SZP - WIG (9)

Optyczne własności kości czaszki ludzkiej : praca doktorska
Keyword:WIETLICKA-PISZCZ MAGDALENA
Author:WIETLICKA-PISZCZ MAGDALENA
Signature:45D/14264
Formy organizacji i działania społecznych ogniw opieki lekarskiej i służby sanitarnej na przykładzie Komitetów Obywatelskich Warszawy i Guberni Warszawskiej (1914-1916) :[praca doktorska]
Keyword:WIĘCKOWSKA ELŻBIETA
Author:WIĘCKOWSKA ELŻBIETA
Signature:45D/5433
Ocena podstawowych parametrów rozwoju fizycznego noworodków w województwie katowickim w zależności od wieku płodowego, patologii ciąży i porodu : praca doktorska
Keyword:WIĘCKOWSKA EWA
Author:WIĘCKOWSKA EWA
Signature:45D/14397
Obraz ultrasonograficzny trzustki u dzieci chorych na mukowiscydozę
Keyword:WIĘCKOWSKI WIESŁAW
Author:WIĘCKOWSKI WIESŁAW
Signature:45D/14110
Badania nad biotransformacją mezytylenu i wydalaniem jego metabolitów w warunkach eksperymentalnych : praca doktorska
Keyword:WIGLUSZ RENATA
Author:WIGLUSZ RENATA
Signature:45D/3226
Badania nad farmakodynamiką, niektórych leków metodą elektroretinograficzną
Keyword:WIGLUSZ ZDZISŁAWA
Author:WIGLUSZ ZDZISŁAWA
Signature:45D/1008
Zmiany morfologiczne i histoenzymatyczne wzgórza w zatruciach fungicydami rtęciowo-pochodnymi : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:WIGOWSKA-SOWIŃSKA JADWIGA
Author:WIGOWSKA-SOWIŃSKA JADWIGA
Signature:45D/7055