S - SZO (8)

Występowanie przeciwciał w płynie otrzewnowym i surowicy u kobiet z niepłodnością i endometriozą minimalnego stopnia : praca doktorska
Keyword:SZCZEPAŃSKA MAŁGORZATA
Author:SZCZEPAŃSKA MAŁGORZATA
Działanie acetooctanu na funkcje i metabolizm nerek w doświadczalnym zespole Fanconiego
Keyword:SZCZEPAŃSKA-KONKEL MIROSŁAWA
Author:SZCZEPAŃSKA-KONKEL MIROSŁAWA
Signature:45D/5438
Ocena funkcji skurczowej i rozkurczowej lewej komory serca u dzieci, młodzieży i młodych dorosłych leczonych antybiotykami antracyklinowymi : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:SZCZEPAŃSKA-KOSTRO JOLANTA EWA
Author:SZCZEPAŃSKA-KOSTRO JOLANTA EWA
Signature:45D/17113
Ocena funkcji skurczowej i rozkurczowej lewej komory serca u dzieci, młodzieży i młodych dorosłych leczonych antybiotykami antracyklinowymi : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:SZCZEPAŃSKA-KOSTRO JOLANTA EWA
Author:SZCZEPAŃSKA-KOSTRO JOLANTA EWA
Signature:45D/17113
Agregacja płytek krwi i poziom czynnika płytkowego 4 (PF ) u chorych z zawałem mózgu w najczelniejszym okresie choroby leczonych nicergoliną oraz nicergoliną i indobufenem
Keyword:SZCZEPAŃSKA-SZAREJ ANNA
Author:SZCZEPAŃSKA-SZAREJ ANNA
Signature:45D/14180
Badania nad mechanizmem zanikowej twardziny
Keyword:SZCZEPAŃSKI ANDRZEJ
Author:SZCZEPAŃSKI ANDRZEJ
Signature:45D/957
Badania stopnia narażenia na działanie wibracji pracowników obsługi narzędzi pneumatycznych : praca doktorska
Keyword:SZCZEPAŃSKI CZESŁAW
Author:SZCZEPAŃSKI CZESŁAW
Signature:45D/2641
Komórkowy i pozakomórkowy magnez w niewydolności serca
Keyword:SZCZEPAŃSKI LESZEK
Author:SZCZEPAŃSKI LESZEK
Signature:45D/512
Badania układu krzepnięcia i aktywności fibrynolitycznej we frakcji euglobulinowej osocza w zakrzepowym zapaleniu powierzchniowych żył
Keyword:SZCZEPAŃSKI MACIEJ
Author:SZCZEPAŃSKI MACIEJ
Signature:45D/578
Immunofenotypizacja ostrych chorób limfo- i mieloproliferacyjnych u dzieci - możliwości monitorowania choroby resztkowej : rozprawa doktorska
Keyword:SZCZEPAŃSKI TOMASZ
Author:SZCZEPAŃSKI TOMASZ
Signature:45D/15326
Immunofenotypizacja ostrych chorób limfo- i mieloproliferacyjnych u dzieci - możliwości monitorowania choroby resztkowej : rozprawa doktorska
Keyword:SZCZEPAŃSKI TOMASZ
Author:SZCZEPAŃSKI TOMASZ
Signature:45D/15326
Dysplazja hepacytów w przypadkach marskości i raka wątrobokomórkowego
Keyword:SZCZEPAŃSKI WOJCIECH
Author:SZCZEPAŃSKI WOJCIECH
Signature:45D/15165
Toksyczny wpływ estrów etylowych kwasów tłuszczowych na komórki Hepatoblastoma w hodowli tkankowej
Keyword:SZCZEPIÓRKOWSKI ZBIGNIEW M.
Author:SZCZEPIÓRKOWSKI ZBIGNIEW M.
Signature:45D/15553
Zasady postępowania w podskórnych zespoleniach tętniczo-żylnych dla potrzeb hemodializy w zależności od stanu układu żylnego kończyny górnej : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:SZCZERBA HENRYK
Author:SZCZERBA HENRYK
Signature:45D/15369
Zasady postępowania w podskórnych zespoleniach tętniczo-żylnych dla potrzeb hemodializy w zależności od stanu układu żylnego kończyny górnej : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:SZCZERBA HENRYK
Author:SZCZERBA HENRYK
Signature:45D/15369
Niektóre aspekty choroby oparzeniowej w województwie katowickim
Keyword:SZCZERBA JULIAN
Author:SZCZERBA JULIAN
Signature:45D/3089
Ocena stanu zdrowia oraz niektórych funkcji narządu rodnego kobiet narażonych na działanie dwusiarczku węgla : praca doktorska
Keyword:SZCZERBIŃSKI JERZY LESŁAW
Author:SZCZERBIŃSKI JERZY LESŁAW
Signature:45D/5331
Zachowanie się wydalania kwasu 5-hydroksyindolooctowego w moczu u dzieci z wrodzonymi wadami serca : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:SZCZERBOWSKA-OCIEPKO JADWIGA
Author:SZCZERBOWSKA-OCIEPKO JADWIGA
Signature:45D/5486
Polimorfizm układu aminotransferazy alaninowej i jego wykorzystanie w dochodzeniu ojcostwa : praca na stopień doktora nauk przyrodniczych
Keyword:SZCZERKOWSKA ZOFIA
Author:SZCZERKOWSKA ZOFIA
Signature:45D/6558
Wpływ retransfuzji krwi drenowanej ze śródpiersia po operacjach wieńcowych na układ krzepnięcia i fibrynolizy oraz na ilość przetaczanych produktów krwiopochodnych : praca doktorska
Keyword:SZCZERKOWSKI PAWEŁ
Author:SZCZERKOWSKI PAWEŁ
Signature:45D/17763