SZP - WIG (9)

Stężenie ołowiu, kadmu, cynku i miedzi we krwi a wybrane parametry gospodarki tłuszczowej u dzieci przedszkolnych.
Keyword:WASIAK GRAŻYNA
Author:WASIAK GRAŻYNA
Signature:45D/14111
Perspektywy lokomocji chorych po amputacji goleni w przebiegu miażdżycy zarostowej tętnic kończyn dolnych : (praca doktorska)
Keyword:WASIAK KRZYSZTOF
Author:WASIAK KRZYSZTOF
Signature:45D/17070
Badania nad działaniem Misoprostolu (syntetycznego analogu Prostagladyny E1) u chorych na astmę oskrzelową z i bez nadwrażliwości na aspirynę
Keyword:WASIAK WOJCIECH
Author:WASIAK WOJCIECH
Signature:45D/16083
Skojarzone leczenie tympleptykiem i neuroleptykiem chorych z prostym zespołem depresyjnym w przebiegu choroby afektywnej
Keyword:WASIECZKO ANDRZEJ
Author:WASIECZKO ANDRZEJ
Signature:45D/14481
Ocena różnych metod leczenia chirurgicznego raka śródpiersiowego odcinka przełyku t praca na stopień doktora nauk medycznych wykonana w Zakładzie Neuropatologii
Keyword:WASIEWICZ JANUSZ
Author:WASIEWICZ JANUSZ
Signature:45D/15470
Całodobowe monitorowanie ciśnienia tętniczego krwi u dzieci z zespołem nerczycowym leczonych pulsami fenikortu
Keyword:WASILEWSKA ANNA
Author:WASILEWSKA ANNA
Signature:45D/15443
Charakterystyka oddziaływań między błonowym receptorem hormonu tyreotropowego a immunoglobulinami stymulującymi czynność tarczycy
Keyword:WASILEWSKA ANNA
Author:WASILEWSKA ANNA
Signature:45D/6077
Badania kliniczne nad alkoholowym zapaleniem trzustki
Keyword:WASILEWSKA HELENA
Author:WASILEWSKA HELENA
Signature:45D/975
Wpływ Ipronalu na uwarunkowane emocją zaburzenia regulacji ciepłoty ciała u królików
Keyword:WASILEWSKA JADWIGA
Author:WASILEWSKA JADWIGA
Signature:45D/2767
Kliniczne aspekty współistnienia wstecznego odpływu żołądkowo-przełykowego i pęcherzowo-moczowodowego u dzieci
Keyword:WASILEWSKA JOLANTA
Author:WASILEWSKA JOLANTA
Signature:45D/15617
Readaptacja społeczna chorego po leczeniu raka krtani
Keyword:WASILEWSKA MAŁGORZATA
Author:WASILEWSKA MAŁGORZATA
Signature:45D/5947
Wpływ wysiłku fizycznego na stężenie serotoniny osoczowej i płytkowej u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:WASILEWSKA-PIEPIÓRKA ALINA
Author:WASILEWSKA-PIEPIÓRKA ALINA
Signature:45D/17260
Wpływ wysiłku fizycznego na stężenie serotoniny osoczowej i płytkowej u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:WASILEWSKA-PIEPIÓRKA ALINA
Author:WASILEWSKA-PIEPIÓRKA ALINA
Signature:45D/17260
Stan tarczycy przy przewlekłym stosowaniu soli litu w celach profilaktycznych u osób z chorobami afektywnymi
Keyword:WASILEWSKI BOHDAN
Author:WASILEWSKI BOHDAN
Signature:45D/6627
Terapia majaczenia alkoholowego metoda szybkiego nasycenia diazepamem
Keyword:WASILEWSKI DARIUSZ
Author:WASILEWSKI DARIUSZ
Signature:45D/14146
Wpływ płyty metalowej zespalającej osteotomię bliższego końca kości udowej na pobudzenie wzrostu kończyny u dzieci : rozprawa doktorska
Keyword:WASILEWSKI KONRAD
Author:WASILEWSKI KONRAD
Signature:45D/16818
Wpływ penetracji dokomorowej samoistnego krwiaka śródmózgowego na przebieg kliniczny i rokowanie : [praca doktorska]
Keyword:WASILEWSKI WOJCIECH
Author:WASILEWSKI WOJCIECH
Signature:45D/17595
Guzy w śródpiersiu pochodzenia nerwowego.
Keyword:WASILKOWSKI ADAM
Author:WASILKOWSKI ADAM
Signature:45D/1039
Celowość stosowania drenażu przewodn żółciowego wspólnego po urazach wątroby
Keyword:WASOWSKI JANUSZ
Author:WASOWSKI JANUSZ
Signature:45D/1007
O współzależności glikozydów nasercowych i układu przysadkowonadnerczowego.
Keyword:WASYLUK JANUSZ
Author:WASYLUK JANUSZ
Signature:45D/1019