SZP - WIG (9)

Ocena kaniulacji żył centralnych u noworodków w aspekcie skuteczności zabiegu i powikłań klinicznych : rozprawa doktorska
Keyword:WALAS WOJCIECH
Author:WALAS WOJCIECH
Signature:45D/16859
Wpływ rozpuszczalnej formy receptora TNF typu I (sTNFRI) na ekspresję molekuł adhezyjnych w doświadczalnym autoimmunologicznym zapaleniu mózgu i rdzenia : rozprawa doktorska
Keyword:WALCZAK AGATA
Author:WALCZAK AGATA
Signature:45D/15917
Wpływ rozpuszczalnej formy receptora TNF typu I (sTNFRI) na ekspresję molekuł adhezyjnych w doświadczalnym autoimmunologicznym zapaleniu mózgu i rdzenia : rozprawa doktorska
Keyword:WALCZAK AGATA
Author:WALCZAK AGATA
Signature:45D/15917
Wartość termokoagulacji w leczeniu endometriozy płciowej zewnętrznej : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:WALCZAK LIDIA MAŁGORZATA
Author:WALCZAK LIDIA MAŁGORZATA
Signature:45D/15583
Wartość termokoagulacji w leczeniu endometriozy płciowej zewnętrznej : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:WALCZAK LIDIA MAŁGORZATA
Author:WALCZAK LIDIA MAŁGORZATA
Signature:45D/15583
Badania stężeń immunoglobulin G, A i M w surowicy krwi w odniesieniu do czynności układu oddechowego u chorych na krzemicę płuc : rozprawa doktorska
Keyword:WALCZAK STANISŁAW
Author:WALCZAK STANISŁAW
Signature:45D/6772
Audiometria słowna drogą przewodnictwa kostnego
Keyword:WALCZAK WIESŁAW
Author:WALCZAK WIESŁAW
Signature:45D/454
Wartość badania echokardiograficznego w ocenie przerostu lewej komory serca w porównaniu z badaniami polikardiograficznymi : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:WALCZAK WIESŁAW
Author:WALCZAK WIESŁAW
Signature:45D/5948
Uzupełnienie ubytków moczowodu otrzewną ścienną.
Keyword:WALCZUK JAN
Author:WALCZUK JAN
Signature:45D/2178
Wpływ pilokarpiny na dojrzewanie tkanki płucnej u płodów i noworodków szczurzych i praca na stopień doktora nauk Medycznych
Keyword:WALCZYNA BEATA
Author:WALCZYNA BEATA
Signature:45D/15570
Próba oceny odczynowości ustroju dzieci z zespołem Downa
Keyword:WALCZYŃSKI ZBIGNIEW
Author:WALCZYŃSKI ZBIGNIEW
Signature:45D/476
Próba zastosowania pomiaru gęstości optycznej ultrasonogra-ficznego obrazu tkanek w rozpoznaniu patologii gruczołu tarczycowego
Keyword:WALECZEK JAREMI
Author:WALECZEK JAREMI
Signature:45D/14050
Wartość osteotomii nadwięzadłowej kości piszczelowej w leczeniu zmian zwyrodnieniowych stawu kolanowego s rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:WALENCZAK KRZYSZTOF
Author:WALENCZAK KRZYSZTOF
Signature:45D/16547
Wpływ toksycznych dawek witaminy D3 na układ miofibrylarny mięśnia sercowego szczura : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:WALENTYNOWICZ OLGA
Author:WALENTYNOWICZ OLGA
Signature:45D/18074
Trudności w rozpoznawaniu natury schorzeń śródczaszkowych u osób w wieku średnim i przedstarczym ze szczególnym uwzględnieniem nowotworów.
Keyword:WALESZKOWSKI JERZY
Author:WALESZKOWSKI JERZY
Signature:45D/203
Leczenie zwężającego stwardnienia tętnic kończyn dolnych wycięciem zwojów współczulnych lędźwiowych w świetle uzyskanych wyników : praca na stopień naukowy doktora nauk medycznych
Keyword:WALEWSKI WŁODZIMIERZ
Author:WALEWSKI WŁODZIMIERZ
Signature:45D/3348
Ocena zagrożenia nagłym zgonem w kerdiomiopatii przerostowej na podstawie badania elektrokardiograficznego i ultra-sonograficznego
Keyword:WALICHIEWICZ PIOTR
Author:WALICHIEWICZ PIOTR
Signature:45D/14122
Badanie gęstości tkanki płucnej metodą wysokiej rozdzielczości tomografii komputerowej z zastosowaniem funkcji histogram u górników węgla kamiennego : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:WALIGÓRA MAREK
Author:WALIGÓRA MAREK
Signature:45D/15254
Ocena wpływu endarteriektomii tętnic wieńcowych na wczesne wyniki chirurgicznego leczenia choroby wieńcowej s praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:WALIGÓRSKI SZYMON
Author:WALIGÓRSKI SZYMON
Signature:45D/16039
Enzymatyczna synteza lecytyny przez transacylację z udziałem lizolecytyny w ścianie tętniczej : praca doktorska
Keyword:WALISZEWSKA ALICJA
Author:WALISZEWSKA ALICJA
Signature:45D/4940