S - SZO (8)

Wpływ hydrokortyzonu na gojenie się złamań kości [praca doświadczalna na królikach]
Keyword:STADNIK JULIAN
Author:STADNIK JULIAN
Signature:45D/423
Ocena rogówki po operacjach odwarstwionej siatkówki : praca na stopień doktora nauk medycznych /
Keyword:STAFIEJ JOANNA
Author:STAFIEJ JOANNA
Signature:45D/17968
Wpływ inhibitorów enzymu konwertującego na lipidy i lipoproteiny w doświadczalnej hi percholesterolemii ; rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:STAJSZCZYK MARCIN
Author:STAJSZCZYK MARCIN
Signature:45D/15821
Ocena analgezji pooperacyjnej po dootrzewnowym podaniu lidokainy w czasie usunięcia pęcherzyka żółciowego metodą laparoskopową : rozprawa doktorska /
Keyword:STAMM STEFAN
Author:STAMM STEFAN
Signature:45D/16906
Doświadczenia własne operacji odtwórczej sutka przy użyciu ekspandera u chorych po amputacji gruczołu piersiowego z powodu raka : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:STANEK ANDREAS
Author:STANEK ANDREAS
Signature:45D/16454
Doświadczenia własne operacji odtwórczej sutka przy użyciu ekspandera u chorych po amputacji gruczołu piersiowego z powodu raka : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:STANEK ANDREAS
Author:STANEK ANDREAS
Signature:45D/16454
Aktywność układu wolnorodnikowego u chorych z różnymi stadiami zaawansowania przewlewkłej obturacyjnej choroby płuc : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:STANEK WOJCIECH
Author:STANEK WOJCIECH
Signature:45D/17701
Aktywność układu wolnorodnikowego u chorych z różnymi stadiami zaawansowania przewlewkłej obturacyjnej choroby płuc : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:STANEK WOJCIECH
Author:STANEK WOJCIECH
Signature:45D/17701
Ultrastruktura komórek osadu płynu mózgowo-rdzeniowego w przebiegu neurozakażenia wirusem świnki :	(rozprawa doktorska)
Keyword:STANICKA JOANNA
Author:STANICKA JOANNA
Signature:45D/15476
Projekt karty obrzeżnie perforowanej do użytku oddziału zabiegowego i pierwsze doświadczenia kliniczne : praca doktorska
Keyword:STANIEWSKI HENRYK
Author:STANIEWSKI HENRYK
Signature:45D/2594
Znaczenie diagnostyczne i prognostyczne zaburzeń myślenia pojęciowego u chorych na schizofrenię : rozprawa na stopień doktora medycyny
Keyword:STANIKOWSKA IZABELA
Author:STANIKOWSKA IZABELA
Signature:45D/5466
Estry cholesterolu i wolne kwasy tłuszczowe mózgu w doświadczalnych chorobach demielinizacyjnych : [praca na stopień doktora nauk przyrodniczych]
Keyword:STANISŁAWSKA JANINA
Author:STANISŁAWSKA JANINA
Signature:45D/3791
Oznaczanie stężeń prokainamidu w terapii kontrolowanej zaburzeń rytmu : [praca doktorska]
Keyword:STANISŁAWSKA-NIELEPKIEWICZ JOLANTA
Author:STANISŁAWSKA-NIELEPKIEWICZ JOLANTA
Signature:45D/5369
Laboratoryjna ocena dostępności tlenu do tkanek u chorych z miażdżycowym niedokrwieniem kończyn dolnych na modelu pentoksyfiliny : praca na stopień doktora nauk farmaceutycznych
Keyword:STANISZEWSKA KRYSTYNA MAŁGORZATA
Author:STANISZEWSKA KRYSTYNA MAŁGORZATA
Signature:45D/15720
Laboratoryjna ocena dostępności tlenu do tkanek u chorych z miażdżycowym niedokrwieniem kończyn dolnych na modelu pentoksyfiliny : praca na stopień doktora nauk farmaceutycznych
Keyword:STANISZEWSKA KRYSTYNA MAŁGORZATA
Author:STANISZEWSKA KRYSTYNA MAŁGORZATA
Signature:45D/15720
Ocena skuteczności prostego zeszycia przedziurawionego wrzodu części odzwiernikowej żołądka lub dwunastnicy, połączonego z ukierunkowanym leczeniem zachowawczym :	(praca doktorska)
Keyword:STANIUL BOGUSŁAW
Author:STANIUL BOGUSŁAW
Signature:45D/16909
Elektrofizjologiczna charakterystyka chorych z zespołem Wolffa-Parkinsona-White'a przebiegającym z uporczywym częstoskurczem nawrotnym : rozprawa doktorska
Keyword:STANKE ANDRZEJ
Author:STANKE ANDRZEJ
Signature:45D/17817
Dobowe rytmy wydzielania tyreotropiny i melatoniny po tyreoidektomii subtotalnej z powodu wola guzowatego obojętnego : praca na stopień doktora medycyny /
Keyword:STANKIEWICZ ALEKSANDER
Author:STANKIEWICZ ALEKSANDER
Signature:45D/16748
Dezaminaza AMP z mięśni szkieletowych człowieka jako metaloenzym : praca doktorska
Keyword:STANKIEWICZ ANDRZEJ
Author:STANKIEWICZ ANDRZEJ
Signature:45D/3650
Regulacja metabolizmu trójglicerydów mięśniowych w czasie wysiłku : [praca doktorska]
Keyword:STANKIEWICZ BOŻENNA
Author:STANKIEWICZ BOŻENNA
Signature:45D/6222