SZP - WIG (9)

Zastosowanie lasera niskoenergetycznego podczerwieni i wybranych leków w doświadczalnej neuropatii u szczura : rozprawa doktorska
Keyword:WARAKOMSKI PIOTR
Author:WARAKOMSKI PIOTR
Signature:45D/15777
Przydatność różnych typów przetok tętniczo-żylnych do hemodializ u dzieci ze schyłkową niewydolnością nerek.
Keyword:WARCHOŁ STANISŁAW
Author:WARCHOŁ STANISŁAW
Signature:45D/14151
Badanie ruchu plemników metodą komputerowej analizy obrazu : rozprawa doktorska
Keyword:WARCHOŁ WOJCIECH
Author:WARCHOŁ WOJCIECH
Signature:45D/16107
Odległa skuteczność rehabilitacji kardiologicznej (na przykładzie osob skierowanych przez ZUS na rehabilitację w uzdrowisku Nałęczów) : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:WARCHOŁ-SŁAWIŃSKA EWA
Author:WARCHOŁ-SŁAWIŃSKA EWA
Signature:45D/15561
Odległa skuteczność rehabilitacji kardiologicznej (na przykładzie osob skierowanych przez ZUS na rehabilitację w uzdrowisku Nałęczów) : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:WARCHOŁ-SŁAWIŃSKA EWA
Author:WARCHOŁ-SŁAWIŃSKA EWA
Signature:45D/15561
Zapobieganie przerzutom raka jelita grubego do wątroby z wykorzystaniem wlewów infuzyjnych D-Galaktozy : rozprawa doktorska
Keyword:WARCZYŃSKI PIOTR
Author:WARCZYŃSKI PIOTR
Signature:45D/17522
Ocena uwarunkowań szybkiego spadku chorobowości na przewlekłą gruźlicę płuc w Łodzi w latach 1969-1974 : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:WARDA JAN
Author:WARDA JAN
Signature: 45D/5570
Wartość diagnostyczna oznaczania alfa-fetoproteiny w surowicy krwi ciężarnych w konflikcie serologicznym w układzie Rh w ocenie zagrożenia płodu : praca doktorska
Keyword:WARDAS CZESŁAW
Author:WARDAS CZESŁAW
Signature:45D/6002
Schizofreniczna i pseudoschizofreniczna symptomatologia po urazach mózgu
Keyword:WARDASZKO HALINA
Author:WARDASZKO HALINA
Signature:45D/835
Zachowanie się białek i aminokwasów w płynie owodniowym w ciąży przenoszonej ; praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:WARDĘCKI MACIEJ
Author:WARDĘCKI MACIEJ
Signature:45D/5994
Uwalnianie, przenikanie i wchłanianie witamin A i D z różnych podłoży maściowych : praca doktorska
Keyword:WARDYŃSKA HALINA
Author:WARDYŃSKA HALINA
Signature:45D/3221
Rola kanałów wapniowych w rozwoju ceruleinowego ostrego zapalenia trzustki u szczurów oraz ocena wydolności metabolicznej wątroby w przebiegu tego zapaleni i praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:WARGOCKI JANUSZ
Author:WARGOCKI JANUSZ
Signature:45D/15563
Stężenie met-enkefaliny w krwi obwodowej w zależności od LH, FSH, 17-beta estradiolu w cyklach prawidłowych i hipers-tymulowanych w okresie bezpośrednio poprzedzającym owu-lację.
Keyword:WAROŃSKI JACEK
Author:WAROŃSKI JACEK
Signature:45D/14112
Badania histochemiczne niektórych enzymów w raku szyjki macicy : praca doktorska
Keyword:WAROŃSKI WŁODZIMIERZ
Author:WAROŃSKI WŁODZIMIERZ
Signature:45D/3248
Badania wpływu zanieczyszczeń przemysłowych na twarde tkanki zębów u dzieci 10-11-letnich makroregionu lubelskiego i tarnowskiego : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:WARSZ MAGDALENA
Author:WARSZ MAGDALENA
Signature:45D/16722
Organizacja lecznictwa w kasach chorych Wielkopolski w latach 1920-1933 : praca doktorska
Keyword:WARSZAWSKI MACIEJ
Author:WARSZAWSKI MACIEJ
Signature:45D/ 15799
Ocena zdolności chwytnej ręki i możliwości kompensacji własnej u pacjentów po urazowym uszkodzeniu rdzenia szyjnego : rozprawa doktorska
Keyword:WARZECHA DOROTA
Author:WARZECHA DOROTA
Signature:45D/16641
Rozwój psychomotoryczny noworodków urodzonych w zamartwicy i praca na stopień naukowy doktora nauk medycznych
Keyword:WARZYCHA JOLANTA
Author:WARZYCHA JOLANTA
Signature:45D/15613
Próba oceny leczniczego działania fluoru w osteoporozie : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:WASIAK ANDRZEJ
Author:WASIAK ANDRZEJ
Signature:45D/6673
Wpływ leków modyfikujących mikrokrążenie w nerce szczura poddanej ostremu niedokrwieniu : praca na stopień doktora nauk medycznyc
Keyword:WASIAK DARIUSZ
Author:WASIAK DARIUSZ
Signature:45D/17941