C - F (2)

Wpływ zakażenia Helicobacter Pylori na wybrane parametry śluzu i surowicy u chorych z przewlekłym zapaleniem żołądka s praca doktorska
Keyword:DUDA DOROTA
Author:DUDA DOROTA
Signature:45D/16118
Wpływ wolnozmiennych pól magnetycznych na stężenie żelaza, miedzi, manganu i kobaltu w wątrobie i nerkach szczurów s rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:DUDA DOROTA EUGENIA
Author:DUDA DOROTA EUGENIA
Signature:45D/15697
Ocena zachowania się ciśnienia tętniczego krwi u chorych znieczulanych do operacji tętniaków wewną-trzczaszkowych i rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:DUDA IZABELA
Author:DUDA IZABELA
Signature:45D/14893
Badania nad odpowiedzią masy komórkowej w przedziurawionym wrzodzie trawiennym.
Keyword:DUDA KRZYSZTOF
Author:DUDA KRZYSZTOF
Signature:45D/2249
Wpływ procesu krioprezerwacji na żywotność i biosyntezę składników łącznotkankowych komórek ozębnej ludzkich zębów : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:DUDA MARIUSZ
Author:DUDA MARIUSZ
Signature:45D/17553
Badania nad zmiennością przebiegu i odgałęzień żył szyjnych i podobojczykowej
Keyword:DUDA STANISŁAW
Author:DUDA STANISŁAW
Signature:45D/2232
Analiza zależności pomiędzy objętością łożyska i wątroby płodu a wybranymi parametrami ultrasonograficznymi : praca na stopień doktora medycyny
Keyword:DUDAREWICZ LECH
Author:DUDAREWICZ LECH
Signature:45D/16558
Badanie mechanizmu oddziaływania czynnika płytkowego 4 na ludzki układ krwiotwórczy : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:DUDEK ARKADIUSZ ZBIGNIEW
Author:DUDEK ARKADIUSZ ZBIGNIEW
Signature:45D/16437
Badanie mechanizmu oddziaływania czynnika płytkowego 4 na ludzki układ krwiotwórczy : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:DUDEK ARKADIUSZ ZBIGNIEW
Author:DUDEK ARKADIUSZ ZBIGNIEW
Signature:45D/16437
Rola Indukowanej syntazy tlenku azotu w doświadczalnej angloplastyce : praca doktorska
Keyword:DUDEK DARIUSZ
Author:DUDEK DARIUSZ
Signature:45D/15651
Spostrzeganie relacji małżeńskich przez pacjentów depresyjnych i ich współmałżonków w aspekcie stylu poznawczego : praca doktorska
Keyword:DUDEK DOMINIKA
Author:DUDEK DOMINIKA
Signature:45D/15813
Aktywność wewnątrzkomórkowych enzymów utleniających w komórkach pęcherzykowych tarczycy szczura kapturowego w chronicznym zatruciu chlorkiem litu : praca doktorska
Keyword:DUDEK GRAŻYNA
Author:DUDEK GRAŻYNA
Signature:45D/7135
Przydatność badania dynamiki zmian położenia echa środkowego w jednowymiarowej dwuskroniowej echoencyfalografii w urazach czaszkowo-mózgowych : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:DUDEK HENRYK
Author:DUDEK HENRYK
Signature:45D/6200
Mechaniczne zespolenia przełykowo-żołądkowe - badania doświadczalne : praca doktorska
Keyword:DUDEK KRZYSZTOF
Author:DUDEK KRZYSZTOF
Signature:45D/14497
Nierandomizowane badanie porównujące wyniki leczenia chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca w stopniu IIIA leczonych w sposób skojarzony (przedoperacyjna chemioterapia + resekcja) i chirurgicznie : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:DUDEK MARIA
Author:DUDEK MARIA
Signature:45D/16578
Nierandomizowane badanie porównujące wyniki leczenia chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca w stopniu IIIA leczonych w sposób skojarzony (przedoperacyjna chemioterapia + resekcja) i chirurgicznie : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:DUDEK MARIA
Author:DUDEK MARIA
Signature:45D/16578
Wpływ wybranych metod znieczulenia na czynność poszczególnych odcinków nefronu u chorych bez cech jawnej nefropatii : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:DUDEK-DYCZKOWSKA DOROTA
Author:DUDEK-DYCZKOWSKA DOROTA
Signature:45D/15974
Problemy diagnostyczne i chirurgiczne u noworodków i niemowląt w leczeniu wad wrodzonych układu moczowego.
Keyword:DUDEK-WARCHOŁ TERESA
Author:DUDEK-WARCHOŁ TERESA
Signature:45D/14144
Ocena łącznego wpływu metalu ciężkiego (Pb, Hg) i azotynów na niektóre parametry biochemiczne związane z methemoglobinemią (narażenie subchroniczne) : praca doktorska
Keyword:DUDKA JAROSŁAW
Author:DUDKA JAROSŁAW
Signature:45D/15568
Ocena łącznego wpływu metalu ciężkiego (Pb, Hg) i azotynów na niektóre parametry biochemiczne związane z methemoglobinemią (narażenie subchroniczne) : praca doktorska
Keyword:DUDKA JAROSŁAW
Author:DUDKA JAROSŁAW
Signature:45D/15568