C - F (2)

Występowanie ołowiu we krwi u 10-letnich dzieci w nawiązaniu do warunków życia, zamieszkałych na terenie: Tarnowskich Gór i Miasteczka Śląskiego
Keyword:FRYDRYCH JÓZEF
Author:FRYDRYCH JÓZEF
Signature:45D/15824
Wybrane parametry czynności serca w otyłości prostej u ludzi
Keyword:FRYNAS KRYSTYNA
Author:FRYNAS KRYSTYNA
Signature:45D/6147
Wartość wielokrotnych prób wysiłkowych w diagnostyce choroby wieńcowej
Keyword:FRYŚNA-DMUCHOWSKA BRONISŁAWA
Author:FRYŚNA-DMUCHOWSKA BRONISŁAWA
Signature:45D/4970
Stany zagrożenia życia u noworodków z chorobami układu krążenia : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:FRYZE IWONA
Author:FRYZE IWONA
Signature:45D/17778
Factors influencing results of treatment of cervival	 spinal cord injury
Keyword:FTIEIS SAID ZEIDAN
Author:FTIEIS SAID ZEIDAN
Signature:45D/13443
Szpitalne zapalenie płuc jako problem intensywnej terapii chorych z ciężkimi obrażeniami ciała : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:FUCHS JANUSZ
Author:FUCHS JANUSZ
Signature:45D/17571
Szpitalne zapalenie płuc jako problem intensywnej terapii chorych z ciężkimi obrażeniami ciała : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:FUCHS JANUSZ
Author:FUCHS JANUSZ
Signature:45D/17571
Zwiększanie wydajności genetycznej transformacji cech u paciorkowców grupy serologicznej H pod wpływem enzymów proteolitycznych
Keyword:FUCHS PAWEŁ G.
Author:FUCHS PAWEŁ G.
Signature:45D/4704
Wpływ rotacji żuchwy po okresie pokwitania na nawroty stłoczeń siekaczy dolnych : rozprawa doktorska
Keyword:FUDALEJ PIOTR
Author:FUDALEJ PIOTR
Signature:45D/20230
Skuteczność leczenia raka części nosowej gardła : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:FUNDOWICZ DOROTA
Author:FUNDOWICZ DOROTA
Signature:45D/17246
Obraz wzrokowych potencjałów wywołanych i elektrore-tinografii w niektórych anomaliach rozwojowych tarczy pęczka wzrokowego s praca doktorska
Keyword:FURCHE WOJCIECH
Author:FURCHE WOJCIECH
Signature:45D/14437
Histokliniczna ocena przedoperacyjnej radio- i chemioterapii w płaskonabłonkowym raku przełyku : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:FURMAN KRZYSZTOF
Author:FURMAN KRZYSZTOF
Signature:45D/16056
Histokliniczna ocena przedoperacyjnej radio- i chemioterapii w płaskonabłonkowym raku przełyku : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:FURMAN KRZYSZTOF
Author:FURMAN KRZYSZTOF
Signature:45D/16056
Wpływ endotoksyn na krzepliwość krwi kur : [praca doktorska]
Keyword:FURMANIAK-KAŹMIERCZAK EMILIA
Author:FURMANIAK-KAŹMIERCZAK EMILIA
Signature:45D/5317
Przebieg rytmu dobowego ciśnienia tętniczego i tętna u młodych mężczyzn chorych na cukrzycę typu I : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:FURMAŃSKI JAROSŁAW
Author:FURMAŃSKI JAROSŁAW
Signature:45D/14838
Ocena porównawcza stymulacji dwujamowej i przedsionkowej u osób z chorobą węzła zatokowego
Keyword:FUTYMA MARIAN
Author:FUTYMA MARIAN
Signature:45D/16207