S - SZO (8)

Badania szybkości przewodzenia w nerwach obwodowych u pracowników przewlekle narażonych na działanie dwusiarczku węgla rozprawa doktorska
Keyword:STANKIEWICZ JAN
Author:STANKIEWICZ JAN
Signature:45D/6017
"Ocena przenikania albuminy J131 z przestrzeni podtwardówkowej do krwi u niemowląt z przewlekłymi wodniakami podtwardówkowymi" : rozprawa na stopień naukowy doktora nauk medycznych
Keyword:STANKIEWICZ JANUSZ
Author:STANKIEWICZ JANUSZ
Signature:45D/6649
Syntezy i właściwości nowych pochodnych kwasu 2-amino-4-p chlorofenylotiazolo-5-octowego o spodziewanej aktywności przeciwzapalnej : praca doktorska
Keyword:STANKIEWICZ JULIAN
Author:STANKIEWICZ JULIAN
Signature:45D/6014
Badania nad zachowaniem się miąższu wątroby w przebiegu chorób chirurgicznych dróg żółciowych.
Keyword:STANKIEWICZ LESZEK
Author:STANKIEWICZ LESZEK
Signature:45D/825
Ocena przydatności cytogenetyki molekularnej w diagnostyce klinicznej wybranych strukturalnych i submikroskopowych aberracji chromosomowych : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:STANKIEWICZ PAWEŁ
Author:STANKIEWICZ PAWEŁ
Signature:45D/17235
Ocena przydatności cytogenetyki molekularnej w diagnostyce klinicznej wybranych strukturalnych i submikroskopowych aberracji chromosomowych : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:STANKIEWICZ PAWEŁ
Author:STANKIEWICZ PAWEŁ
Signature:45D/17235
Graniczne nadciśnienie tętnicze u dzieci i młodzieży, częstość występowania i rokowanie : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:STANKIEWICZ ROMAN
Author:STANKIEWICZ ROMAN
Signature:45D/14866
Kumulacyjne działanie dwusiarczku węgla i alkoholu na układ nerwowy : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:STANKIEWICZ TADEUSZ
Author:STANKIEWICZ TADEUSZ
Signature:45D/6818
Synchronokardiograficzna ocena zaburzeń przewodzenia w lewej komorze serca.
Keyword:STANKIEWICZ ZYGMUNT
Author:STANKIEWICZ ZYGMUNT
Signature:199,258
Synchronokardiograficzna ocena zaburzeń przewodzenia w lewej komorze serca : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:STANKIEWICZ ZYGMUNT
Author:STANKIEWICZ ZYGMUNT
Signature:45D/3967
Synchronokardiograficzna ocena zaburzeń przewodzenia w lewej komorze serca : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:STANKIEWICZ ZYGMUNT
Author:STANKIEWICZ ZYGMUNT
Signature:45D/3967
Ocena roli immunofenotypu ostych białaczek limfoblastycznych u dzieci : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:STAŃCZAK ELŻBIETA
Author:STAŃCZAK ELŻBIETA
Signature:45D/17084
Wpływ trójjodotyroniny na przebieg prób obciążenia glukozą, insuliną, tolbutamidem i glukagonem u osób zdrowych i chorych na cukrzycę : praca doktorska
Keyword:STAŃCZAK JAN
Author:STAŃCZAK JAN
Signature:45D/4311
Wpływ wybranych czynników środowiskowych i matczynych na występowanie wad wrodzonych u płodów i noworodków : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:STAŃCZAK RYSZARD
Author:STAŃCZAK RYSZARD
Signature:45D/14691
Leczenie skojarzone farmako- i socjoterapeutyczne w przewlekłej schizofrenii : praca doktorska
Keyword:STAŃCZAK TERESA
Author:STAŃCZAK TERESA
Signature:45D/2608
Problemy chirurgicznego leczenia raka podstawnokomórkowego - typ naciekający : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:STAŃCZYK JAROSŁAW
Author:STAŃCZYK JAROSŁAW
Signature:45D/17282
Przydatność wyników ilościowej metody Dunnill'a i Whitehead'a w zestawieniu z własną morfologiczną oceną płuc płodów i noworodków w aspekcie sądowo-lekarskim : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:STAŃCZYK JERZY
Author:STAŃCZYK JERZY
Signature:45D/6707
Badania nad zawartością hydroksyproliny w moczu u dzieci z wrodzonymi wadami serca : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:STAŃCZYK JERZY A.
Author:STAŃCZYK JERZY A.
Signature:45D/5372
Wpływ niedoboru wybrćuiych biopierwiastków na nadpobudliwość psychoruchową u dzieci z określonymi zaburzeniami psychicznymi i praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:STAROBRAT-HERMELIN BARBARA
Author:STAROBRAT-HERMELIN BARBARA
Signature:45D/15066
Badanie roli makrofagów w reakcji komórkowej na doświadczalny uraz wątroby : rozprawa doktorska na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:STAROŃ KRZYSZTOF
Author:STAROŃ KRZYSZTOF
Signature:45D/17507