C - F (2)

Zmiany sprawności fizycznej studentów Akademii Medycznej im. L. Rydygiera w Bydgoszczy w toku studiów : rozprawa doktorska
Keyword:DRYGAS ANDRZEJ
Author:DRYGAS ANDRZEJ
Signature:45D/17190
Badania swoistości odczynu antystreptolizynowego w surowicy ludzkiej : praca doktorska
Keyword:DRYGAS JANINA
Author:DRYGAS JANINA
Signature:45D/2855
Ocena wartości prób ortostatycznej sprawności układu krążenia w diagnostyce sportowo-lekarskiej : praca na stopień doktora nauk medycznych /
Keyword:DRYGAS WOJCIECH
Author:DRYGAS WOJCIECH
Signature:45D/5565
Czynnik wzrostowy insulinopodobny 1 (IGF1) w przebiegu gojenia doświadczalnego złamania żuchwy : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:DRYL DOROTA
Author:DRYL DOROTA
Signature:45D/16486
Czynnik wzrostowy insulinopodobny 1 (IGF1) w przebiegu gojenia doświadczalnego złamania żuchwy : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:DRYL DOROTA
Author:DRYL DOROTA
Signature:45D/16486
Przydatność wybranych metod diagnostycznych nieinwa­ zyjnych i inwazyjnych w ocenie wad wrodzonych układu sercowo-naczyniowego u noworodków : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:DRYŹEK PAWEŁ
Author:DRYŹEK PAWEŁ
Signature:45D/15188
Charakterystyka immunochemiczna glikoproteidów błon erytrocytów ludzkich ; praca doktorska
Keyword:DRZENIEK ZOFIA
Author:DRZENIEK ZOFIA
Signature:45D/2860
Ocena oksydacji zachodzącej w wybranych tłuszczach modyfikowanych przy ich stosowaniu kulinarnym i przemysłowym : praca doktorska
Keyword:DRZEWICKA MARIA
Author:DRZEWICKA MARIA
Signature:45D/18070
Ocena wybranych artykułów żywności pochodzenia zwierzęcego jako źródła zakażeń pokarmowych Campylobacter : rozprawa doktorska /
Keyword:DRZEWIECKA BERNADETA
Author:DRZEWIECKA BERNADETA
Signature:4 5 D / 16264
Przydatność czterech metod stosowanych w ocenie toksycznego działania glikozydów nasercowych : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:DRZEWOSKI JÓZEF
Author:DRZEWOSKI JÓZEF
Signature:45D/4958
Usprawnienie diagnostyki nowotworów wątroby w TK [tomografii komputerowej] : praca na stopień doktora nauk medycznych /
Keyword:DUBANIEWICZ-WYBIERALSKA MIROSŁAWA
Author:DUBANIEWICZ-WYBIERALSKA MIROSŁAWA
Signature:45D/14869
Ocena kliniczna występowania III i IV tonu w badaniu fonokardiograficznym
Keyword:DUBIEL JERZY
Author:DUBIEL JERZY
Signature:45D/943
Helicobacter pylori jako jeden z czynników etiopatogenetycznych trądzika różowatego : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:DUBLA-BERNER MAŁGORZTA
Author:DUBLA-BERNER MAŁGORZTA
Signature:45D/16248
Wpływ tlenku azotu na działanie opioidów i etanolu : praca doktorska
Keyword:DUBOWIECKA MONIKA
Author:DUBOWIECKA MONIKA
Signature:45D/16203
Wiremia w grypie doświadczalnej ze szczególnyn uwzględnieniem roli leukocytów w przenoszeniu wirusów
Keyword:DUBOWSKA-INGLOT ANNA
Author:DUBOWSKA-INGLOT ANNA
Signature:45D/243
Zachowanie się głównych metabolitów DDT w ustroju : praca na stopień doktora farmacji
Keyword:DUBRAWSKI RAJMUND
Author:DUBRAWSKI RAJMUND
Signature:45D/3603
Oznaczenie kinazy fosfokreatynowej w płynie mózgowo-rdzeniowym noworodków dla wczesnego wykrywania uszkodzeń ośrodkowych układu nerwowego.
Keyword:DUCHIŃSKI WOJCIECH
Author:DUCHIŃSKI WOJCIECH
Signature:45D/14138
Wyniki badań nad rozwojem narządu żucia dzieci leczonych protezami ortodontycznymi.
Keyword:DUCKA-KARSKA KRYSTYNA
Author:DUCKA-KARSKA KRYSTYNA
Signature:45D/1046
Morfologia zatoki wieńcowej w sercach ludzkich i innych ssaków .• rozprawa doktorska
Keyword:DUDA BARBARA
Author:DUDA BARBARA
Signature:45D/17325
Wpływ splenektomii na strukturę i funkcję wątroby szczura : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:DUDA DARIUSZ
Author:DUDA DARIUSZ
Signature:45D/15832