S - SZO (8)

Wartość diagnostyczna i prognostyczna badań immunopatologicznych w liszaju rumieniowatym narządowym : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:SYSA-JĘDRZEJOWSKA ANNA
Author:SYSA-JĘDRZEJOWSKA ANNA
Signature:45D/4283
Wartość diagnostyczna i prognostyczna badań immunopatologicznych w liszaju rumieniowatym narządowym : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:SYSA-JĘDRZEJOWSKA ANNA
Author:SYSA-JĘDRZEJOWSKA ANNA
Signature:45D/4283
Długoterminowa obserwacja dzieci i młodzieży z nawracającymi zakażeniami górnych dróg oddechowych w praktyce lekarza rodzinnego : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:SYSKA-MASTALERZ ZOFIA
Author:SYSKA-MASTALERZ ZOFIA
Signature:45D/16932
Badania nad niektórymi determinantami patogenności u grzybów z rodzaju Candida : (praca doktorska)
Keyword:SYSŁO JADWIGA
Author:SYSŁO JADWIGA
Signature:45D/15883
Ocena stężeń ołowiu i kadmu u niemowląt urodzonych w Szpitalu Miejskim w Chrzanowie : rozprawa doktorska
Keyword:SYSŁO-ŻUREK DOROTA
Author:SYSŁO-ŻUREK DOROTA
Signature:45D/16389
Optymalizacja leczenia erytropoetyną niedokrwistości nerkopochodnej u chorych przewlekle dializowanych : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:SYZDÓŁ PAWEŁ
Author:SYZDÓŁ PAWEŁ
Signature:45D/16342
Pochodne arylosulfonyloaminowe 1-arylo i l-alkilo-1,4,5,6-tetr ahydropirymidyny o potencjalnym działaniu farmakologicznym : praca doktorska
Keyword:SZACOŃ ELŻBIETA
Author:SZACOŃ ELŻBIETA
Signature:45D/16210
Wybrane parametry gospodarki lipidowej w ocenie ryzyka zagrożenia miażdżycą pracowników galwanizerii : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:SZADE-KLIMASIŃSKA ANNA
Author:SZADE-KLIMASIŃSKA ANNA
Signature:45D/15409
Wybrane parametry gospodarki lipidowej w ocenie ryzyka zagrożenia miażdżycą pracowników galwanizerii : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:SZADE-KLIMASIŃSKA ANNA
Author:SZADE-KLIMASIŃSKA ANNA
Signature:45D/15409
Ciśnienie tetnicze u dorosłych mleszkańców Łodzi i niektóre jeqo uwarunkowania : praca na stopień doktora nauk medycznych wykonana w Zakładzie Neuropatologii
Keyword:SZADKOWSKA-STAŃCZYK IRENA
Author:SZADKOWSKA-STAŃCZYK IRENA
Signature:45D/3302
Przebieg próby pankreozyrainowo-sekretynowej w różnych grupach wieku ludzi zdrowych
Keyword:SZADKOWSKI MARIAN
Author:SZADKOWSKI MARIAN
Signature:45D/2221
Ocena ekspresji białek jąderkowych regionów organizacji w nowotworach ślinianek : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:SZADKOWSKI ROBERT
Author:SZADKOWSKI ROBERT
Signature:45D/17121
Płynne silikony w chirurgii rekonstrukcyjnej ścięgien. Badania doświadczalne : rozprawa doktorska
Keyword:SZADOK KAROL
Author:SZADOK KAROL
Signature:45D/5485
Działanie farmakologiczne preparatów galenowych i flawonoidów wyosobnionych z kocanki piaskowej [Helichrysum arenarium]
Keyword:SZADOWSKA ANNA
Author:SZADOWSKA ANNA
Signature:45D/462
Wpływ promieniowania mikrofalowego na rytm dobowy i wydalanie dobowe 17-hydroksykortykoidów i 17-ketos-terydów : praca doktorska
Keyword:SZADY JANINA
Author:SZADY JANINA
Signature:45D/2704
Rozpuszczalny receptor interleukiny 6 (IL-6sR), interleukiny 6 i 7 (IL-6 i IL-7) oraz granulocytarny czynnik wzrostu (G-CSF) u chorych na przewlekłą białaczkę limfatyczną : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:SZADZIEWSKA-KOWALSKA DANUTA
Author:SZADZIEWSKA-KOWALSKA DANUTA
Signature:45D/16310
Rozpuszczalny receptor interleukiny 6 (IL-6sR), interleukiny 6 i 7 (IL-6 i IL-7) oraz granulocytarny czynnik wzrostu (G-CSF) u chorych na przewlekłą białaczkę limfatyczną : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:SZADZIEWSKA-KOWALSKA DANUTA
Author:SZADZIEWSKA-KOWALSKA DANUTA
Signature:45D/16310
Drugie pierwotne nowotwory u chorych na raka krtani. Badania cytologiczne skriningowe : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:SZAFAŁOWI CZ KRZYSZTOF
Author:SZAFAŁOWI CZ KRZYSZTOF
Signature:45D/16066
Niektóre problemy rozpoznawcze w przewlekłych chorobach gośccowych
Keyword:SZAFF-MACKIEWICZ JADWIGA
Author:SZAFF-MACKIEWICZ JADWIGA
Signature:45D/301
Przepuklina rozworu przełykowego przepony u dzieci ze szczególnym uwzględnieniem zaburzeń ze strony układu krążenia ; praca doktorska
Keyword:SZAFJAŃSKI BOGDAN
Author:SZAFJAŃSKI BOGDAN
Signature:45D/2259