S - SZO (8)

Badanie roli makrofagów w reakcji komórkowej na doświadczalny uraz wątroby : rozprawa doktorska na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:STAROŃ KRZYSZTOF
Author:STAROŃ KRZYSZTOF
Signature:45D/17507
Badania nad wykorzystaniem wyciągów suchych jako preparatów wyjściowych przy otrzymywaniu płynnych leków roślinnych : praca doktorska
Keyword:STAROSTKA KRYSTYNA
Author:STAROSTKA KRYSTYNA
Signature:45D/2543
śródkomórkowy mechanizm programowani ej śmierci komórki w świetle badania profilu białek oraz kwasów nukleinowych tymocytów PNA dodatnich : praca doktorska
Keyword:STASIAK ANNA
Author:STASIAK ANNA
Signature:45D/15052
Uszkodzenie wątroby a wzmożona preferencja alkoholu u szczura. Poszukiwanie mechanizmów leżących u jej podstaw s praca doktorska
Keyword:STASIAK ANNA
Author:STASIAK ANNA
Signature:45D/16879
Uszkodzenie wątroby a wzmożona preferencja alkoholu u szczura. Poszukiwanie mechanizmów leżących u jej podstaw : praca doktorska
Keyword:STASIAK ANNA
Author:STASIAK ANNA
Signature:45D/16879
Ocena zagrożenia śmiertelnymi zaburzeniami rytmu serca we wrodzonym zespole wydłużonego QT : rozprawa doktorska
Keyword:STASIEWSKA-ROMANOWSKA ILONA
Author:STASIEWSKA-ROMANOWSKA ILONA
Signature:45D/17772
Wyniki cholecystektomii laparaskopowych u chorych obciążonych chorobami układu krążenia : [rozprawa na stopień doktora nauk medycznych]
Keyword:STASIK ANDRZEJ
Author:STASIK ANDRZEJ
Signature:45D/15389
Zmiany morfologiczne i dynamiczne u chorych z wtórną niedrożnością po operacjach naprawczych tętnic :	(praca doktorska)
Keyword:STASZKIEWICZ WALERIAN
Author:STASZKIEWICZ WALERIAN
Signature:45D/3637
Ocena wartości niektórych kątów i wskaźników w diagnostyce rentgenowskiej kręgosłupa lędżwiowo-krzyżowego : praca doktorska
Keyword:STAWARCZYK WIKTOR
Author:STAWARCZYK WIKTOR
Signature:45D/2829
Przeciwciała anty-HLA w surowicach kobiet ciężarnych i ich przydatność do typowania tkankowego : praca doktorska
Keyword:STAWARZ MARIA
Author:STAWARZ MARIA
Signature:45D/4301
Wpływ wyłączenia jelita cienkiego metodą Payne-de Winda na glikemię i insulinemię u chorych operowanych z powodu krańcowej otyłości regulacyjnej : rozprawa na stopień doktora medycyny
Keyword:STAWNY BOLESŁAW
Author:STAWNY BOLESŁAW
Signature:45D/6536
Badanie wydolności układu krążenia u chorych operowanych w znieczuleniu ogólnym i przewodowym : praca doktorska
Keyword:STAWOWIAK STANISŁAW
Author:STAWOWIAK STANISŁAW
Signature:45D/7160
Calcitriol w leczeniu przewlekłej łuszczycy plackowatej : (badania kliniczne i próba wyjaśnienia mechanizmu działania)
Keyword:STĄPÓR WADIM
Author:STĄPÓR WADIM
Signature:45D/14133
Mszaki Płaskowyżu Rybnickiego i jego obrzeży wobec antropopresji.
Keyword:STEBEL ADAM
Author:STEBEL ADAM
Signature:45D/14116
Badania nad zmianami w DNA mężczyzn leczonych z powodu niepłodności : rozprawa doktorska
Keyword:STECEWICZ DOROTA
Author:STECEWICZ DOROTA
Signature:45D/16913
Badania nad antybakteryjnym działaniem tranu.
Keyword:STECHNIJ IRENA
Author:STECHNIJ IRENA
Signature:45D/667
Występowanie saponin w niektórych gatunkach z rodzaju Poleraonium L. oraz ich izolacja z organów podziemnych.
Keyword:STECKA LEOKADIA
Author:STECKA LEOKADIA
Signature:45D/673
Analiza przyczyn zgonów noworodków i niemowląt z niską wagą urodzeniową (na terenie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Płocku w latach 1970-1976) : rozprawa doktorska
Keyword:STECKIEWICZ WŁADYSŁAW
Author:STECKIEWICZ WŁADYSŁAW
Signature:45D/6479
Ocena późnej toksyczności sercowej i płucnej poli-chemioterapii z uwzględnieniem doksorubicyny i bleo-mycyny w chłoniakach złośliwych i nowotworach jąder : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:STEFANIAK PIOTR
Author:STEFANIAK PIOTR
Signature:45D/14833
Ocena funkcji kanalika proksymalnego nerki jako wczesnego wskaźnika nefrotoksyczności chemio- i radioterapii u dzieci chorych na nowotwory złośliwe : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:STEFANOWICZ JOANNA
Author:STEFANOWICZ JOANNA
Signature:45D/15007