S - SZO (8)

Kliniczna i cytologiczna ocena leczenia głębokich stanów zapalnych przyzębia preparatem zawierającym allantoinę
Keyword:SPYCHALSKA MARIA
Author:SPYCHALSKA MARIA
Signature:45D/541
Ocena czynności tarczycy u osób otyłych leczonych głodem zupełnym : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:SPYCHALSKA-SZYMAŃSKA TERESA
Author:SPYCHALSKA-SZYMAŃSKA TERESA
Signature:45D/4249
Wpływ inozyny na farmakokinetykę sulfametazyny u królików : rozprawa na stopień doktora nauk farmaceutycznych /
Keyword:SPYTKOWSKA BARBARA
Author:SPYTKOWSKA BARBARA
Signature:45D/6907
Zastosowanie tomografii komputerowej wysokiej roz­ dzielczości w rozpoznawaniu i ocenie postępów lecze­ nia przerzutów do płuc zróżnicowanego raka tarczycy : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:SRAGA WOJCIECH
Author:SRAGA WOJCIECH
Signature:45D/15194
Zaburzenia układu krwiotwórczego w dystrepsji
Keyword:SROCZYŃSKA MARIA
Author:SROCZYŃSKA MARIA
Signature:45D/426
Ocena skuteczności chirurgicznego leczenia raka płuca w materiale II Kliniki Chirurgicznej Akademii Medycznej w Gdańsku w okresie 1949-1967 : praca doktorska
Keyword:SROKOWSKI JAM
Author:SROKOWSKI JAM
Signature:45D/2526
Wpływ związków cytostatycznych na metabolizm krwinek płytkowych człowieka : praca doktorska
Keyword:STACHECKI BOGDAN
Author:STACHECKI BOGDAN
Signature:45D/2588
Ocena dojścia przedniego w operacjach na kręgosłupie szyjnym : praca na stopień doktora nauk medycznych /
Keyword:STACHLEWSKI ROMUALD
Author:STACHLEWSKI ROMUALD
Signature:45D/21708
Oksytocyna jako czynnik regulujący strukturę i czynność kory nadnercza : praca doktorska
Keyword:STACHOWIAK ANDRZEJ
Author:STACHOWIAK ANDRZEJ
Signature:45D/14287
Badania czynnościowe i morfologiczne u chorych z przewlekłymi chorobami wątroby przed i po leczeniu D-penicylaminą i praca doktorska
Keyword:STACHOWIAK CZESŁAW
Author:STACHOWIAK CZESŁAW
Signature:45D/3342
Ocena aktywności enzymów: katalazy, peroksydazy glutationowej, dysmutazy nadtlenkowej i ceruloplazminy u dzieci dotkniętych chorobą nowotworową w uzależnieniu od jej stopnia zaawansowania i uzyskanej odpowiedzi na leczenie : praca na stopień doktora nauk
Keyword:STACHOWICZ-STENCEL TERESA
Author:STACHOWICZ-STENCEL TERESA
Signature:45D/17346
Ocena aktywności enzymów: katalazy, peroksydazy glutationowej, dysmutazy nadtlenkowej i ceruloplazminy u dzieci dotkniętych chorobą nowotworową w uzależnieniu od jej stopnia zaawansowania i uzyskanej odpowiedzi na leczenie : praca na stopień doktora nauk
Keyword:STACHOWICZ-STENCEL TERESA
Author:STACHOWICZ-STENCEL TERESA
Signature:45D/17346
Wpływ jonu fluorkowego na aktywność dehydrogenazy bursztynianowej otrzymanej z kory nerki wieprzowej : praca doktorska
Keyword:STACHOWSKA EWA
Author:STACHOWSKA EWA
Signature:45D/14214
Zachowanie się poziomu hormonu wzrostu w warunkach podstawowych i w teście tolerancji insuliny u mło­ dzieży płci męskiej z niskim wzrostem w różnych okresach wieku i rozwoju płciowego : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych /
Keyword:STACHOWSKT ALFONS
Author:STACHOWSKT ALFONS
Signature:45D/3097
Badania nad anatomią żyły pępkowej u płodów i nowo­ rodków ; praca doktorska /
Keyword:STACHÓW JAN
Author:STACHÓW JAN
Signature:45D/2755
Ocena wartości techniki standardowej i techniki promieni twardych dla radiologicznego rozpoznawania pylicy płuc s rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:STACHURA ALEKSANDER
Author:STACHURA ALEKSANDER
Signature:45D/6981
Działanie ośrodkowe cholinomimetyków podanych do przedniego podwzgórza szczurów : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych /
Keyword:STACHURA ZDZISŁAW
Author:STACHURA ZDZISŁAW
Signature:45D/7106
Ocena ukrwienia mięśnia serca i częstość występowania zaburzeń rytmu serca u chorych po przęsłowaniu tętnic wieńcowych leczonych nitrogliceryną i u chorych leczonych diltiazemem ; praca doktorska
Keyword:STACHURSKI ANDRZEJ
Author:STACHURSKI ANDRZEJ
Signature:45D/16123
Saponiny Triterpenowe w Potenilla Erecta L. (Pięcio­ rnik Kurze Ziele) ; praca doktorska
Keyword:STACHURSKI LECH
Author:STACHURSKI LECH
Signature:45D/15006
Badania porównawcze nad zachowaniem się ciśnienia wewnątrzgałkowego w przebiegu znieczulania ogólnego za pomocą eteru dwuetylowego, halotanu, pentranu i neuroleptanaglezji ; praca doktorska
Keyword:STADNICKI WOJCIECH
Author:STADNICKI WOJCIECH
Signature:45D/2731