S - SZO (8)

Stopień zagrożenia środkami uzależniającymi młodzieży szkół średnich miasta Szczecina : praca doktorska
Keyword:SZAROWSKI ANDRZEJ
Author:SZAROWSKI ANDRZEJ
Signature:45D/2595
Aspekty kliniczne, diagnostyczne i terapeutyczne refluksu dwunastniczo-żołądkowego u dzieci : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:SZARSZEWSKI ADAM
Author:SZARSZEWSKI ADAM
Signature:45D/17317
Badania echokardiograficzne,, polikardiograficzne i ocena śródoperacyjna ujścia przedsionkowo-komorowego lewego u chorych z wadami mitralnymi serca : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:SZARUGA BARBARA
Author:SZARUGA BARBARA
Signature:45D/6716
Badania nad przebiegiem i terapią doświadczalnego zapalenia tęczówki i ciałka rzęskowego
Keyword:SZARY AGNIESZKA
Author:SZARY AGNIESZKA
Signature:45D/4303
Wpływ glukozy i jej polimeru na funkce transportowe błony otrzewnowej : praca doktorska
Keyword:SZARY BEATA
Author:SZARY BEATA
Signature:45D/16105
Poszukiwanie związków zasadowych o charakterze alkaloidów w Symphoricarpos albus (1.) blake (caprifoliaceae) : praca na stopień doktora farmacji
Keyword:SZAUFER-HAJDRYCH MIROSŁAWA
Author:SZAUFER-HAJDRYCH MIROSŁAWA
Signature:45D/3446
Gromadzenie wapnia-47 przez prawidłowe kości człowieka i kostne ogniska nowotworowe
Keyword:SZAYER-MALINOWSKA JANINA
Author:SZAYER-MALINOWSKA JANINA
Signature:45D/698
Badania stabilności steroidów stosowanych w terapii inhalacyjnej : [praca doktorska]
Keyword:SZCZAWIŃSKA-POPŁONYK ALEKSANDRA
Author:SZCZAWIŃSKA-POPŁONYK ALEKSANDRA
Signature:45D/15787
Aktywność histoenzymatyczna układu limbicznego w rozwoju ontogenetycznym szczura : praca na stopień doktora medycyny
Keyword:SZCZECH JÓZEF
Author:SZCZECH JÓZEF
Signature:45D/3779
Współdziałanie bakteriofagów Vi I i VI III z powierzchnią komórki bakteryjnej
Keyword:SZCZEKLIK HALINA
Author:SZCZEKLIK HALINA
Signature:45D/8241
Wskaźniki narażenia zawodowego pracowników zatrudnionych przy przeładunku tlenku glinu
Keyword:SZCZEKOCKI WIKTOR
Author:SZCZEKOCKI WIKTOR
Signature:45D/8237
Zagadnienie wczesnego rozpoznawania i leczenie wrodzonych dysplazji stawów biodrowych
Keyword:SZCZEKOT JÓZEF
Author:SZCZEKOT JÓZEF
Signature:45D/631
Zachowanie się niektórych białek ostrej fazy w surowicy krwi u chorych operowanych z powodu chorób naczyniowych i nowotworów mózgowia : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:SZCZEPANEK DARIUSZ
Author:SZCZEPANEK DARIUSZ
Signature:45D/15025
Badania genetyczne osób uzależnionych od alkoholu etylowego : praca doktorska
Keyword:SZCZEPANEK MAŁGORZATA
Author:SZCZEPANEK MAŁGORZATA
Signature:45D/17750
Znamiona, stany przednowotworowe, nowotwory łagodne i złośliwe małżowin usznych - analiza występowania oraz metod i wyników leczenia : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:SZCZEPANEK-GRETTKA ALEKSANDRA
Author:SZCZEPANEK-GRETTKA ALEKSANDRA
Signature:45D/17032
Znamiona, stany przednowotworowe, nowotwory łagodne i złośliwe małżowin usznych - analiza występowania oraz metod i wyników leczenia : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:SZCZEPANEK-GRETTKA ALEKSANDRA
Author:SZCZEPANEK-GRETTKA ALEKSANDRA
Signature:45D/17032
Występowanie rotawirusów w stanach biegunkowych dzieci z uwzględnieniem charakterystyki elektrofore-tycznej ich genomowego RNA i odpowiedzi humoralnej dla białek szczepów standardowych s praca doktorska
Keyword:SZCZEPANIAK ZOFIA
Author:SZCZEPANIAK ZOFIA
Signature:45D/14650
Badania nad zastosowaniem czynnika martwicy nowotworów (TNF ALFA) w immunoterapii nowotworów przewodu pokarmowego : praca doktorska
Keyword:SZCZEPANIK ANTONI
Author:SZCZEPANIK ANTONI
Signature:45d/14476
Łagodna częściowa padaczka dziecięca z wyładowaniami w okiicy centralnej i skroniowej. Przebieg w zależności od wieku jej ujawnienia się : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:SZCZEPANIK ELŻBIETA
Author:SZCZEPANIK ELŻBIETA
Signature:45D/15401
Wybrane testy immunologiczne w chorobach przyzębia ;rozprawa doktorsk
Keyword:SZCZEPAŃSKA HALINA
Author:SZCZEPAŃSKA HALINA
Signature:45D/3204