C - F (2)

Działanie uboczne środków znieczulenia ogólnego u człowieka we wczesnym okresie po znieczuleniu : praca doktorska
Keyword:DYACZYŃSKA-HERMAN ANNA
Author:DYACZYŃSKA-HERMAN ANNA
Signature:45D/3230
Zachowanie się białek ostrej fazy w dychawicy oskrzelowej i przewlekłym zapaleniu oskrzeli w przebiegu leczenia balneo-klimatycznego w Dusznikach Zdroju : praca na tytuł doktora nauk medycznych
Keyword:DYBEK MARIAN
Author:DYBEK MARIAN
Signature:45D/5324
Ocena wartości diagnostycznej wybranych metod obrazowania odpływów pęcherzowo-moczowodowych u dzieci przy kwalifikacji do zabiegu operacyjnego : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:DYBIEC EWA
Author:DYBIEC EWA
Signature:45D/15671
Ocena wartości diagnostycznej wybranych metod obrazowania odpływów pęcherzowo-moczowodowych u dzieci przy kwalifikacji do zabiegu operacyjnego : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:DYBIEC EWA
Author:DYBIEC EWA
Signature:45D/15671
Ocena wartości wycięcia głów kości śródstopia w leczeniu reumatoidalnych zniekształceń przedostopia.
Keyword:DYBOWSKI WIESŁAW ROBERT
Author:DYBOWSKI WIESŁAW ROBERT
Signature:45D/2252
Przeciwciała przeciwjądrowe, antycytoplazmatyczne i antyleukocytame w astmie oskrzelowej s praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:DYCZEK ANDRZEJ
Author:DYCZEK ANDRZEJ
Signature:45D/15287
Porównawcze badania nad farmakokinetyką dwufenylohydantoiny /DPH/ u ludzi i zwierząt : praca doktorska
Keyword:DYDERSKI STANISŁAW
Author:DYDERSKI STANISŁAW
Signature:45D/4698
Ocena wpływu terapii octanem cyproteronu na stężenie wybranych parametrów hormonalnych w płynie pęcherzykowym oraz surowicy krwi obwodowej u kobiet z PCO : praca doktorska
Keyword:DYDOWICZ MICHAŁ
Author:DYDOWICZ MICHAŁ
Signature:45D/17952
Ocena wpływu terapii octanem cyproteronu na stężenie wybranych parametrów hormonalnych w płynie pęcherzykowym oraz surowicy krwi obwodowej u kobiet z PCO : praca doktorska
Keyword:DYDOWICZ MICHAŁ
Author:DYDOWICZ MICHAŁ
Signature:45D/17952
Wpływ leczenia niedokrwistości przy pomocy erytropoetyny uzyskanej metodą rekombinacji genetycznej na czynność układu hormonalnego u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:DYJAS ROBERT
Author:DYJAS ROBERT
Signature:45D/15975
Wpływ leczenia niedokrwistości przy pomocy erytropoetyny uzyskanej metodą rekombinacji genetycznej na czynność układu hormonalnego u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:DYJAS ROBERT
Author:DYJAS ROBERT
Signature:45D/15975
Leczenie operacyjne wad zastawki dwudzielnej po uprzednio wykonanej skutecznej i powikłanej przezskórnej plastyce zastawki mitralnej
Keyword:DYK WOJCIECH
Author:DYK WOJCIECH
Signature:45D/16456
Wartość próby wysiłkowej na cykloergometrze w rehabilitacji sanatoryjnej chorych po zawale serca
Keyword:DYLEWICZ PIOTR
Author:DYLEWICZ PIOTR
Signature:45D/5341
Główne inhibitory procesu fibrynolizy : inhibitor aktywatora plazminogenu typu 1 (PAI-1) i alfa2 -antyplazmina (alfa2 -AP) w stanach fizjologicznych i wybranych chorobach : praca doktorska
Keyword:DYMEK GRAŻYNA
Author:DYMEK GRAŻYNA
Signature:45D/17168
Główne inhibitory procesu fibrynolizy : inhibitor aktywatora plazminogenu typu 1 (PAI-1) i alfa2 -antyplazmina (alfa2 -AP) w stanach fizjologicznych i wybranych chorobach : praca doktorska
Keyword:DYMEK GRAŻYNA
Author:DYMEK GRAŻYNA
Signature:45D/17168
Dynamika zmian stężenia beta-tromboglobuliny i czynnika płytkowego 4 oraz ekspresji receptora płytkowego CD 62P w ostrym zawale mięśnia sercowego : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:DYMICKA-PIEKARSKA VIOLETTA
Author:DYMICKA-PIEKARSKA VIOLETTA
Signature:45D/17111
Dynamika zmian stężenia beta-tromboglobuliny i czynnika płytkowego 4 oraz ekspresji receptora płytkowego CD 62P w ostrym zawale mięśnia sercowego : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:DYMICKA-PIEKARSKA VIOLETTA
Author:DYMICKA-PIEKARSKA VIOLETTA
Signature:45D/17111
Badania nad zachowaniem przejrzystości przeszczepu liofilizowanego pozbawionego nabłonka oraz jego reakcją immunologiczną wprzebiegu keratoplastyki doświadczalnej
Keyword:DYMOWSKI LECHOSŁAW
Author:DYMOWSKI LECHOSŁAW
Signature:45D/660
Zachowawcze leczenie nadżerek części pochwowej szyjki macicy nasyconym roztworem kwasu trójchlorooctowego
Keyword:DYNIA-KIESLER JOLANTA
Author:DYNIA-KIESLER JOLANTA
Signature:45D/6388
Ocena wybranych parametrów hormonalnych i receptorowych u pacjentek przygotowywanych analogami Gn-RH przed operacją wyłuszczenia mięśniaków macicy : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:DYNOWSKI KRZYSZTOF
Author:DYNOWSKI KRZYSZTOF
Signature:45D/17289