S - SZO (8)

Związki flawonoidowe w liściach barwinka mniejszego Vinca Minor L. (Apocynaceae) : praca doktorska
Keyword:SZOSTAK HENRYK
Author:SZOSTAK HENRYK
Signature:45D/2372
Zachowanie się magnezu w osoczu i w krwinkach czerwonych w niewydolności nerek
Keyword:SZOSTAK WIKTOR BOHDAN
Author:SZOSTAK WIKTOR BOHDAN
Signature:45D/1020
Wpływ olejów rybnych na poziom lipoprotein surowicy w hipertriglicerydemii endogennej : praca doktorska
Keyword:SZOSTAK-WĘGIEREK DOROTA
Author:SZOSTAK-WĘGIEREK DOROTA
Signature:45D/14243
Chirurgiczne leczenie raka płaskonabłonkowego piersiowego odcinka przełyku : [praca doktorska]
Keyword:SZOSTEK GRZEGORZ
Author:SZOSTEK GRZEGORZ
Signature:45D/14685
Fibrynoliza i angioplastyka w chirurgicznym leczeniu krytycznego niedokrwienia kończyn dolnych : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:SZOSTEK MAŁGORZATA M.
Author:SZOSTEK MAŁGORZATA M.
Signature:45D/17083
Wpływ chłodzenia nerki w czasie wykonywania zespoleń naczyniowych na jej czynność po przeszczepieniu : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:SZOSTEK MAREK
Author:SZOSTEK MAREK
Signature:45D/17101
Ocena przepływu krwi i zużycia tlenu w czasie przeszczepienia przez nerkę pobraną ze zwłok : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:SZOSTEK PRZEMYSŁAW
Author:SZOSTEK PRZEMYSŁAW
Signature:45D/17058
Nowoczesne metody wykrywania zakażeń dróg rodnych wywołanych wirusem papilloma : rozprawa doktorska
Keyword:SZOSTEK SŁAWA
Author:SZOSTEK SŁAWA
Signature:45D/15445
Zawartość anhydrazy węglanowej i cynku we krwi w stanach zdrowia i choroby
Keyword:SZOT ZBIGNIEW
Author:SZOT ZBIGNIEW
Signature:45D/883
Glikoproteidy w surowicy krwi, soku żołądkowym i dwunastniczym u niemowląt w stanach niedożywienia /hipotrepsji/
Keyword:SZOZDA MIECZYSŁAW
Author:SZOZDA MIECZYSŁAW
Signature:45D/453