SZP - WIG (9)

Badania nad stanem upośledzonego odżywienia dzieci z nadwrażliwością pokarmową z uwzględnieniem funkcji jelit i zewnątrzwydzielniczej czynności trzustki : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:UŚCINOWICZ MIROSŁAWA
Author:UŚCINOWICZ MIROSŁAWA
Signature:45D/16681
Badania nad stanem upośledzonego odżywienia dzieci z nadwrażliwością pokarmową z uwzględnieniem funkcji jelit i zewnątrzwydzielniczej czynności trzustki : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:UŚCINOWICZ MIROSŁAWA
Author:UŚCINOWICZ MIROSŁAWA
Signature:45D/16681
Badania nad sekwencją zjawisk w biocenozie pochwy u kobiet po konizacjach chirurgicznych szyjki macicy z następową elektrokoagulacją : praca doktorska
Keyword:UZAR ANDRZEJ
Author:UZAR ANDRZEJ
Signature:45D/3449
Badania nad sekwencją zjawisk w biocenozie pochwy u kobiet po konizacjach chirurgicznych szyjki macicy z następową elektrokoagulacją : praca doktorska
Keyword:UZAR ANDRZEJ
Author:UZAR ANDRZEJ
Signature:45D/3449
Istota próby lasusa i jej przydatność w rozpoznawaniu chorób trzustkii 1962, 47 k 17 tabl. bibllogr. 96 poz. maszyn
Keyword:VAEDTKE JANINA
Author:VAEDTKE JANINA
Signature:45D/811
Wpływ 5-tygodniowej terapii relaksacyjnej na ciśnienie tętnicze i stan psychiczny osobników z nadciśnieniem tętniczym granicznym : praca doktorska
Keyword:VIJAY KUMAR SHARMA
Author:VIJAY KUMAR SHARMA
Signature:45D/14441
Ocena przydatności dociskowej biodrowej śrubopłytki Richardsa w leczeniu złamań bliższego odcinka kości udowej : praca na stopień doktora nauk medycznych /
Keyword:VOELKEL KRZYSZTOF
Author:VOELKEL KRZYSZTOF
Signature:45D/15236
Badanie aktywności przeciwwirusowej pirazynoamidrazonu skondensowanego z aldehydem mrówkowym : [praca doktorska] /
Keyword:VOGEL STANISŁAW
Author:VOGEL STANISŁAW
Signature:45D/5468
Zastosowanie krioterapii w chorobach skóry z uwzględnieniem zmian histomorfologicznych i ultrastrukturalnych w warunkach doświadczalnych : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych /
Keyword:WACH BOGUSŁAW
Author:WACH BOGUSŁAW
Signature:45D/14757
Zastosowanie krioterapii w leczeniu chorób skóry z uwzględnieniem zmian histomorfologicznych i ultras- trukturalnych w warunkach doświadczalnych i rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:WACH BOGUSŁAW
Author:WACH BOGUSŁAW
Signature:45D/14757
Badania toksykodynamicznych właściwości Alfenolu - 8 : praca doktorska /
Keyword:WACHOWIAK ANNA
Author:WACHOWIAK ANNA
Signature:45D/2590
Analiza zmienności rytmu zatokowego u chorych z chorobą niedokrwienną serca s rozprawa d o k t o r s k a
Keyword:WACHOWIAK-BASZYŃSKA HANNA
Author:WACHOWIAK-BASZYŃSKA HANNA
Signature:45D/15793
Zabiegi stomatologiczne u dzieci w znieczuleniu ogólnym. Studium kliniczne i bakteriologiczne : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:WACIŃSKA -DRABIŃSKA MARIA
Author:WACIŃSKA -DRABIŃSKA MARIA
Signature:45D/22450
Rak endometrioidalny jajnika : studium kliniczno-patologiczne : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:WACKER-PUJDAK BOŻENA
Author:WACKER-PUJDAK BOŻENA
Signature:45D/4318
Zmiany elastyczności tętnic w przebiegu nadciśnienia tętniczego określane za pomocą elektrosfigmografii : praca na stopień doktora medycyny
Keyword:WACŁAWEK JANINA
Author:WACŁAWEK JANINA
Signature:45D/4660
Śródoperacyjne rozcieńczenie krwi chorego z oddaniem osocza w modyfikacji własnej w połączeniu z autohemotransfuzją : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:WADOWSKA JOLANTA
Author:WADOWSKA JOLANTA
Signature:45D/15757
Próby zastąpienia preparatów arszenikowych w umartwianiu miazgi zębowej.
Keyword:WAGNER JADWIGA
Author:WAGNER JADWIGA
Signature:45D/872
Przebieg spermatogenezy w dojrzewającym jądrze myszy po jednorazowym i frakcjonowanym napromieniowaniu promieniami X w czasie pierwszych 5 dni życia : praca doktorska /
Keyword:WAJGT ANNA
Author:WAJGT ANNA
Signature:45D/2686
Prolaktyna doczesnowa w programowaniu zagrożenia porodem przedwczesnym u ciężarnych z zachowanymi błonami płodowymi i rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:WAKSMAŃSKI BOGDAN
Author:WAKSMAŃSKI BOGDAN
Signature:45D/15361
Ocena kaniulacji żył centralnych u noworodków w aspekcie skuteczności zabiegu i powikłań klinicznych : rozprawa doktorska
Keyword:WALAS WOJCIECH
Author:WALAS WOJCIECH
Signature:45D/16859