C - F (2)

Wydolność wysiłkowa dzieci po chirurgicznej korekcji prostych wad serca : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:DURMAŁA JACEK
Author:DURMAŁA JACEK
Signature:45D/16406
Badania doświadczalne nad wpływem zabiegu ograniczającego pojemność żołądka (gastric banding) na wybrane parametry biochemiczne w surowicy krwi szczurów : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:DUSIK ALEXANDER
Author:DUSIK ALEXANDER
Signature:45D/14738
Dobór oznaczeń markerów nowotworowych u chorych na raka jelita grubego i odbytnicy : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:DUSZA DARIUSZ
Author:DUSZA DARIUSZ
Signature:45D/14894
Agregacja komórek w przepływie Poiseuilie'a : [praca doktorska] / Marek Duszyk
Keyword:DUSZYK MAREK
Author:DUSZYK MAREK
Signature:45D/23915
Analiza zmian flory bakteryjnej w Oddziałach Intensywnej Terapii : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:DUSZYŃSKA WIESŁAWA
Author:DUSZYŃSKA WIESŁAWA
Signature:45D/15966
Próby znalezienia układu dla produkcji wirusów białaczkowych in vitro : praca doktorska
Keyword:DUŚ DANUTA
Author:DUŚ DANUTA
Signature:45D/2501
Aktywność naczyniorozkurczająca ozonu medycznego w badaniach in vitro : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:DUTKA MIECZYSŁAW
Author:DUTKA MIECZYSŁAW
Signature:45D/15274
Odrębności lecznicze przewlekłego niedokrwienia kończyn dolnych w cukrzycy : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:DUTKIEWICZ ANTONI
Author:DUTKIEWICZ ANTONI
Signature:45D/6246
Czynność mioelektryczna jelita w ostrych schorzeniach jamy brzusznej : praca doktorska
Keyword:DUTKIEWICZ WALDEMAR
Author:DUTKIEWICZ WALDEMAR
Signature:45D/15164
Chromogranina A u chorych z nadciśnieniem tętniczym pierwotnym i z guzem chromochłonnym : rozprawa doktorska
Keyword:DUTKIEWICZ-RACZKOWSKA MAŁGORZATA
Author:DUTKIEWICZ-RACZKOWSKA MAŁGORZATA
Signature:45D/17076
Zespół kanału nadgarstka u chorych przewlekle leczonych hemodializą. Ocena kliniczna i elektrofizjologiczna : praca na stopień doktora nauk medycznyc
Keyword:DUŻYŃSKI WOJCIECH
Author:DUŻYŃSKI WOJCIECH
Signature:45D/17813
Badania nad stanem układu immunologicznego w okresie starzenia się : praca na stopień doktora medycyny
Keyword:DWILEWICZ-TROJACZEK JADWIGA
Author:DWILEWICZ-TROJACZEK JADWIGA
Signature:45D/6518
Przydatność oznaczania glikozylowanej hemoglobiny HbA1c w kontroli wyrównywania cukrzycy typu II : rozprawa doktorska
Keyword:DWORACKA MARZENA
Author:DWORACKA MARZENA
Signature:45D/14774
Limfocyty o potencjale cytotoksycznym naciekające raki krtani : (rozprawa doktorska)
Keyword:DWORACKI GRZEGORZ
Author: DWORACKI GRZEGORZ
Signature:45D/15481
Stosowanie żelaza w leczeniu zachowawczym martwicy kończyn dolnych w przebiegu mikroangiopatii cukrzycowej : [praca doktorska]
Keyword:DWORAK ZBIGNIEW
Author:DWORAK ZBIGNIEW
Signature:45D/2630
Wpływ stężenia fazy olejowej i środków izotonizujących na właściwości fizyczne emulsji do użytku parenteralnego : (praca doktorska)
Keyword:DWORNICKA DOROTA
Author:DWORNICKA DOROTA
Signature:45D/16208
Ocena stanu jamy ustnej u chorych na raka części twarzowej czaszki i szyi w okresie leczenia onkologicznego : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:DWORNICKA KATARZYNA
Author:DWORNICKA KATARZYNA
Signature:45D/17132
Ocena stanu jamy ustnej u chorych na raka części twarzowej czaszki i szyi w okresie leczenia onkologicznego : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:DWORNICKA KATARZYNA
Author:DWORNICKA KATARZYNA
Signature:45D/17132
Efekt niektórych flawonoidów i wybranego solwentu na uwalnianie histaminy przez komórki tuczne : praca doktorska
Keyword:DWORNICZAK SZYMON
Author:DWORNICZAK SZYMON
Signature:45D/16027
Odczyny przedsionkowe po jednorazowym oraz powtarzanym bodźcu termicznym.
Keyword:DWORNIK-KUBICZEK JANUSZ
Author:DWORNIK-KUBICZEK JANUSZ
Signature:45D/965