S - SZO (8)

Bioimpedancja klatki piersiowej u pacjentów przewlekle hemodializowanych : praca na stopień doktora nauk medycznych.
Keyword:SWATOWSKI ANDRZEJ
Author:SWATOWSKI ANDRZEJ
Signature:45D/16568
Analiza porównawcza wyników operacji zwężeń i niedrożności tętnicy podobojczykowej : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:SYBILSKI MACIEJ
Author:SYBILSKI MACIEJ
Signature:45D/17881
Udział aktywnych postaci tlenu w wybranych schorzeniach ośrodkowego układu nerwowego : praca doktorska
Keyword:SYC BOŻENA
Author:SYC BOŻENA
Signature:45D/14330
Wpływ deprywacji snu na obraz kliniczny oraz niektóre parametry neurofizjologiczne i wegetatywne zespołów depresyjnych : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:SYDOR LESZEK
Author:SYDOR LESZEK
Signature:45D/6541
Komórki tuczne i poziom histaminy w migdałku gardłowym : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:SYDOR URSZULA
Author:SYDOR URSZULA
Signature:45D/6339
Funkcjonowanie systemu opieki zdrowotnej w latach 1990-1995 w opinii pacjentów : praca doktorska
Keyword:SYFERT JANUSZ
Author:SYFERT JANUSZ
Signature:45D/14912
Socjomedyczne badanie stanu zdrowia i zakresu medyczno-społecznej pomocy populacji osób w wieku podeszłym i starczym ze środowiska wiejskiego : praca na stopień doktora nauk medycznych.
Keyword:SYGIT MARIAN
Author:SYGIT MARIAN
Signature:45D/5167
Komputerowa tomografia emisyjna pojedyńczego fotonu w rozpoznawaniu i różnicowaniu guzów wewnątrzczaszkowych : rozprawa na stopień naukowy doktora nauk medycznych
Keyword:SYGITOWICZ MARIA
Author:SYGITOWICZ MARIA
Signature:45D/16369
Komputerowa tomografia emisyjna pojedyńczego fotonu w rozpoznawaniu i różnicowaniu guzów wewnątrzczaszkowych : rozprawa na stopień naukowy doktora nauk medycznych
Keyword:SYGITOWICZ MARIA
Author:SYGITOWICZ MARIA
Signature:45D/16369
Badanie zależności między stanem przyzębia i higieny jamy ustnej a niektórymi chorobami przewodu pokarmowego : praca doktorska
Keyword:SYKAŁA STANISŁAW
Author:SYKAŁA STANISŁAW
Signature:45D/2572
Wirusowe zapalenia wątroby jako zagrożenie zawodowe pracowników służby zdrowia w Krakowie : praca doktorska
Keyword:SYKUT LESZEK
Author:SYKUT LESZEK
Signature:45D/7074
Zawroty głowy spowodowane zakażeniem pasożytami jelitowymi, oraz innymi chorobami narządu pokarmowego
Keyword:SYLWANOWICZ LUDMIŁA
Author:SYLWANOWICZ LUDMIŁA
Signature:45D/209
Wybrane mięśnie wyrazowe człowieka - oczami anatoma i grafika : [praca doktorska]
Keyword:SYLWANOWICZ MACIEJ
Author:SYLWANOWICZ MACIEJ
Signature:45D/14938
Zastosowanie nowego fotouczulacza w terapii fotodynamicznej u myszy BALB/C obarczonych przeszczepialnym nowotworem - mięsakiem włóknistym : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:SYMONOWICZ KRZYSZTOF
Author:SYMONOWICZ KRZYSZTOF
Signature:45D/16977
Obwodowe ciśnienie żylne w świeżym zawale mięśnia sercowego : praca doktorska
Keyword:SYNORADZKA KATARZYNA
Author:SYNORADZKA KATARZYNA
Signature:45D/2542
Próba oceny wartości diagnostycznej odczynu hemaglutynacji biernej z wieloważnym antygenem uropatogennych typów Escherichia coli w zakażeniach układu moczowego u dzieci : praca na stopień doktora medycyny
Keyword:SYNOWIEC KRYSTYNA
Author:SYNOWIEC KRYSTYNA
Signature:45D/5894
Przemiany żelaza w chorobie reumatycznej
Keyword:SYPNIEWSKA-KIEŁCZYŃSKA KRYSTYNA
Author:SYPNIEWSKA-KIEŁCZYŃSKA KRYSTYNA
Signature:45D/547
Zjawisko hemadsorpcji w hodowlach tkankowych zakażonych wirusami
Keyword:SYPUŁA ALICJA
Author:SYPUŁA ALICJA
Signature:45D/235
Wpływ sześćiochlorocykloheksanu [HCH] na zużycie tlenu oraz aktywność oksydazy cytochromowej u muchy domowej
Keyword:SYROWATKA TADEUSZ
Author:SYROWATKA TADEUSZ
Signature:45D/567
Wpływ styczności brzeżnej na próchnicę wtórną in vitro
Keyword:SYRYŃSKA MARIA
Author:SYRYŃSKA MARIA
Signature:45D/2310