C - F (2)

Czynniki etiologiczne bakteryjnego zapalenia wsierdzia i ich lekoodporność oraz cechy chorobotwórczości najczęściej izolowanych bakterii : na materiale klinicznym Instytutu Kardiologii AM w Łodzi w latach 1986-1997 : praca na stopień doktora nauk farmaceu
Keyword:DUDKIEWICZ BOŻENA
Author:DUDKIEWICZ BOŻENA
Signature:45D/16168
Czynniki etiologiczne bakteryjnego zapalenia wsierdzia i ich lekoodporność oraz cechy chorobotwórczości najczęściej izolowanych bakterii : na materiale klinicznym Instytutu Kardiologii AM w Łodzi w latach 1986-1997 : praca na stopień doktora nauk farmaceu
Keyword:DUDKIEWICZ BOŻENA
Author:DUDKIEWICZ BOŻENA
Signature:45D/16168
Wartość badań cytohormonalnych oraz cytoenzymatycznych i histochemicznych nabłonka pochwy u kobiet w ciąży prawidłowej i niektórych jej powikłań : praca doktorska
Keyword:DUDKIEWICZ JAN
Author:DUDKIEWICZ JAN
Signature:45D/3359
Wartość badań cytohormonalnych oraz cytoenzymatycznych i histochemicznych nabłonka pochwy u kobiet w ciąży prawidłowej i niektórych jej powikłań : praca doktorska
Keyword:DUDKIEWICZ JAN
Author:DUDKIEWICZ JAN
Signature:45D/3359
Ocena znieczulenia zewnątrzoponowego w operacjach urazowo-ortopedycznych na kończynach dolnych na podstawie materiału szpitala miejskiego w Skarżysku-Kamiennej : praca doktorska
Keyword:DUDZIAK ANDRZEJ
Author:DUDZIAK ANDRZEJ
Signature:45D/2405
Korelacje kliniczno-morfologiczne w przebiegu leczenia chorych na raka jajnika na podstawie operacji sprawdzających typu "second look" : rozprawa na stopień doktora medycyny
Keyword:DUDZIAK MIROSŁAW
Author:DUDZIAK MIROSŁAW
Signature:45D/17815
Wykrzepianie wewnątrznaczyniowe w utkaniu pierwotnych i przerzutowych nowotworów mózgu. Ocena morfologiczna i komputerowa analiza obrazu morfologicznego : praca doktorska
Keyword:DUDZIK TOMASZ
Author:DUDZIK TOMASZ
Signature:45D/15070
Unerwienie tchawicy i drzewa oskrzelowego w rozwoju wewnątrzmacicznym u człowieka : praca doktorska
Keyword:DUDZIŃSKA BOŻENA
Author:DUDZIŃSKA BOŻENA
Signature:45D/2688
Antropomorfologia mięśni pochyłych w ontogenezie płodowej : praca doktorska
Keyword:DUDZIŃSKI WITOLD
Author:DUDZIŃSKI WITOLD
Signature:45D/4925
Wpływ hormonów sterydowych na transkrypcję i translację mRNA dla kwaśnej fosfatazy stercza ludzkiego : rozprawa doktorska
Keyword:DULIŃSKA-LITEWKA JOANNA
Author:DULIŃSKA-LITEWKA JOANNA
Signature:45D/16498
Ocena wczesnych wyników zastosowania przeszczepów żylnych allogenicznych konserwowanych metodą zimnego niedokrwienia w modelu doświadczalnym : rozprawa doktorska
Keyword:DUNAL MARIUSZ
Author:DUNAL MARIUSZ
Signature:45D/18969
Ocena wczesnych wyników zastosowania przeszczepów żylnych allogenicznych konserwowanych metodą zimnego niedokrwienia w modelu doświadczalnym : rozprawa doktorska
Keyword:DUNAL MARIUSZ
Author:DUNAL MARIUSZ
Signature:45D/18969
Ocena wczesnych wyników zastosowania przeszczepów żylnych allogenicznych konserwowanych metodą zimnego niedokrwienia w modelu doświadczalnym : rozprawa doktorska
Keyword:DUNAL MARIUSZ
Author:DUNAL MARIUSZ
Signature:45D/18969
Modyfikacja operacji zatok szczękowych : rozprawa na stopień naukowy doktora nauk medycznych
Keyword:DUNIEWSKI ADAM
Author:DUNIEWSKI ADAM
Signature:45D/6937
Obraz kliniczny astmy oskrzelowej : rozprawa doktorska
Keyword:DUPLAGA MARIUSZ
Author:DUPLAGA MARIUSZ
Signature:45D/16702
Morfologia, histogeneza i histoklinika Nephroblastoma : praca doktorska
Keyword:DURA WIESŁAW T.
Author:DURA WIESŁAW T.
Signature:45D/2866
"Wybiórcze lędźwiowe znieczulenie zewnątrzoponowe ciągłe z użyciem 0,125% markainy z adrenaliną 1 : 800 000 jako metoda analgezji śródporodowej" : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:DUREK GRAŻYNA
Author:DUREK GRAŻYNA
Signature:45D/6645
Analiza schorzeń chirurgicznych nieurazowych leczonych operacyjnie w województwie rzeszowskim, krakowskim i mieście Krakowie
Keyword:DUREK KAZIMIERZ
Author:DUREK KAZIMIERZ
Signature:45D/690
Aktywność oksytocynazy w surowicy krwi w migrenie i bólu głowy Hortona : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:DURKO AGNIESZKA
Author:DURKO AGNIESZKA
Signature:45D/4975
Badania nad lokalizacją zmian patologicznych w uchu środkowym, jej wpływem na słuch i wybór metod operacyjnych : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:DURKO MARCIN
Author:DURKO MARCIN
Signature:45D/16787