauk przyrodniczych
Hasło:WIKTOROWICZ KRZYSZTOF
Autor:WIKTOROWICZ KRZYSZTOF
Sygnatura:45D/2970
Ocena premedykacji doustnej midazolanem i hydroksyzyną u kobiet operowanych z powodu chorób gruczołu piersiowego : [praca doktorska]
Hasło:WILAMOWSKA WANDA
Autor:WILAMOWSKA WANDA
Sygnatura:45D/15335
Ocena premedykacji doustnej midazolanem i hydroksyzyną u kobiet operowanych z powodu chorób gruczołu piersiowego : [praca doktorska]
Hasło:WILAMOWSKA WANDA
Autor:WILAMOWSKA WANDA
Sygnatura:45D/15335
Białka niehistonowe chromatyny nieuczulonych i uczulonych tymocytów mysich : praca doktorska
Hasło:WILAND EWA
Autor:WILAND EWA
Sygnatura:45D/6153
Wyniki badań kardiotokograficznych w analizie retrospektywnej porodów płodów biologicznie przenoszonych : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Hasło:WILCZYŃSKI ANDRZEJ
Autor:WILCZYŃSKI ANDRZEJ
Sygnatura:45D/6944
Produkcja antygenów wirusa RS na hodowli HEp-2 : praca doktorska
Hasło:WILCZYŃSKI JAN
Autor:WILCZYŃSKI JAN
Sygnatura:45D/2472
Próba usystematyzowania wskazań do przeszczepu płuc i serca oraz transplantacji obustronnej i jednostronnej płuc na podstawie oceny klinicznej wczesnych i średnioodległych wyników : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Hasło:WILCZYŃSKI MIROSŁAW
Autor:WILCZYŃSKI MIROSŁAW
Sygnatura:45D/15076
Wpływ drażnienia i uszkadzania wybranych jąder mostu na wzorzec oddechowy u szczura : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Hasło:WILK KRZYSZTOF
Autor:WILK KRZYSZTOF
Sygnatura:45D/17406
Wpływ drażnienia i uszkadzania wybranych jąder mostu na wzorzec oddechowy u szczura : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Hasło:WILK KRZYSZTOF
Autor:WILK KRZYSZTOF
Sygnatura:45D/17406
Zależność aktywności reniny osocza od ilości sodu wydalanego w moczu w nadciśnieniu samoistnym : praca na stopień doktora medycyny
Hasło:WILK LAURA
Autor:WILK LAURA
Sygnatura:45D/3643
Stężenie interleukiny-6 i interleukiny-7 w surowicy krwi u chorych na zawał serca rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Hasło:WILK TADEUSZ
Autor:WILK TADEUSZ
Sygnatura:45D/16628
Stężenie interleukiny-6 i interleukiny-7 w surowicy krwi u chorych na zawał serca rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Hasło:WILK TADEUSZ
Autor:WILK TADEUSZ
Sygnatura:45D/16628
Ocena autonomicznego układu nerwowego w sklerodermii za pomocą analizy zmienności rytmu serca : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Hasło:WILK-CZYŻ RENATA
Autor:WILK-CZYŻ RENATA
Sygnatura:45D/17029
Rokowanie w zespole nerczycowym u dzieci na podstawie badań morfometrycznych i ultrastrukturalnych nerki : praca doktorska
Hasło:WILKOSZ KATARZYNA
Autor:WILKOSZ KATARZYNA
Sygnatura:45D/16526
Rokowanie w zespole nerczycowym u dzieci na podstawie badań morfometrycznych i ultrastrukturalnych nerki : praca doktorska
Hasło:WILKOSZ KATARZYNA
Autor:WILKOSZ KATARZYNA
Sygnatura:45D/16526