S - SZO (8)

Asocjacja alleli locus HLA DO @ z glutenozależną chorobą trzewną : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:SZAFLARSKA-SZCZEPANIK ANNA
Author:SZAFLARSKA-SZCZEPANIK ANNA
Signature:45D/16274
Badania biometryczne zmienności podstawowych wymiarów mózgowia podczas rozwoju płodowego człowieka ze szczególnym uwzględnieniem półkul mózgowych : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:SZAFLARSKI JERZY
Author:SZAFLARSKI JERZY
Signature:45D/16312
Badania biometryczne zmienności podstawowych wymiarów mózgowia podczas rozwoju płodowego człowieka ze szczególnym uwzględnieniem półkul mózgowych : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:SZAFLARSKI JERZY
Author:SZAFLARSKI JERZY
Signature:45D/16312
Przydatność badania USG z zastosowaniem kolorowego dopplera do różnicowania przewlekłych wirusowych chorób miąższu wątroby u dzieci : praca doktorska
Keyword:SZAFLIK IWONA
Author:SZAFLIK IWONA
Signature:45D/14538
Badania nad etiologią krwawień okresu dojrzewania i ocena sposobów leczenia
Keyword:SZAFRAN HALINA
Author:SZAFRAN HALINA
Signature:45D/746
Badania histochęmiczne osłonek Neumanna w zębinie.
Keyword:SZAFRANIEC IRENA
Author:SZAFRANIEC IRENA
Signature:45D/1064
Porównanie wartości diagnostycznej badania ultrasonograficznego, histeroskopowego i histologicznego w rozpoznawaniu przyczyn nieprawidłowego krwawienia z dróg rodnych ; praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:SZAFRANKO KRZYSZTOF
Author:SZAFRANKO KRZYSZTOF
Signature:45D/17833
Porównanie wartości diagnostycznej badania ultrasonograficznego, histeroskopowego i histologicznego w rozpoznawaniu przyczyn nieprawidłowego krwawienia z dróg rodnych ; praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:SZAFRANKO KRZYSZTOF
Author:SZAFRANKO KRZYSZTOF
Signature:45D/17833
Wartość diagnostyczna pomiarów przewodności elektrycznej skóry u noworodków z grupy ryzyka okołoporodowego uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:SZAFRAŃSKA AGNIESZKA
Author:SZAFRAŃSKA AGNIESZKA
Signature:45D/18057
Wartość diagnostyczna pomiarów przewodności elektrycznej skóry u noworodków z grupy ryzyka okołoporodowego uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:SZAFRAŃSKA AGNIESZKA
Author:SZAFRAŃSKA AGNIESZKA
Signature:45D/18057
Zachowanie się immunoglobulin klasy G, A i M w płynie mózgowo-rdzeniowym i surowicy krwi w zapaleniach opon mózgowo-rdzeniowych u dzieci : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:SZAFRAŃSKA MARIA
Author:SZAFRAŃSKA MARIA
Signature:45D/6302
Wstawka antyperystaltyczna po kolektomii u szczurów : praca doktorska
Keyword:SZAFRAŃSKI MAREK A
Author:SZAFRAŃSKI MAREK A
Signature:45D/4854
Wpływ opryskiwania krzewów agrestu i porzeczki czerwonej preparatem "Karathane 25" na wartość konsumpcyjną owoców : [praca doktorska]
Keyword:SZAJKOWSKI ZBIGNIEW
Author:SZAJKOWSKI ZBIGNIEW
Signature:45D/4876
Zastosowanie ultrasonografii dopplerowskiej w ocenie skuteczności embolizacji żyły jądrowej w leczeniu żylaków powrózka nasiennego : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:SZAJNER MACIEJ
Author:SZAJNER MACIEJ
Signature:45D/17477
Zastosowanie ultrasonografii dopplerowskiej w ocenie skuteczności embolizacji żyły jądrowej w leczeniu żylaków powrózka nasiennego : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:SZAJNER MACIEJ
Author:SZAJNER MACIEJ
Signature:45D/17477
Badania nad właściwościami adaptacyjnymi wirusów Coxsackie A4
Keyword:SZALATY HELENA
Author:SZALATY HELENA
Signature:45D/766
Znaczenie arteriografii w rozpoznawaniu i różnicowaniu guzów przestrzeni zaotrzewnowej : praca doktorska
Keyword:SZAMOWSKA RENATA
Author:SZAMOWSKA RENATA
Signature:45D/2705
Grzybica paznokci w świetle badań klinicznych, mikologicznych i histologicznych : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:SZARMACH ADAM
Author:SZARMACH ADAM
Signature:45D/17362
Grzybica paznokci w świetle badań klinicznych, mikologicznych i histologicznych : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:SZARMACH ADAM
Author:SZARMACH ADAM
Signature:45D/17362
Schodkowa resekcja żołądka jako metoda leczenia choroby wrzodowej żołądka w tym głównie wrzodów krzywizny małej wysoko położonych : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:SZAROSZYK JANUSZ
Author:SZAROSZYK JANUSZ
Signature:45D/3249