S - SZO (8)

Białka chromatyny komórek raka krtani
Keyword:STEPULAK ANDRZEJ
Author:STEPULAK ANDRZEJ
Signature:45D/14181
Obrazy neurologiczne i neuropatotogiczne mikro- i makroangiopati i cukrzycowej
Keyword:STERANKA HALINA
Author:STERANKA HALINA
Signature:45D/15721
Wpływ leczenia hipolipemicznego na farmakokinetykę propranololu i praca doktorska
Keyword:STERNA ROZALIA
Author:STERNA ROZALIA
Signature:45D/14524
Leczenie odwykowe w warunkach zobowiązania w Poradni Odwykowej w Gorzowie Wlkp. w latach 1974 - 1995 : uwarunkowania psychospołeczne, medyczne i efektywność leczenia
Keyword:STERNA WŁADYSŁAW
Author:STERNA WŁADYSŁAW
Signature:45D/16837
O zmienności odczynu świnki morskiej na histaminę
Keyword:STERNIK-SAGALARA KLARA
Author:STERNIK-SAGALARA KLARA
Signature:45D/664
Badania serologiczne antygenów wirusowych i wiruso-zależnych w limfocytach białaczkowych myszy szczepu DBA/2 s rozprawa doktorska
Keyword:STEUDEN JADWIGA
Author:STEUDEN JADWIGA
Signature:45D/3262
Zastosowanie drobnoustrojów znakowanych izotopem 14C w teście fagocytarnym
Keyword:STEUDEN WOJCIECH
Author:STEUDEN WOJCIECH
Signature:45D/4302
Efekt działania hierarchii domonacji na obraz stresowych owrzodzeń śluzówki żołądka szczurów
Keyword:STĘMPLEWSKA-MAZUR KATARZYNA
Author:STĘMPLEWSKA-MAZUR KATARZYNA
Signature:45D/14088
Badania morfologiczne nad wpływem doświadczalnej niedoczynności tarczycy, TRH i tyroksyny na przedni płat przysadki szczura in vivo i in vitro
Keyword:STĘPIEŃ HENRYK
Author:STĘPIEŃ HENRYK
Signature:45D/3299
Przydatność próby wysiłkowej w doborze i ocenie skuteczności leczenia hipotensyjnego u chorych z nadciśnieniem tętniczym samoistnym
Keyword:STĘPIEŃ KRZYSZTOF
Author:STĘPIEŃ KRZYSZTOF
Signature:45D/15472
Budowa krezki I unaczynienie tętnicze ścięgna mięśnia piszczelowego przedniego u człowieka.
Keyword:STĘPIEŃ, MIECZYSŁAW
Author:STĘPIEŃ, MIECZYSŁAW
Signature:45D/598
Regulacja aktywności akonitazy nerki i mózgu szczura.
Keyword:STĘPIŃSKI JAN
Author:STĘPIŃSKI JAN
Signature:45D/2353
Prognozowanie wczesnych efektów zabiegów rewaskularyzacyjnych na podstawie śródoperacyjnych pomiarów ciśnienia odpływu wstecznego i wymuszonego przepływu minutowego w tętnicy głębokiej uda ; rozprawa doktorska
Keyword:STĘPIŃSKI PIOTR
Author:STĘPIŃSKI PIOTR
Signature:45D/16116
Prognozowanie wczesnych efektów zabiegów rewaskularyzacyjnych na podstawie śródoperacyjnych pomiarów ciśnienia odpływu wstecznego i wymuszonego przepływu minutowego w tętnicy głębokiej uda ; rozprawa doktorska
Keyword:STĘPIŃSKI PIOTR
Author:STĘPIŃSKI PIOTR
Signature:45D/16116
Regulacja transkrypcji genu zasadowego białka mieliny poprzez białka wiążące się ze specyficzną sekwencją DNA s rozprawa doktorska
Keyword:STĘPLEWSKI ANDRZEJ
Author:STĘPLEWSKI ANDRZEJ
Signature:45D/15026
Epidemiologia dystrofii mięśniowej postępującej w Polsce środkowej : rozprawa na stopień doktora medycyny
Keyword:STĘPNIAK URSZULA
Author:STĘPNIAK URSZULA
Signature:45D/6624
Badania kliniczne i doświadczalne nad wytrzymałością i sposobem umocowania więzadła rzepki w operacyjnej rekonstrukcji przedniej niestabilności stawu kolanowego : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:STĘPNIEWSKI BOGUSZ
Author:STĘPNIEWSKI BOGUSZ
Signature:45D/16778
Ocena przydatności przezskórnych punkcji w rozpoznawaniu i leczeniu torbieli prostych nerek : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:STĘPNIK DARIUSZ
Author:STĘPNIK DARIUSZ
Signature:45D/18239
Wpływ palenia papierosów na niektóre ogniwa syntezy hemu : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:STOBIECKA LUCYNA
Author:STOBIECKA LUCYNA
Signature:45D/5385
Rola wybranych nieinwazyjnych metod diagnostycznych w rozpoznawaniu reakcji odrzucania przeszczepionego serca : praca doktorska
Keyword:STOBIERSKA-DZIERŻEK BOŻENA
Author:STOBIERSKA-DZIERŻEK BOŻENA
Signature:45D/16533